Zrekonštruovaná Michalská veža
Galéria(7)

Bratislava získala späť svoj symbol: Otvára sa zrekonštruovaná Michalská veža

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) po viac ako dvoch rokoch od začiatku generálnej obnovy opätovne sprístupňuje jednu z dominánt historického centra Bratislavy - Michalskú vežu. Pod svojou správou má až deväť pamiatok a po hrade Devín je Michalská veža druhou kultúrne a historicky významnou pamiatkou, ktorej obnovu sa tento rok podarilo úspešne ukončiť. Ide o nanajvýš dôležitú rekonštrukciu, keďže stavba nebola pred začiatkom prác v dobrom stave.

„Máme za sebou dva intenzívne roky, počas ktorých prebehla generálna obnova Michalskej veže. Boli to dva roky nielen stavebných a remeselných prác, ale aj intenzívneho prežívania a nadšenia verejnosti z jednotlivých silných momentov obnovy – od otvárania 176-ročnej schránky až po návrat sochy Archanjela Michala na vrchol veže v závere obnovy,” začala svoje rozprávanie Zuzana Palicová, riaditeľka Múzea mesta Bratislavy.

Tá doplnila, že po obnove prezentuje múzeum vežu ako architektonickú pamiatku s vrstevnatou históriou. Avšaj aj s novými expozíciami venovanými stredovekému mestu, s dôrazom na čo najväčšiu prístupnosť Michalskej veže a prácu s domácim publikom. 

K otvoreniu sa vyjadril aj primátor Bratislavy Matúš Vallo: „Táto pamiatka nesie v sebe obrovský kus histórie a práve história je jedným z hlavných motívov, cez ktorý sa ľudia dotýkajú nášho mesta. Cez históriu si ľudia vytvárajú vzťah, puto a lásku k svojmu mestu. O to viac ma teší, že vďaka mimoriadne citlivej rekonštrukcii sa podarilo zachovať hodnotné architektonické prvky, ktoré môžeme obdivovať zvonka a teraz už aj pri návšteve interiéru.” 

Zrekonštruovaná Michalská veža
Zrekonštruovaná Michalská veža | Zdroj: Dominika Bolgáčová / MMB

Celý proces obnovy mal pod dohľadom Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ BA). „Pre KPÚ BA sa začala príprava obnovy už pred niekoľkými rokmi, v roku 2018, keď odborníci z rôznych odvetví začali postupne spracovávať architektonicko-historické a reštaurátorské výskumy, ktoré boli veľmi dôležitými podkladmi pre obnovu Michalskej veže,“ približuje Eva Falbová z pamiatkového úradu. „Aj vďaka tejto príprave a spolupráci všetkých strán sa realizácia úspešne podarila,“ dodala.

Generálna rekonštrukcia Michalskej veže sa začala 19. júla 2021, keď realizátor pamiatkovej obnovy, spoločnosť PAMARCH, s. r. o., prevzala stavbu. Počas dvoch rokoch prác pripravovalo Múzeum mesta Bratislavy viacero prezentačných aktivít, prostredníctvom ktorých mohla byť verejnosť pri vrcholných momentoch procesu rekonštrukcie. 

Išlo napríklad o snímanie sochy Archanjela Michala z hrotu veže alebo jej sprístupnenie pred reštaurovaním. Uskutočnilo sa aj otváranie časovej schránky z roku 1758 v priamom prenose a verejnosť mohla byť aj pri tvorbe obsahu novej časovej schránky. Komunikované bolo tiež zlátenie sochy Archanjela Michala, jej vystavenie po reštaurovaní či inštalácia sochy na vrchole veže. Diváci mohli byť aj pri osadení nových zvonov. 

Zrekonštruovaná Michalská veža
Zrekonštruovaná Michalská veža | Zdroj: Dominika Bolgáčová / MMB

Počas stavebných prác boli komplexne pamiatkovo obnovené vonkajšie a vnútorné časti Michalskej veže. Zreštaurovali sa tiež všetky sochárske a ďalšie dekoratívne prvky vrátane sochy Archanjela Michala, v hlave ktorej sa nachádzala aj pôvodná časová schránka z roku 1758. Simultánne s obnovou objektu prebiehala príprava novej dočasnej výstavy.

