DC713200 8D43 4C43 AC78 F1B82620EF6A
Galéria(8)

Zástavba prázdnych pozemkov pri bratislavskom letisku pokračuje: Mesto dalo zelenú novému projektu

Bratislava sa postupne stáva zastavanejšou nielen v centre, ale tiež na jej okraji. K týmto lokalitám patrí aj letisko Milana Rastislava Štefánika, ktoré získalo určitú zástavbu už v minulosti. Dnes sa urbanizácia tohto miesta konečne rozširuje aj na ďalšie parcely – po novom tu vznikne polyfunkčné centrum od známeho developera.

V minulosti išlo o okraj metropoly a zástavba do miest bratislavského letiska nesiahala. To sa však postupne menilo a urbanizácia z centra nakoniec letisko k mestu priblížila. Dnes ide o oblasť s nákupnými centrami, výrobnými alebo skladovými halami, ale aj novými administratívnymi či rezidenčnými projektami. 

Táto stavebná expanzia premenila pôvodnú perifériu na lokalitu, ktorá je dnes  obyvateľmi navštevovaná denne. Parcely priamo pri letisku, teda na Ivanskej ceste, sú však stále zastavané len minimálne. Ide teda o výrazný kontrast oproti iným štátom, kde návštevníkov vítajú obrovské administratívne komplexy, parky či iné developmenty.

Návštevníci Bratislavy, ktorí vychádzajú z letiska M. R. Štefánika, ale vidia prázdne polia a fádny až bezútešný stav okolia, ktoré je dokonca plné vizuálneho smogu a reklám. Tento stav tak nezodpovedá štandardu iných európskych miest, ani len v minimálnej mierke. 

0EE0334D 8059 48F9 B216 376493FF115D
Masívny projekt Ovocné sady od J&T Real Estate (vľavo) a Moruše od VI Group (vpravo) pri bratislavskom letisku | Zdroj: JTRE / Jana Marinicova

Medzi diaľnicou D1 a letiskom však postupne vznikajú projekty, ktoré tento stav lepšia. Príkladom je rozsiahly rezidenčný zámer pod názvom Ovocné sady od J&T Real Estate, v blízkej budúcnosti tu pribudne aj obchodná zóna GLP za vyše 100 miliónov eur či nové sídlo medzinárodnej firmy Goldbeck. Istú dobu tu už stojí bytový dom Moruše od VI Group a práve v jeho susedstve je naplánovaný ďalší zámer, ktorý je ešte len v počiatkoch. 

Jeho konkrétny názov je veľmi všeobecný, ide o Polyfunkčné centrum, ktorého investorom je spoločnosť F&P, a.s. so sídlom v Bratislave. Jej štatutárom sú Pavol Urbanič, Mikuláš Janovský a Dušan Fašiang, ktorý je predseda predstavenstva. V dozornej rade sa podľa verejne dostupných informácií nachádza aj známy herec a podnikateľ Marek Fašiang so Soňou Urbaničovou a Andreou Fašiangovou. V kontexte mien Fašiangovcov možno predpokladať, že ide o rodinných príbuzných.

Firma je však zaujímavá aj ďalším faktom. V roku 2023 sa dostala do straty z vyše 2,5 milióna eur na sumu mínus 82 700 eur. S touto spoločnosťou dnes spolupracuje VI Group, ktorá je spracovateľom aktuálnej projektovej dokumentácie. 

Zámer Polyfunkčného centra totiž získalo súhlasné záväzné stanovisko od Magistrátu hlavného mesta, čo znamená, že projekt je v súlade s územným plánom. Jeho hlavnou funkciou bude hotelové bývanie, pričom vyskytovať sa tu budú aj bytové jednotky. Projekt je navrhnutý na parcele o rozlohe vyše 20,5-tisíc metrov štvorcových a zastavaná plocha má tvoriť 4 661 metrov štvorcových. 

Ako prezrádza projektová dokumentácia, novostavba bude pozostávať zo suterénnej podnože a štyroch hlavných nadzemných objektov – A, B, C a D. Tie budú svojím usporiadaním vytvárať vnútroblok, ktorý je určený pre plochy zelene. Stavba bude mať dve podzemné podlažia a osem nadzemných s posledným ustúpeným podlažím. Nachádzať sa tu bude 91 bytov a až 327 hotelových izieb.

Snímka obrazovky 2024 03 30 o 17.01.09
Miesto výstavby projektu Polyfunkčného centra v tesnej blízkosti developmentu Moruše (vľavo), ktoré boli v roku 2022 ešte vo výstavbe (na fotografii). Dnes už sú dokončené | Zdroj: Google Street View

Objekt A bude mať 7 nadzemných podlaží, pričom posledné dve majú ustúpený charakter. Na prízemí sa budú nachádzať obchodné priestory, ale aj vstup do garni hotela či raňajkáreň. Od druhého podlažia je navrhovaná ubytovacia časť hotela – hotelové izby, v severnej časti je navhrnutá malá administratívna časť slúžiaca prevádzke hotela. Južné krídlo objektu A je osadené na stĺpoch, čím sa vytvorí určitá forma podlubia s výškou dvoch nadzemných podlaží.

