ASB Články na tému

rekonštrukcia

Znižovanie energetickej náročnosti budov je témou, ktorá bude ešte dlho rezonovať. Vydareným príkladom, ako obnoviť aj „obyčajnú dedinskú“ škôlku, je realizácia ateliéru CL3. Zateplenie materskej školy prinieslo pridanú hodnotu v podobe zdravých vnútorných priestorov aj fasády s remeselným a architektonickým podpisom.

Sláva Štefancová -

Na Slovensku máme približne 15 500 verejných budov, ale väčšina z nich nespĺňa požadované tepelno-technické kritériá. Podľa odhadov by rekonštrukcia všetkých budov na dnes požadovanú úroveň energetickej efektivity stála viac ako päť miliárd eur. Vyplýva to z dopadovej štúdie, ktorú vypracovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Nebolo to jednoduché zadanie. Fasáda secesnej budovy v strede mesta bola po požiari na vianočných trhoch v roku 2018 značne poškodená, a tak verejnosť s napätím čakala, ako sa zrekonštruuje a kedy dostane nový život. Výsledok je viditeľný už od konca leta. Aké sú jeho kvality?

Budova z roku 1982 bola naprojektovaná pre 297 pracovníkov, kde dnešný počet zamestnancov vzrástol na 544. Objekt justičných zložiek v Košiciach je členený do štyroch blokov, v ktorých bude etapovo realizovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov. Do budúcna je nutné navýšenie počtu kancelárskych priestorov a pojednávacích miestností. Niektoré bloky v rámci rekonštrukcie budú navýšené o 2 podlažia, avšak vizuálny charakter objektu je nemenný.

V belgickej obci Jemelle, pri rieke medzi poľami a lesmi v oblasti Famenne, stojí starý remeselný pivovar. Postavili ho v roku 1895. Okrem plnenia piva do fliaš slúžil aj ako sklad surovín potrebných na výrobu piva. Čo je z tejto stavby dnes?