Vizualizácia Polyfunkčného súbor Rybničná vo Vajnoroch

VI Group chce rozvíjať Rybničnú vo Vajnoroch bývaním. Plánuje tam viac služieb

Bratislava získava nové projekty nielen vo svojom srdci či v širšom centre, ale aj na periférii. Okraj hlavného mesta postupne vypĺňajú administratívne či bytové projekty, ktoré menia nezastavané oblasti na perspektívne územia. Najnovší projekt od developera VI Group patrí medzi podobné zámery. Polyfunkčný súbor Rybničná transformuje lokalitu vo Vajnoroch – pri novom obchvate D4 vyrastie garni hotel, bývanie aj obchodné priestory v parteri.

VI Group je v Bratislave aktívnym developerom. V portfóliu má projekty ako Matadorka či Muchovo námestie v mestskej časti Petržalka, rezidenčný development Vila Ľadová na Šancovej či bytový komplex RNDZ v mestskej časti Rača. Firma však rozvíja aj okraje mesta, čo sa stalo výstavbou objektu Moruše pri bratislavskom letisku.

Jej najnovší projekt pokračuje v zmene lokality na Rybničnej ulici v mestskej časti Vajnory, ktorá susedí s Račou. V tejto časti Rybničnej ulice sú rôzne firmy, sklady, administratívne budovy, prázdne parcely, stredná škola, byty v projekte Diamant a lacnejšie bývanie v bývalej ubytovni. V blízkosti týchto stavieb aj pri novom diaľničnom obchvate D4 vyrastie Polyfunkčný súbor Rybničná.

Zvýšiť dostupnosť bývania  novou výstavbou

VI Group má svoje sídlo vo Vajnoroch a veľmi dobre pozná tamojšiu situáciu. Hoci lokalita ulice Rybničná nepatrí medzi najatraktívnejšie časti Bratislavy, developer ju vníma ako ideálne prostredie na výstavbu nových obytných zón s cenovo prijateľnými bytmi pre koncových zákazníkov.

„Práve z tohto dôvodu je projekt Polyfunkčný súbor Rybničná zaradený medzi vybrané lokality s ambíciou zmeniť funkčné využitie tohto územia. Cieľom je zvýšiť dostupnosť bývania prostredníctvom výstavby bytových domov s primeranou proporciou nájomného bývania a občianskej vybavenosti,“ uviedol pre ASB Juraj Duška, člen predstavenstva developerskej spoločnosti VI Group.

Projekt má v súčasnosti hotovú dokumentáciu pre územné konanie. Tento stupeň projektu spracovali interní architekti developera, ktorý však z kapacitných dôvodov uvažuje, že osloví externú architektonickú kanceláriu. Mala by dotvoriť vizuálne a materiálové riešenie rozpracovaného návrhu.

Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch, jeho súčasťou budú aj sadové úpravy.
Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch, jeho súčasťou budú aj sadové úpravy | Zdroj: VI Group

Lokalita Rybničná potrebuje služby 

Garni hotel je jeden z možných variantov, VI Group však preferuje v tejto lokalite funkciu dlhodobého bývania. V určitom bode povoľovacieho procesu je jeho zámerom zmena funkčného využitia na bývanie. „Samozrejme, táto zmena sa uskutoční až novelizáciou územného plánu mesta po kladnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie,“ avizoval Duška s tým, že vo Vajnoroch pripravujú ďalšie zámery a budú o nich informovať verejnosť, keď budú dostatočne rozpracované.

Táto okrajová časť Bratislavy má dlhodobý problém s občianskou vybavenosťou. Vízia VI Group je pridanie štandardných služieb, ktoré pokryjú denné potreby obyvateľov. V lokalite Rybničná je aj podľa neho nedostatok kvalitných gastronomických zariadení, kaviarní a obchodov s potravinami. Vidí potenciál aj pre iné typy služieb, ktoré zvýšia lokálne vybavenie. Konkrétny dopyt sa však ukáže v čase priamo od operátorov takýchto prevádzok. „Aktuálny návrh priestorov nám umožňuje prispôsobiť veľkosť jednotlivých prevádzok podľa potreby,“ doplnil Duška.

Ďalším známym problémom vo Vajnoroch je vysoká hladina spodnej vody. Tú bude developer riešiť v projekte pre stavebné povolenie, resp. podrobnejšie pre realizáciu stavby. Využije pritom svoje bohaté skúsenosti z predchádzajúcich projektov, ako Muchovo námestie a Nové Šúty. Dobrým hydrogeologickým ukazovateľom je pre neho aj dokončený projekt RENDEZ v blízkosti pripravovaného projektu na Rybničnej. Zároveň sa vo významnej miere tiež spolieha na skúsenosti a odbornosť dodávateľov zakladania stavieb.

