Kupele Grossling
Galéria(14)

Legendárne kúpele Grössling odhaľujú ďalšie detaily rekonštrukcie a postupujú v povoľovaní

Partneri sekcie:

Bratislava sa mení pred očami svojich obyvateľov. Okrem developerských projektov je v hlavnom meste pripravovaný aj jeden z najkrajších verejný zámerov, ktorý vráti Bratislave jej tradičnú identitu – kúpele Grössling. Na tento významný projekt rekonštrukcie netrpezlivo čaká nejeden obyvateľ metropoly. Po posledných týždňoch sa projekt posúva aj v povoľovacom procese, ktorý ozrejmil ďalšie detaily obnovy kúpeľov i verejného priestoru.

Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou Bratislavy. Vznikli v roku 1895 na rohu Medenej a Kúpeľnej ulice v srdci historického centra mesta. Kúpele slúžili mešťanom na očistnú a športovú funkciu, ale tiež ako dôležitý stretávací bod a svoj najväčší rozkvet zažili v roku 1914.

Grössling navštevovalo široké spektrum ľudí, čo trvalo až do roku 1994, v tomto období sa ich prevádzka skončila. Otvorené boli takmer celé jedno storočie, v posledných rokoch však postupne upadali. V ďalších rokoch prebiehali rozhovory o ich obnovení, žiadna iniciatíva sa však nedostala tak ďaleko ako tá od nového vedenia Hlavného mesta v roku 2018.

Grossling kniznica
Vstup do knižnice | Zdroj: MIB

O dva roky neskôr sa udialo dlhoočakávané – po 26. rokoch od zatvorenia kúpeľov bola vyhlásená architektonická súťaž na ich obnovu. Vyhlásil ju Magistrát hlavného mesta spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB). 

Do súťaže bolo zaslaných 77 návrhov zo 17 krajín sveta. V dobrej konkurencií ateliérov si víťazstvo odniesol projekt od talianskej, resp. florentskej kancelárie OPPS Architettura. Tí pre ASB už priznali, že keď sa dozvedeli, že vyhrali súťaž, boli veľmi šťastní.

Ich návrh nebol inšpirovaný žiadnym miestom v Taliansku, mal širší kontext a hlavnou preferenciou bola maďarská Budapešť. Na projekte pritom spolupracovala aj architektka Paola Chiriatti z Luce atelier a projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť GFI. 

Celkovo sa architekti snažili zachovať pôvodný svetelný zážitok a architektonický význam Grösslingu, ale cieľom bolo tiež znovuobjaviť spoločenskú a kultúrnu hodnotu, ktoré má toto miesto pre Bratislavu. Okrem rekonštrukcie budovy je tu navrhnutá nová prevádzka Mestskej knižnice či kaviarne. Návrh OPPS Architettura sa tak stretol s pozitívnym ohlasom odbornej poroty i verejnosti. 

Rekonstrukcia Grosslingove kupele
Vizualizácia, budúca podoba kúpeľov Grössling | Zdroj: MIB

Zámer sa posunul v povoľovacom procese prvýkrát vo februári tohto roku, keď Magistrát vydal súhlasné záväzné stanovisko na rekontrukciu budovy Grösslingurevitalizáciu priestoru na Medenej. Mesto tak potvrdilo súlad s územným plánom, čo bolo nanajvýš dôležité pre pokračovanie zámeru v ďalšom povoľovaní. 

Začiatok rekonštrukcie bratislavskej legendy je najnovšie opäť o niečo reálnejšie. Devätnásty májový deň tohto roku bolo Mestskou časťou Staré Mesto zverejnené upovedomenie o začatí územného konania v rámci stavieb v budove kúpeľov. Ďalší začiatok územného konania bol zase publikovaný začiatkom júna na revitalizáciu verejného priestoru. 

Predmetom tejto časti povoľovania je najmä prístavba vonkajšieho bazénu, vonkajšej terasy, skleníka novej knižnice či prístavba prístupových objektov do jestvujúcej stavby.

Rekonštrukcia samotného objektu kúpeľov a budúcej knižnice nevyžadujú vydanie samostatného územného rozhodnutia, pretože nie sú jeho predmetom. Práve opisy jednotlivých stavieb odhaľujú novinky a detaily, ktoré doteraz neboli prezentované. 

Celkovo návrh architektov využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov. Obnovou tak prejde rekreačný i vonkajší bazén, pričom exteriérový bude inšpirovaný konceptom starých rímskych kúpeľov.

Pre ne je typická otvorená strecha nad vodnou plochou, ktorú bude obsahovať aj Grössling. Otvor v streche bude ponúkať pohľad na komín z roku 1914, a tiež na pôvodné historické parné kotle. Na jednom z okrajov bazéna sú navrhnuté aj ležadlá s vodnou masážou. 

Vizualizácia vonkajšieho bazénu
Vizualizácia vonkajšieho bazénu | Zdroj: MIB

K zrekonštruovaným bazénom pribudnú aj ďalšie tri vnútorné a obnovou podľa MIB-u prejdú tiež sedacie bazény. V ich blízkosti nájdu budúci návštevníci parný kúpeľ. Súčasťou areálu bude suchá sauna, ktorá sa tu v podobe teplovzdušnej komory nachádzala v roku 1895. Samozrejmosťou bude Kneippov kúpeľ s teplou a studenou vodou či ďalšie procedúry.

