Bytový dom na Krížnej ulici, ktorý prejde obnovou
Galéria(8)

Blíži sa veľká rekonštrukcia bytoviek na Krížnej. Ulica môže byť konečne kompletnejšia

Prvé domy tu postavili už v roku 1593, prvé záhrady o 30 rokov neskôr a v 19. storočí bolo na ulici už 88 domov. Reč je o frekventovanej Krížnej ulici v Starom Meste, ktorá má prejsť premenou od fasády k fasáde a naplánovaná je aj rekonštrukcia električkovej radiály. Dnes môže byť frekventovaný bulvár opäť o niečo kompletnejší. Rekonštrukciou totiž nemá prejsť len jeden, ale hneď tri bytové domy.

Po postavení prvých budov v 16. storočí sa Krížna ulica neprestajne rozvíjala. Rozmach prinieslo najmä 19. storočie, počas ktorého sa začali dláždiť cesty a zaviedlo sa aj plynové a olejové osvetlenie ulice. V tomto období si tu postavil obchodník Johann Ludwig aj rozľahlý renesančný palác, konkrétne na pozemku oproti budove Konskej železnice. Okrem obytného paláca ale vznikol aj parný mlyn, známy ako Ludwigov Mlyn.

Dvadsiate storočie prinieslo ďalšie vzkriesenie lokality, ale aj úpadky. Osvetlenie ulice bolo plne elektrické, vznikla tu prvá kaviareň, reštaurácie, lekáreň aj hotel. Krížna ale bola takmer úplne zničená bombardovaním počas druhej svetovej vojny. Minulosťou bol aj Ludwigov renesančný palác na konci Krížnej, ako aj susedný mlyn. Z areálu sa nakoniec zachovalo len silo a zničené bolo aj veľké množstvo ostatných stavieb v lokalite. 

219 na Steinerovej ul v pozadí vidno pôvodný dom na križovatke s Vazovovou ul
Krížna ulica v rokoch 1960–1966 | Zdroj: imhd.sk

Dnes je ulica vybudovaná najmä z budov po roku 1945. Postavilo sa tu 1 023 bytov, nachádzali sa tu kníhkupectvá, Dom politickej literatúry či obchod s textilom Otex. Pri Trnavskom mýte zase vznikla budova Novej tržnice od významného architekta Ivana Matušíka.

Z obyčajnej prašnej cesty v dávnej minulosti, cez prvé domy, zavedenie elektrického vedenia a osvetlenia až po bombardovanie a postupné obnovenie ulice, vznikla z Krížnej kompaktná štvorpruhová dopravná tepna. Dnes ju využívajú tisíce Bratislavčanov a Bratislavčaniek, pričom ulica sa postupne obnovuje. Úpravou prešla časť od Odborárskeho námestia po križovatku Krížnej a Vazovovej – oblasť sa vydláždila a pribudol mobiliár, čo ulici dodalo nový dych.

To sa deje aj s jednotlivými stavbami. Obnovou prešlo viacero domov v radovej zástavbe, aktuálne sa obnovuje veľká bytovka na Odborárskom námestí 4 až 6 a v nedávnej minulosti sme informovali, že premenou prejde rožný výškový dom na Vazovovej 22. Priamo oproti nemu je naplánovaná oveľa väčšia rekonštrukcia, ktorá z Krížnej pokračuje na Námestie Martina Benku a dokonca až na Záhradnícku. 

Snímka obrazovky 2023 08 20 o 23.22.26
Bytový dom na Krížnej ulici, prechádzajúci do Námestia Martina Benku (vľavo) | Zdroj: Google Street View

Opravená tak má byť výrazná časť bloku bytových domov, konkrétne ide o bytovky na Krížnej 12 až 14, Námestí Martina Benku 24 až 26 a Záhradníckej 13 až 15. Iniciatívu opäť prevzali vlastníci bytových a nebytových priestorov jednotlivých stavieb, pričom žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola prijatá ešte v júni minulého roka. Posledné doplnenie sa ale uskutočnilo až v júli roku 2023. Začiatkom augusta tak vydala mestská časť Staré Mesto upovedomenie o začatí stavebného konania. 

