Nová centrála spoločnosti Goldbeck - staršia vizualizácia (vľavo) a nová vizualizácia (vpravo)
Galéria(6)

Svetlá výnimka: Okolie bratislavského letiska získa kvalitný projekt od renomovaného ateliéru

Okolie letiska Milana Rastislava Štefánika sa mení len pomaly a ani v treťom desaťročí tohto milénia nejde o reprezentatívnu oblasť mesta. Od roku 2020 chce v tomto území stavať novú centrálu nadnárodná firma Goldbeck, ktorá si k tomu zvolila kvalitný ateliér Compass. Nové sídlo malo byť pritom postavené už pred dvomi rokmi, s výstavbou sa ale môže začať až dnes.

Bratislavské letisko na Ivanskej ceste pôvodne nebolo tak blízko mesta, ako je tomu dnes. V minulosti išlo o okraj metropoly a zástavba do týchto miest nesiahala. Postupná urbanizácia však letisko k mestu nakoniec priblížila – vznikla tu lokalita nákupných centier, výrobných a skladových hál či areálov, ale aj nových administratívnych a rezidenčných projektov. 

Práve táto stavebná expanzia premenila pôvodnú perifériu na lokalitu, ktorá je dnes obyvateľmi navštevovaná denne. Parcely pri letisku sú však zastavané minimálne, čo onedlho zmení nemecká nadnárodná spoločnosť Goldbeck, ktorá tu chce postaviť svoje nové sídlo. Firma sa špecializuje najmä na stavebnú činnosť a na Slovensku pôsobí od roku 2004. 

Dnes má firma centrálu na Dvojkrížnej ulici v bratislavskej Vrakuni. Objekt však nie je reprezentatívnou stavbou, ide o dvojpodlažnú budovu na konci mestskej časti, pred ktorou sa nachádzajú paneláky a za stavbou pole. Potrebná je tak vhodnejšia alternatíva, ktorá bude spĺňať nároky veľkej spoločnosti, ale aj súčasné štandardy. 

Nová centrála spoločnosti Goldbeck
Nová centrála spoločnosti Goldbeck | Zdroj: Goldbeck / EIA

V marci roku 2020 tak predložila firma zámer výstavby novej centrály na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Projekt rozhodovaním prešiel a v decembri toho istého roka bolo rozhodnuté, že stavba sa nebude posudzovať. Zatiaľ, čo firma čakala na rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, prišlo rozhodnutie hlavného mesta. Magistrát vydal na projekt súhlasné záväzné stanovisko a potvrdil súlad s územným plánom bez väčších pripomienok.

V roku 2021 získali plány spoločnosti Goldbeck ďalšiu zelenú – mestská časť Ružinov vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Po tomto povolení nasleduje už len stavebné povolenie, o ktoré Goldbeck požiadal v marci roku 2023. Mestská časť ohlásila prijatie tejto žiadosti v júni a až dnes sa firma dočkala finálneho rozhodnutia. Stavebný úrad vydal konečné stavebné povolenie na novú centrálu spoločnosti Goldbeck. 

Na Ivanskej ceste vzniknú dve hlavné stavby – administratívna budova a parkovací dom. Prvý menovaný objekt bude mať sedem nadzemných podlaží a posledné bude ustúpené. Vyše 28 metrov vysoká stavba bude na prízemí obsahovať vstupnú halu, kaviareň či prenajímateľné priestory. Tie budú mať samostatné vstupy prístupné z chodníka na Ivanskej ceste, ale aj z vnútrobloku.

Na druhom až šiestom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať administratívne priestory na prenájom a ich zázemie. Podobné rozloženie priestorov bude aj na ostatných podlažiach, pričom na druhom je komunikovaná aj terasa, na treťom až piatom zase balkóny. Posledné ustúpené podlažie bude typické konferenčnou sálou, administratívnymi priestormi a ich zázemím, skladmi, dvomi ateliérmi a ďalšími piatimi terasami.

Kancelárska budova je určená pre 400 zamestnancov a tvorená je zo skeletovej konštrukcie, ktorá má poskytovať maximálnu flexibilitu pre navrhovanú funkčnú náplň. Fasáda je uvažovaná ako zavesená z typizovaných fasádnych panelov. V strede východnej fasády sa nachádza presklenné vybratie s výťahmi a zelenou fasádnou predstenou na samostatnej nosnej konštrukcii. Strecha objektu je navrhnutá ako zelená s extenzívnou zeleňou a budova bude mať aj jedno podzemné podlažie.