Nové informácie sa odhaľujú napríklad v súvislosti s vonkajším bazénom, ktorý má byť vymedzený ľahkou oceľovou konštrukciou s čiastočným skleneným prestrešením, čím architekti opäť potvrdzujú inšpiráciu starými rímskymi kúpeľmi. Disponovať bude vodnou plochou o rozlohe 39 metrov štvorcových a hĺbkou 1,2 metra. Ide o očakávané rozmery, ktoré možno predpokladať v mestských kúpeľoch. Zastavaná plocha bude 200 metrov štvorcových a podľa dokumentácie tu nebude priestor na žiadnu zeleň.

Novinkami disponuje aj terasa, ktorá bude vymedzená ľahkou otvorenou pergolou bez prestrešenia. Plochu terasy bude tvoriť spevnená plocha a zeleň na rastlom teréne, ohraničená bude časťou jestvujúcej stavby s historickými bazénmi a susednou nehnuteľnosťou. Jej plocha bude 155 metrov štvorcových. 

Podľa dokumentácie budú vybudované aj nové schodiskové stupne pred hlavným vstupom zo strany križovatky Medená – Kúpeľná. Navhrnuté sú zo železobetónu a obložené majú byť kameňom. Podstatným architektonickým prvkom bude prístavba skleníka novej pobočky Mestskej knižnice. Jeho konštrukcia je navrhovaná ako  sústava oceľových nosníkov obdĺžnikového valcovaného prierezu, ktoré sú kĺbovo uložené na oceľové stĺpy taktiež obdĺžnikového prierezu. Úžitková plocha skleníka má byť 109 metrov štvorcových a výška na úrovni 7,5 metra.  

Snímka obrazovky 2023 06 15 o 16.33.00
Prechodná zóna medzi kúpeľnými miestnosťami | Zdroj: MIB

Začiatok územného konania pre tamojší verejný priestor oznamuje ďalšie nové informácie. Vznikne tu park, ktorého architektonický návrh ráta s čiastočným rozšírením priestoru pre zeleň smerom k objektu budúcej knižnice. Existujúce stromy mesto zachová, pričom terén bude modelovaný tak, aby sa odstránili jestvujúce bariéry. V novom parku sa bude nachádzať aj vodný prvok v podobe fontány či nový mobiliár. 

Existujúci chodník okolo parku Medená bude rozšírený zo 4,5 metra (na Kúpeľnej dokonca len 2 metre) na vyše 6 metrov a návrh počíta s jeho kompletnou rekonštrukciou. Križovatka Medená a Kúpeľná bude upravená až po križovatku Medená a Tobrucká (vrátane). Navrhuje sa aj zdvihnutie vozovky pred križovatkou Medená a Kúpeľná – vo vjazde od Mostovej ulice a aj od Kúpeľnej ulice. Dnes obojsmerná komunikácia sa zjednosmerní a pozdĺžne parkovanie bude šikmé, čo sú vítané zmeny.

Výrazným dizajnovým prvkom parku, prepájajúcim vonkajší a vnútorný priestor, bude rampa pre imobilných. Tá bude okrem svojej základnej funkcie vytvárať aj miesto pre sedenie návštevníkov knižnice. V riešenom území ulíc Medená a Kúpeľná neboli historicky umiestnené žiadne parkovacie miesta, po novom tu vznikne 34 parkovacích stojísk, z toho 5 bude určených pre zdravotne znevýhodnené osoby.

Zisk územného rozhodnutia možno očakávať čoskoro, po ňom Hlavné mesto ako stavebník zažiada o vydanie stavebného povolenia. Po tomto najdôležitejšom povolení sa začne dlhoočakávaná rekonštrukcia.

mestska kniznica kupele Bratislava
Nová knižnica | Zdroj: MIB

Obnova sa mala začať už v roku 2021. V tomto období ale nastali len prípravné práce zo strany Magistrátu, súvisiace najmä s búraním jednotlivých starších stavieb a obnovou komína. Nakoľko nastalo evidentné meškanie a komunikovaný začiatok rekonštrukcie v roku 2022 nenastal, aktuálne je začiatok obnovy reálny v prvej polovici roka 2024 s dokončením o tri roky neskôr.

Do tohto obdobia je pravdepodobné, že mesto bude disponovať všetkými potrebnými povoleniami. Pozitívnou správou je, že Magistrát už má vyriešenú aj otázku financovania vo výške pravdepodobne 14 miliónov eur. Začiatok realizácie teda už nie je závislý od získania potrebných financií.

Kúpele Grössling sa stanú pýchou Bratislavy. Do ulíc Medenej a Kúpeľnej vrátia život a stanú sa vyhľadávaným miestom obyvateľov mesta i návštevníkov metropoly zo zahraničia. Významná pamiatka taktiež spojí kúpeľnú funkciu budovy s kultúrnou, nakoľko tu bude premiestnená pobočka Mestskej knižnice.

Lokalitu tak nebudú navštevovať len ľudia s cieľom regenerácie v kúpeľoch, ale aj široká verejnosť rôznej vekovej kategórie. S potenciálnym dokončením v roku 2027 sa kúpele dočkajú renesancie po 132 rokoch, čo je neuveriteľné a na Bratislavu mimoriadne vzácne. Hlavné mesto tak získa späť svoj klenot. 

Kupele Grossling
Grossling kniznica
Rekonstrukcia Grosslingove kupele
Vizualizácia, rekreačný bazén, kúpele Grössling
Snímka obrazovky 2023 06 15 o 16.33.00
Vizualizácia vonkajšieho bazénu
Kupele Grossling
grossling kupele

Rekonštrukcia kúpeľov Grössling

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Investor: MKK Grössling s.r.o.
Architekt: OPPS Architettura
Spracovateľ dokumentácie:
GFI, a.s.
Stav: V príprave
Rozpočet: 14 miliónov eur
Realizácia (predpokladaná): 2024 – 2027