Objekt B s identickou podlažnosťou obsahuje vstupné priestory do garni hotela a raňajkáreň hotela na prízemí budovy. Od druhého podlažia je opäť riešená ubytovacia časť, pričom v severnej časti stavby na prvom a druhom podlaží je navrhované vytvoriť určitú formu podlubia. Tým by sa zastrešila časť prístupovej komunikácie do garáží, chodníka a časť parkovacích miest na teréne.

Objekt C obsahuje 8 nadzemných podlaží s posledným ustúpeným. Na prízemí sú naplánované dva obchodné priestory, vstup, ale aj úschovňa bicyklov. Od druhého podlažia sú v objekte riešené administratívne priestory, pričom každý takýto súbor miestností bude predstavovať samostatnú administratívnu prevádzku.

Objekt D s totožnou podlažnosťou ako objekt C má na prízemí riešené 4 obchodné priestory, vstup a rovnako aj úschovňu bicyklov. Administratíva sa bude taktiež nachádzať na druhom podlaží objektu, pričom z dispozično-prevádzkového hľadiska majú rovnaký charakter ako administratívne priestory v budove C. Od tretieho nadzemného podlažia už sú riešené bytové jednotky. 

Posledné dve stavby, objekty C a D, budú vytvárať jeden nadzemný hmotový celok. Pri napojení budov je v objekte C navrhnuté podlubie – prechod do vnútrobloku s výškou dvoch nadzemných podlaží. Takýto architektonický prvok sa opakuje aj v objekte C, kde je v mieste podlubia stavba znížená na 6 nadzemných podlaží, oba prechody do vnútrobloku sú podľa dokumentácie vzdialené približne 33 metrov.

Snímka obrazovky 2024 03 30 o 17.00.06
Pozemky pri letisku Milana Rastislava Štefánika sú dnes zastavané minimálne | Zdroj: Google Street View

Podlažná plocha nebytovej funkcie, teda hotelového ubytovania, má byť viac ako 23-tisíc metrov štvorcových, byty zase budú tvoriť len niečo málo cez 6-tisíc metrov štvorcových. Vyskytovať sa tu má aj zeleň o rozlohe 6,2-tisíc metrov štvorcových. 

Statická doprava je vyriešená v podzemnej časti stavby, teda v dvoch podzemných podlažiach, ktoré budú slúžiť ako garáž. V nej je navrhnutých 439 parkovacích miest a 49 stojísk bude vybudovaných na teréne. Dopravné napojenie k novému projektu bude riešené z Ivanskej cesty a z cesty vybudovanej v rozvojovom území.

Zodpovedným projektantom nového zámeru je architekt Juraj Duška z VI Group. Akékoľvek vizualizácie či budúca podoba Polyfunkčného centra však nie je známa. „Projekt je aktuálne v štádiu povoľovania, jeho vizualizácie budeme zdieľať v štádiu spustenia predaja,” vyjadrila sa pre redakciu ASB marketingová špecialistka VI Group, Ivana Brandysova. 

Mesto v záväznom stanovisku rovnako vyjadrilo aj niekoľko svojich podmienok. V navrhovanom vnútrobloku žiada v rámci sadových úprav navrhnúť a následne zrealizovať viac rozmanitých prvkov detských ihrísk. Priechody pre chodcov a cyklistov, pri vjazde do Polyfunkčného centra a vo vnútri zámeru, žiada hlavné mesto riešiť na úrovni chodníkov ako bezbariérové, resp. zdvihnuté oproti vozovke. Slúžiť tak budú ako prirodzené spomaľovače pre automobily.

V záväznom stanovisku je taktiež napísané, že podmieňujúcou investíciou k tejto stavbe sú miestne cesty III. triedy a priľahlé cyklotrasy či pešie trasy, ktoré budú odovzdané do majetku mesta. Práve odovzdanie týchto stavebných objektov mestu je podmienené aj vydanie stavebného i kolaudačného povolenia. 

Aj keď dnes nie je verejnosti ani médiám známe, ako bude projekt vyzerať, faktom ostáva, že okolie letiska sa postupne urbanizuje. Záhadou je nateraz investor F&P, a.s., ktorý sa dostal do rekordnej straty v priebehu veľmi krátkeho obdobia, pričom v jeho vrcholných pozíciách sú s najväčšou pravdepodobnosťou rodinní príslušníci.

Koniec koncov, v neďalekej budúcnosti – pri výstavbe obchodnej zóny GLP či nového sídla spoločnosti Goldbeck – sa črtá zaujímavá silueta nových projektov, ktoré aspoň sčasti pozdvihnú úroveň Ivanskej cesty. K týmto developmentom pribudne aj zámer Polyfunkného centra, na ktorého detaily si ale nateraz musíme počkať.

0EE0334D 8059 48F9 B216 376493FF115D
Snímka obrazovky 2024 03 30 o 17.00.06
Snímka obrazovky 2024 03 30 o 17.01.09
Snímka obrazovky 2024 03 30 o 17.06.12
Nová centrála spoločnosti Goldbeck
Nová centrála spoločnosti Goldbeck
Obchodná zóna GLP Bratislava. Vizualizácia.

Polyfunkčné centrum, Bratislava – Ružinov

Investor: F & P, a.s.
Spracovateľ projektovej dokumentácie: Juraj Duška / VI Group
Zodpovedný projektant: Juraj Duška / VI Group
Stav: V príprave