Snímka obrazovky 2023 10 30 o 21.51.53
Galéria(7)

Dôležitá premena Košickej sa blíži: Úpravou prejde dopravná tepna i ďalšie komunikácie v downtowne

Lokalita Košickej ulice zažíva v posledných rokoch významný rozvoj. Vzniká tu množstvo nových projektov, k čomu sa prispôsobuje aj okolitá infraštruktúra. Dopravnú tepnu čaká v najbližšej dobe dôležitá transformácia a očakáva sa aj úprava ďalších komunikácií. Pri Košickej je tiež naplánovaná obnova starej bytovky, nad rekonštrukciou domu však visí obrovský otáznik.

Ulica obklopená vežami

Rozprestiera sa v Ružinove i Starom Meste. Košická ulica je dlhou a dôležitou dopravnou tepnou, ktorá sa na severnej strane napája na Miletičovu ulicu a na južnej strane na Most Apollo. Na niektorých miestach má až deväť pruhov a minulý rok prešla čiastočnou premenou.

Od jarných mesiacov tu realizovala SPP veľkú rekonštrukciu plynovodu, čo Magistrát hlavného mesta SR využil na komplexnú výmenu zdegradovaného povrchu cesty medzi Dulovým námestím a Miletičovou ulicou v oboch smeroch.

Mesto v rámci rekonštrukcie zaviedlo vylepšenia v organizácii dopravy a zrealizovalo tu oddelenú cyklotrasu i nové, kultúrnejšie parkovanie automobilov. Čiastočne opravená Košická bola sprístupnená v septembri minulého roka, pričom išlo o premenu, ktorú ulica potrebovala už dlhé roky.

369728939 602480508738496 6793119471914231790 n
Oprava časti Košickej ulice v roku 2023 |

Dnes je naplánovaná jej ďalšia transformácia, tentokrát v južnej časti v smere na Most Apollo. Práve toto územie v budúcnosti vyplní hneď niekoľko obrovských projektov – príkladom je masívny development Downtown Yards od J&T Real Estate (Klingerka II. a III., pozn. red.), ktorého výstavba sa už začala. 

Na opačnej strane má pozemky vo vlastníctve Penta Real Estate, ktorá vyhlásila architektonicko-urbanistickú súťaž na veľkú parcelu v zóne Chalupkova. Vybudovať tu chce multifunkčný projekt, vrátane svojej novej centrály. Tým sa to ale nekončí. 

Na križovatke Košickej ulice a Landererovej pribudne dvojica veží známa pod názvom Portum Towers od firiem TK Estate a TopEstates. Na úzkej ploche Košickej a Prístavnej zase plánuje projekt Ryba spoločnosť HB Reavis, o zámere je však známych len minimum informácií.

Ďalšia transformácia sa blíži

Aj pre tieto vymenované megaprojekty je potrebné prebudovať, respektíve upraviť existujúce komunikácie, čo sa deje už dnes v rámci povoľovacieho procesu. Hlavné mesto totiž oznámilo začatie stavebného konania na úpravu Košickej ulice. Stavebné konanie ale počíta aj s ďalšími realizáciami – sadovými úpravami Košickej i Mlynských nív, úpravou verejného osvetlenia a cyklochodníka.

Prvá iniciatíva, teda úprava Košickej ulice, súvisí s vybudovaním hlavného vjazdu/výjazdu z Košickej ulice novou komunikáciou spájajúcou Plátenícku a Košickú. Pôjde teda o predĺženie Valchárskej ulice so zmenou jestvujúcej stykovej križovatky Plátenícka – Valchárska na štvorramennú križovatku. Jej štvrté rameno bude tvoriť práve predĺžená Valchárska ulica až po napojenie na Košickú. Tieto zmeny sa uskutočňujú práve v súvislosti s aktuálnou výstavbou projektu Downtown Yards, ktorý je situovaný v týchto miestach.