Garni hotel bude s bytmi aj s obchodnými prevádzkami

V zámere je súbor troch objektov – dve budovy garni hotela s označeniami A a C, ale aj jeden kombinovaný objekt garni hotela s bytovým domom s označením B. Prvá budova garni hotela bude mať 6. nadzemných podlaží a pôjde o pavlačový typ stavby. Pavlač bude orientovaná do strany frekventovanej Rybničnej ulice a hotelové jednotky zase na juhozápad s výhľadom do krajinnej zelene rybníku Šprinzlovho Majera a do parkovej zelene vnútorného areálu.

Garni hotel C bude na rozdiel od prvého menovaného mať aj obchodné prevádzky, budova B zase bývanie. V oboch prípadoch pôjde o chodbové typy objektov orientovanými na juhovýchod do parkovej zelene vnútorného areálu a na juhozápad do krajinnej zelene Šprinzlovho Majera. Obe budovy a funkcie majú samostatné komunikačné jadro, ktorým sa na prízemí vychádza do pasáže v mieste styku oboch budov.

Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch
Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch | Zdroj: VI Group

V jednotlivých budovách vznikne 217 izieb na prechodné ubytovanie, 18 bytových jednotiek a 4 prevádzky občianskej vybavenosti v parteri. V prípade 18 nehnuteľností pôjde o 14 dvojizbových a 4 trojizbové byty. Hlavným účelom celej činnosti bude hotelové ubytovanie, bývanie je len doplnkom.

V nadväznosti na tieto kapacity sa v areáli bude nachádzať spolu 195 parkovacích miest. Parkovacie miesta , celkovo 72 stojísk, bude vytvorených aj na teréne a vstupe do objektu A, ktorý bude spĺňať úlohu vizuálnej a čiastočnej hlukovej bariéry pre zvyšok územia. Inak budú parkovacie miesta umiestnené pod budovami B a C, miesto tu nájde 123 automobilov.

Hmotovo budú všetky objekty jednoduchými sedempodlažnými kvádrami. Stavebné objekty B a C sú odsadené od budovy A, pričom budú spojené nárožiami. Bodom spojenia na prízemí bude prechádzať otvorená pasáž, ktorá plynulo prechádza na jednej strane k vstupu do areálu – do poloverejného otvoreného priestoru s priamou nadväznosťou na občiansku vybavenosť v úrovni partera. Na druhej strane zase do rekreačnej a oddychovej zóny.

Dominantnou farbou bude zelená

Architektonické riešenie je podľa developera poňaté v prvom rade v jasne zadefinovanej farebnej škále funkčných celkov a akcentujúcich detailov. Okolité prostredie bude tvorené vodnými a klastrami stromov, kríkov a vysokej trávy. Architektúra počíta so zachovaním pôvodnej zelene a priamo na ňu reaguje.

Názov ulice Rybničná napovedá, že predkladaný návrh chce nadviazať na spomínanú atmosféru močiarového lesa. Tá má byť vnášaná do partera, kde dominantná zelená farba graduje pozdĺž komunikačných trás. Navádzanie k pešiemu pohybu doplňuje trojdimenzionálna červená línia verejného osvetlenia, ktorá vyúsťuje do ústredného poloverejného námestia. Zeleň sa v architektonickom výraze stáva kľúčovou, preto plochy zasklenia majú ambíciu splynúť s prostredím a súčasným výrazovým prostriedkom architektúry priznať intervenciu človeka.

Hlavný architektonický výraz sa zakladá na kontraste zelenej a bielej farby – na odlíšenie hmotových celkov. Červená farba v pozícii akcentu slúži ako hlavný navádzajúci prvok a farebne spája všetky objekty v 3D rozmere. Červená farba prestáva byť ozdobou, ale bude slúžiť obyvateľom v prenesenom význame ako vodiaca ruka v inak minimalistickom polyfunkčnom súbore.

Dostatočne veľké okenné otvory, požiarne pásy, kombinácia balkónov a okien bude vytvárať vertikálne aj horizontálne pravidelný raster. Raster otvorov sa prenáša do prízemia, aby odlíšenie partera bolo minimálne, ale zato jasné. Typické podlažia od 2. po 7. NP vytvárajú kompaktnú hmotu v bielej farbe, jasne odlíšenú od partera. Tento princíp sa opakuje na všetkých objektoch. Červený akcent sa objavuje aj na zábradlí a ráme balkónových dverí.

Rybničná ulica vo Vajnoroch je dosť rušná a veľmi známa dopravcom tovarov a logistickým firmám. Developer má vypracovanú hlukovú štúdiu, ktorá hodnotí vplyv dopravy na budúcu stavbu. Na základe tejto štúdie prispôsobí technický návrh obvodového plášťa.

„Je to pre nás celkom bežná situácia, s ktorou sa vieme vysporiadať kvalitnými konštrukčnými riešeniami obvodových múrov a presne definovanými parametrami na výplne otvorov,“ uzavrel Juraj Duška.

Polyfunkčný súbor Rybničná, Bratislava-Vajnory

Investor: VI Group
Náklady: 15 mil. €
Počet hotelových apartmánov: 217
Počet bytov: 18
Počet parkovacích miest: 195
Počet obchodných prevádzok: 4
Stav: v príprave
Realizácia: Q1 2025 – Q4 2026