Múzeum mesta Bratislavy priblížilo aj konkrétne práce, ktoré boli v rámci obnovy uskutočnené. Prvý zo zvonov bol zreštaurovaný a druhý, zničený streľbou z čias druhej svetovej vojny, bol odliaty nanovo. Reštaurovaním prešiel aj ciferník hodín, ale aj všetky kamenné a reliéfne prvky či olovené tabule nad bránovým vchodom. Vymenili sa okná, ktoré boli nahradené replikami pôvodných barokových okien. Prirodzene, obnovila sa fasáda, vnútorné omietky, vymenili podlahy a teplovodné kúrenie za elektrické. Nainštalovalo sa nové osvetlenie a zrealizovalo sa aj nové napojenie na mestské siete. 

Celkový rozpočet na generálnu obnovu Michalskej veže predstavoval vyše 2,55 milióna eur, z toho 579 500 eur bolo z grantového programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“. Zvyšok, teda 1,97 milióna eur bol financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy. Pamiatková obnova bola ukončená v decembri 2022 a po odstránení nedorobkov bola stavba definitívne skolaudovaná v júni tohto roku. 

Obnovený exteriér Michalskej veže
Obnovený exteriér Michalskej veže | Zdroj: Marek Velček / Bratislava – Hlavné mesto SR

Tento dvojročný proces i séria prezentačných aktivít teraz vyúsťujú do otvorenia novej dočasnej výstavy s názvom „Michalská veža: po rekonštrukcii”, ktorá návštevníkov a návštevníčky vtiahne do procesu obnovy pamiatky a odkryje viacero vrstiev jej histórie. Cieľom výstavy je upriamiť pozornosť na danú pamiatku. 

„Stredobodom záujmu tentoraz nie sú vystavené exponáty, ale je ním samotná Michalská veža. Intervencie do vnútorného priestoru v podobe vystavených exponátov sú preto minimálne. Naším zámerom je nepotlačiť kvality tejto výnimočnej pamiatky, ale umožniť spoznávať jej zákutia, architektúru a históriu. Popritom je veľmi dôležitou témou pamiatková obnova, ktorú sprístupňujeme viacerými interaktívnymi prvkami a tiež dokumentárnymi zábermi, ktoré zachytávajú priebeh rekonštrukčných prác,“ hovorí Michal Augustovič, kurátor umelecko-historických zbierok MMB a zároveň kurátor novej výstavy.

Výstava v interiéri Michalskej veže
Výstava v interiéri Michalskej veže | Zdroj: Dominika Bolgáčová / MMB

Najstaršie etapy vývoja veže sú prezentované v jej najnižšej a najstaršej časti. Stúpanie nahor je analógiou približovania sa k súčasnosti tak, ako sa menila aj pamiatka s novšími nadstavbami. S pribúdajúcimi poschodiami sa čiastočne menili aj funkcie veže od obrannej stavby k muzeálnej pamiatke. Výstava taktiež približuje vybrané témy z dejín veže – stavebný vývoj veže a barbakánu, sochu Archanjela Michala s časovou schránkou, zvony, vežové hodiny a cibuľovitú strechu. Samostatnou kapitolou je téma obnovy pamiatky. Nová výstava približuje aj krov veže,  ktorý je momentálne verejnosti neprístupný. 

Znovusprístupnením objektu a otvorením novej výstavy sa práce na Michalskej veži nekončia. V budúcom roku by práve obnova, odhalenie a sprístupnenie krovu verejnosti mali byť ďalším projektom realizovaným v priestoroch pamiatky. „Na prelome rokov 2024 a 2025 plánujeme otvoriť stálu expozíciu, ktorá bude venovaná téme obranného systému stredovekého mesta,” uzatvára Múzeum mesta Bratislavy.

Zrekonštruovaná Michalská veža
Zrekonštruovaná Michalská veža
Zrekonštruovaná Michalská veža
Zrekonštruovaná Michalská veža
Obnovený exteriér Michalskej veže
Michalská veža počas rekonštrukcie
Michalská veža počas rekonštrukcie

Rekonštrukcia Michalskej veže

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Investor: Generálny investor Bratislavy (GIB)
Generálny projektant: Architektonická kancelária G & D
Autori rekonštrukcie: Gabriel Drobniak, Dušan Jurkovič, Michal Homola
Zhotoviteľ: PAMARCH, s. r. o.
Rozpočet: 2,55 milióna eur
Stav: Ukončené
Realizácia: 2021 – 2023