927B3598 2710 469A 98EC F2FDBF7953E3
Projekt Downtown Yards od J&T Real Estate (hore) a bližší pohľad na pozemok v zóne Chalupkova, ktorý zastavia Penta Real Estate (dole). Tu je možné pozorovať aj Košickú ulicu (vľavo dole) | Zdroj: JTRE / Penta Real Estate

Dopravná tepna si prejde aj sadovými úpravami, čím dôjde k rekultivácii územia zatrávnením. Dokumentácia počíta aj s úpravou verejného osvetlenia. Uskutoční sa preložka existujúcich 4 stožiarov, pričom tento krok je vyvolaný rozšírením Košickej ulice. Existujúce, ale aj navrhované stožiare verejného osvetlenia, sú navrhované pre výhľadovú trolejbusovú trať po Košickej ulici. 

Stavebné konanie počíta aj s úpravou cesty a cyklochodníka na Mlynských nivách. Zrekonštruuje sa existujúca komunikácia v úseku od Plátenníckej ulice po Košickú, čím sa zrušia kolmé parkovacie miesta. Vybuduje sa úplne nová konštrukcia vozovky o šírke 7,25 metra i nové uličné vpusty. Mlynské nivy sa taktiež dočkajú sadových úprav, teda zatrávnenia a upraví sa aj verejné osvetlenie – nainštalované budú tri nové stožiare, ktoré nahradia tri pôvodné. 

V tejto súvíslosti bolo oznámené začatie ďalšieho stavebného konania, ktoré rieši o niečo menšie realizácie. Prvou je úprava kolektora na Košickej ulici, ktorý musí byť premiestnený mimo komunikáciu. Druhou je ochrana linky vysokého napätia, resp. prekládku existujúceho kábla, ktorý sa nachádza v blízkosti projektu Downtown Yards. 

Rekonštrukciu starého domu brzdia námietky

Podľa ružinovskej úradnej tabule je v pláne aj obnova starého bytového domu neďaleko križovatky Košickej a Mlynských nív. Konkrétne ide o bytovku na Košickej 10, 12 a 14, ktorá dnes nie je v ideálnom stave. Fasáda domu je počarbaná grafitmi, omietka opadáva a poškodený je aj krov, čím trpí strecha. Povoľovací proces rekonštrukcie sa však tahá od roku 2022 a brzdí ho spor medzi jednotlivými vlastníkmi. 

43A0B43C 7892 4465 9B7D 41BC17D03C16
Letecký pohľad na bytový dom Košická 10, 12, 14 (hore) a bližší pohľad na stav fasády bytového domu (dole) | Zdroj: Google Street View

Mestská časť ružinov prijala žiadosť o vydanie stavebného konania ešte v marci roku 2022, dokumentácia však musela byť doplnená ešte trikrát – v októbri 2022, júli 2023 a vo februári 2024. Začatie stavebného konania pritom prebehlo ešte v roku 2022.

Voči stavebnému konaniu ale boli doručené námietky od spoločnosti Jurki-Hayton, čo je sieť čerpacích staníc. Práve tejto spoločnosti totiž podľa kataster portálu patrí pozemok v okolí bytovky, ale aj parcela pod jednou z častí bytového domu. Firma sa teda obávala, aby jej parcely neboli rekonštrukciou dotknuté, a to najmä uskladnením materiálu a prechodu vozidiel stavby.

Podanie žiadosti tak bolo v roku 2023 doplnené o nové podklady, stavebný úrad však opätovne prijal námietky od spomenutej spoločnosti, ktorá vyzvala stavebníka na doplnenie projektovej dokumentácie o nový projekt organizácie výstavby.

Ten stavebník doložil a v decembri roku 2023 mestská časť zverejnila, vzhľadom k tomu, že projekt bol doplnený o nové podklady, opätovné začatie stavebného konania – dooznamovanie. Ku koncu decembra minulého roka však stavebný úrad opäť prijal námietky od firmy Jurki-Hayton. 