Nová centrála spoločnosti Goldbeck
Nová centrála spoločnosti Goldbeck | Zdroj: Goldbeck / EIA

Parkovací dom bude šesťpodlažnou stavbou. Okrem pokrytia parkovacej potreby pre centrálu Goldbecku má plniť aj funkciu záchytného parkoviska (blízkosť zjazdu z diaľnice D1) a miesta pre dlhodobý parking pre neďaleké letisko. Na prvom podlaží budú okrem parkovacích miest aj priestory pre bicykle. 

Celková kapacita bude 448 parkovacích stojísk, približne 147 bude určených pre administratívnu budovu. Zastrešené budú plochou strechou s osadením solárnych panelov. Na teréne je navrhnutých ďalších 38 miest, čo udáva celkový počet 486 stojísk pre automobily. 

Rovnobežne s Ivanskou cestou, vedľa chodníka, je navrhnutá aj cyklotrasa o dĺžke 95 metrov a šírke minimálne 3 metre. Priestor medzi kancelárskou stavbou a parkovacím domom bude doplnený vzrastlou zeleňou a trvalkovými záhonmi s cieľom vytvoriť čo najpriaznivejšiu mikroklímu. 

Výsadba sa bude nachádzať aj vedľa parkovacieho domu, osadené tu budú kvetináče a na fasáde vysadené popínavé rastliny. Vonkajšie priestory budú okrem zelených riešení doplnené aj prvkami drobnej architektúry – lavičkami, odpadkovými košmi či prvkami určenými pre komunitné aktivity a relax.

Architektom novej centrály je renomovaná kancelária Compass. Architekti tu zvolili ako hlavný architektonický prvok zeleň, ktorá je v projekte prítomná vo väčšej miere. Vizualizácie sľubujú príkladný projekt, ktorý môže svojim architektonickým výrazom prekonať doterajšiu nízku úroveň architektúry v lokalite bratislavského letiska. 

Dnes to potvrdzuje aj nová vizualizácia od firmy Frostudio, ktorá publikovala detailnejšiu podobu projektu na svojom webe aj sociálnej sieti Linkedln. Fotografia potvrdzuje dobrý štandard architektúry, ktorá do územia zapadne. Prítomná je už zmieňovaná zeleň, pričom vidieť aj konkrétnejšie úpravy v okolí. 

Nová vizualizácia centrály Goldbeck.
Nová vizualizácia centrály Goldbeck. | Zdroj: Frostudio

V dokumentácii predloženej EIA chcel investor stavať ešte v roku 2021 a dokončenie predpokladal v roku 2022. V žiadosti o vydanie stavebného povolenia z leta 2023 už firma uviedla triezvejšie plány. Dokončenie projektu má prísť do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozpočtové náklady sú skorigované do 10 miliónov eur. 

Okolie Ivanskej cesty dnes vôbec nie je urbanizované v takej miere, v akej sú podobné lokality pri letiskách v iných štátoch. Ivanskou cestou pritom prechádzajú nielen obyvatelia našej krajiny, ale aj zahraniční turisti či diplomatické alebo politické delegácie a najvyšší ústavní činitelia. Avšak všetko, čo vidia, sú prázdne polia či fádny a bezútešný stav okolia plného reklám. 

Bratislava sa pritom v posledných rokoch turbolentne mení na mesto západného sveta – veľkými projektami v downtowne, ziskom prvého mrakodrapu, ale aj významnými rekonštrukciami či plánovanými zámermi. Tomu musia zodpovedať aj príslušné dopravné terminály a ich okolie. 

Nová centrála Goldbecku z pera kancelárie Compass túto oblasť konečne vylepší a stane sa svetlou výnimkou medzi plánovanými alebo už stojacimi developmentami, ktorých architektúra nie je najlepšia. Takýchto zámerov ale treba viac. 

Snímka obrazovky 2023 06 21 o 10.19.05
Snímka obrazovky 2023 06 21 o 10.18.32
Nová vizualizácia centrály Goldbeck
Nová centrála spoločnosti Goldbeck - situácia
Snímka obrazovky 2023 06 21 o 10.19.26
Snímka obrazovky 2023 06 21 o 10.19.54

Goldbeck – viacpodlažná administratívna výstavba a parkovací dom, Bratislava – Ružinov

Investor: Goldbeck
Architekt: Compass architekti
Realizácia: 2024 – 2027
Rozpočet: 10 miliónov eur
Stav: V príprave