Bytový dom zo strany Krížnej je popísaný grafitmi na fasáde aj kamennom obložení. Fasáda je poničená a zastaralá, čo platí aj pre presklené výplne schodísk. Podobný stav možno pozorovať aj na budovách zo strany Námestia Martina Benku a o niečo horší stav je na bytovkách zo Záhradníckej 13 až 15. 

Rekonštrukcia sa bude týkať zateplenia obvodového aj strešného plášťa, vrátane riešenia strojovní. Zateplením prejdú aj stropy medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom bytových domov. Obnoví sa bleskozvod a odstránia poruchy na balkónoch zo strany Námestia Martina Benku.

Uskutoční sa výmena elektroinštalácie stúpacích a ležatých rozvodov v spoločných priestoroch, vymenia sa stúpacie a ležaté rozvody studenej vody, teplej úžitkovej vody, cirkulácie či dažďovej a splaškovej kanalizácie v spoločných priestoroch.

Snímka obrazovky 2023 08 20 o 23.24.57
Bytový dom na Krížnej ulici, ktorý prejde obnovou | Zdroj: Google Street View

V rámci rozsiahlej obnovy sa zrealizuje aj sanácia terás, výmena okenných a dverných výplní otvorov v spoločných priestoroch, ale aj modernizácia spoločných priestorov bytového domu vrátane pivníc (podlahy, steny, stropy). Rekonštrukcia súvisí aj s návrhom riešenia nových pivničných kobiek so zachovaním plochy, umiestnenia a členenia.

Projektantom tejto obnovy je architektonický ateliér Miestor, zodpovedným projektantom je v tomto prípade Ján Majerník. Štúdio už realizovalo niekoľko projektov rekonštrukcií bytových domov, medzi ktorými sa nachádzali aj národné kultúrne pamiatky. Obnova časti bloku na Krížnej tak môže dopadnúť sľubne, nakoľko ju realizuje skúsený ateliér. 

V súčasnosti sa len začalo stavebné konanie. Obyvatelia jednotlivých bytoviek teraz musia čakať na vydanie stavebného povolenia, čo môže byť v optimistickom prípade ešte v tomto roku, avšak aj neskôr. Tak či onak, ide o veľkú a najmä potrebnú rekonštrukciu, ktorá pomôže celej lokalite. 

Snímka obrazovky 2023 08 20 o 23.25.48
Bytový dom na Záhradníckej ulici, ktorý prejde obnovou | Zdroj: Google Street View

Krížna sa ale obnoví oveľa komplexnejšie v rámci modernizácie Ružinovskej električkovej radiály. Staré koľaje i cestná komunikácia budú nahradené novými a zveľadenia sa dočká celá ulica. Premenou prejde spoločne s Odborárskym námestím. 

Na tomto projekte dnes mali pracovať desiatky robotníkov a ťažkých strojov, keďže začiatok rekonštrukcie bol naplánovaný na november roku 2022. Zámer ale narazil pre nedokončenie projektovej dokumentácie, čo spôsobilo niekoľkoročné meškanie. Začiatok obnovy je dnes naplánovaný na rok 2024 s dokončením o rok neskôr. Celkové náklady sú odhadované na 80 miliónov eur.

Bratislava môže získať lepší mestský bulvár. Doterajšie rekonštrukcie budov i chodníkov svedčia o potenciáli Krížnej, čo ešte umocní veľká obnova niekoľkých bytoviek v tejto lokalite. Ostáva dúfať, že sa tak stane čoskoro. 

Snímka obrazovky 2023 08 20 o 23.23.07
Snímka obrazovky 2023 08 20 o 23.24.57
Snímka obrazovky 2023 08 20 o 23.24.13
Snímka obrazovky 2023 08 20 o 23.26.41
Snímka obrazovky 2023 08 20 o 23.25.48
Snímka obrazovky 2023 08 20 o 23.22.26
Krizna ulica po rekonstrukcii Foto Marek Velcek 2
219 na Steinerovej ul v pozadí vidno pôvodný dom na križovatke s Vazovovou ul

Rekonštrukcia bytového domu Krížna 12-14, Námestie Martina Benku 24-26, Záhradnícka 13-15

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Projektant: Miestor – projektový a architektonický ateliér / Ján Majerník
Stav: V príprave