Vo februári 2024 stavebník znova doložil úradu zmenenú situáciu POV. Práve táto zmena sa týkala toho, čoho sa spoločnosť obávala – aby pozemky firmy neboli rekonštrukciou dotknuté. Po dvojročnom procese sa dnes znova začína stavebné konanie – dooznamovanie. 

Rekonštrukcia bytového domu spočíva v jeho kompletnom zateplení a obnove obvodového plášťa, zateplení lodžií, výmeny zábradlia či sanácie poškodených častí krovu. V tomto prípade sa uskutoční výmena približne 20 percent strešnej kritiny, ale aj sekanie a obíjanie časti vydutej omietky fasády na bytovom dome v rozsahu približne 30 až 40 percent. 

Rekonštrukcia počíta aj so sanáciou zdegradovaného betónového povrchu závetrí, výmenou výťahov, výmeny vetracích mriežok, montáže nového bleskozvodu či výmeny vstupných dverí a oplechovania parapetov okenných otvorov. Pribudne aj nová mrazuvzdorná dlažba. 

PHOTO 2022 09 14 18 54 53
Vizualizácia projektov v downtowne popri Košickej ulici (vpravo). V popredí na križovatke sa nachádza Portum Towers, vľavo je veža Ister Tower. Zámer Twin City C už nie je aktuálny a tento pozemok pretvorí Penta Real Estate | Zdroj: DRFG, Ister II.

Košická sa nadobro zmení

Košickú ulicu tak čaká spleť významných realizácií, ktoré sa uskutočnia v rámci úprav cestnej komunikácie, ale aj v rámci rekonštrukcie pôvodnej zástavby bytových domov. Táto lokalita sa však dočká omnoho väčších premien, a to už v blízkej budúcnosti. Výhľadovo sa totiž začnú formovať kontúry prvej etapy obrovského developmentu Downtown Yards a stavebné práce sa už spustili aj na Portum Towers. 

K týmto projektom sa v ďalších rokoch pridá zámer od Penta Real Estate, ktorá ešte stále nepredstavila budúcu podobu svojho nového sídla ani celého projektu. Netreba však zabúdať na Električkovú vetvu Košická, ktorá prepojí nové developmenty v downtowne s Ružinovskou a Petržalskou radiálou.

Vizualizácia električkovej trate na Košickej ul
Vizualizácia električkovej trate na Košickej ulici | Zdroj: imhd.sk

Košická ulica sa tak začína nadobro meniť a v ďalších rokoch bude svedkom megaprojektov, na ktoré musia byť pripravené aj priľahlé komunikácie a verejný priestor. A to sa začína diať už dnes, aj keď zatiaľ len v rámci povoľovacieho procesu. Ten ale nemusí – v prípade úprav Košickej ulice – trvať dlho. Realizácia by sa mohla pokojne spustiť už v druhej polovici tohto roka po vydaní právoplatného stavebného povolenia.

Inak je to s bytovým domom na Košickej 10, 12 a 14, ktorého obnova sa naťahuje už dva roky. Či sa spoločnosť Jurki-Hayton odvolá aj v tomto prípade zatiaľ nie je známe, nakoľko sa tak ale dialo už celé dva roky, možno to predpokladať.

Faktom ale je, že nový šat nutne potrebuje aj pôvodná zástavba bytových domov na Košickej, ktoré neboli rekonštruované desaťročia. Ak sa ale obnova starých domov bude roky naťahovať, rekonštrukciu môže predbehnúť aj výstavba nových projektov v neďalekom downtowne. 

369728939 602480508738496 6793119471914231790 n
Snímka obrazovky 2024 04 01 o 19.20.13
43A0B43C 7892 4465 9B7D 41BC17D03C16
927B3598 2710 469A 98EC F2FDBF7953E3
PHOTO 2022 09 14 18 54 53
Vizualizácia električkovej trate na Košickej ul