Polyfunkčný komplex Nový trh
Galéria(5)

Prekonal odvolania a žiada o ďalšie povolenie: Nový trh to s premenou Ružinova myslí vážne

Partneri sekcie:

Nový trh je projekt, ktorý môže zmeniť panorámu Ružinova. Vyrásť má pri známom bratislavskom trhovisku a do lokality prinesie nápadnú architektúru. Koniec koncov, práve tým je známy aj ateliér Architekti Šebo Lichý, ktorí tvoria výraznejšie developmenty. Nový trh v Ružinove len nedávno prekonal množstvo odvolaní, pričom dnes je jeho vznik o niečo reálnejší.

V novom bratislavskom downtowne by bol ozdobou, v Ružinove vyvolal rozpaky. Projekt Nový trh je navrhnutý v tesnej blízkosti obľúbeného bratislavského trhoviska, na ulici Ružová dolina, teda v území priamo susediacom s Miletičkou. Neďaleko pozemku vedie pojazdný chodník priamo na známy trh, pričom vedľa neho je situovaná areálová komunikácia komplexu Universo. 

Developerom je spoločnosť INTRADE Financial Investments, s.r.o., ktorá v decembri roku 2021 predložila svoj návrh na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Takmer o rok neskôr odsúhlasilo zámer Hlavné mesto, keď zverejnilo súhlasné záväzné stanovisko, čím zároveň potvrdilo súlad s územným plánom. 

Vyzeralo to, že Nový trh postupuje povoľovacím procesom bez prekážok. V decembri minulého roka bolo dokonca zverejnené aj kladné rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie – zámer tak neprávoplatne prešiel EIA. Prekážky ale nakoniec prišli v podobe odvolaní časti verejnosti. 

Snímka obrazovky 2023 07 06 o 14.28.32
Polyfunkčný komplex Nový trh – rez | Zdroj: NTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Občania svoje námietky smerovali napríklad na búranie budovy Kovoprojektu, na mieste ktorého má Nový trh vyrásť. Development mal byť nevhodný pre danú lokalitu. V odvolaniach časť verejnosti rovnako napadla rozhodnutie Okresného úradu, ktorý odobril projekt z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie. To malo byť údajne nezákonné z viacerých dôvodov.

V rámci zisťovacieho konania nemal byť predložený podrobný hydrogeologický prieskum, posudzujúci prúdenie podzemných vôd s ohľadom na budovanie navrhnutých podzemných garáží. Súčasťou zámeru dokonca nemala byť ani dokumentácia na odstránenie stavby Kovoprojektu a toto búranie údajne nebolo zohľadnené a posúdené v žiadnej z predložených štúdií.

Po troch mesiacoch od posledného odvolania bolo známe právoplatné rozhodnutie Okresného úradu, ktorý aj napriek početným pripomienkam od časti verejnosti vyhodnotil, že Polyfunkčný komplex Nový trh sa nebude posudzovať. Nový trh tak oficiálne prešiel EIA. V dokumentácií ale Okresný úrad určil až 74 podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Ako sa zdá, developer to s premenou Ružinova myslí vážne a požiadal o ďalšie povolenie – návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Tento návrh bol podľa dokumentácie až trikrát doplnený, raz začiatkom júla a dvakrát v mesiaci august. 

Snímka obrazovky 2023 07 06 o 14.32.09
Polyfunkčný komplex Nový trh – situácia, var. 2 | Zdroj: NTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Mohutný development má pozostávať z troch blokov – A, B a C. Prvé dva bloky budú nižšie, dosahovať majú takmer 50-metrovú výšku a pozostávajú zo 14 podlaží. Táto časť bude mať tvar „brány“ v hmote stavby s otvorom do úrovne 9. podlažia. V bloku A a B bude na spodných podlažiach umiestnený Garni hotel s recepciou. 

Najvyšší blok C bude mať tvoriť 20-podlažná veža, ktorá má v najvyššom bode dosahovať výšku až 67 metrov. Posledné podlažie sa však končí na úrovni 59 metrov. Od nižšej časti je blok C oddelený 5-podlažným krčkom s verejnou obchodnou pasážou. Oba priedely majú podľa developera komunikačný význam, ale aj pohľadovo prerušujú bariéru pôvodnej budovy. 

Dominantnou funkciou polyfunkčného domu má byť bývanie. Pre budúcich rezidentov je tu navrhnutých 242 bytov – 126 dvojizbových do 60 metrov štvorcových, 100 troijzbových do 90 metrov štvorcových a 16 nehnuteľností nad 90 metrov štvorcových.

Na šiestom nadzemnom podlaží je naplánovaných niekoľko bytov s terasami a na najvyšších podlažiach sa majú nachádzať štvorizbové byty. Spodné podlažia budú zase určené pre občiansku vybavenosť. Podľa dokumentácie je v rámci garni hotela navrhnutých 67 hotelových izieb, ktoré by mali byť od rezidenčnej časti prevádzkovo oddelené. 

Pod celým objektom je naplánované trojpodlažné podzemné parkovisko, kde sa bude nachádzať 440 parkovacích miest. Ďalších 9 stojísk bude na teréne ako náhrada za zrušené pozdĺžne parkovacie miesta v dôsledku zobojsmernenia časti komunikácie na ulici Ružová dolina. V areáli stavby sa počíta aj s umiestnením 225 stojísk pre bicykle. Z toho sa bude 188 miest nachádzať v podzemných priestoroch parkoviska polyfunkčného objektu, 19 cyklostojanov je zase situovaných v exteriéry.

Developer by chcel začať s výstavbou v roku 2024 a termín dokončenia predpokladá v roku 2027. Celkové náklady na výstavbu sa majú pohybovať na úrovni 33 miliónov eur. 

Miesto výstavby Polyfunkčného komplexu Nový trh
Miesto výstavby Polyfunkčného komplexu Nový trh | Zdroj: NTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Architektúra vznikla z pera známej kancelárie Architekti Šebo Lichý, ktorá tvorí nápadnejšie projekty oproti návrhom niektorých iných ateliérov. Nemusí to byť vždy na škodu, v tomto prípade ale ide o koncept, ktorý je netypický pre danú časť mesta.

Súbor bude v lokalite dominantný, architektonicky extravagantný a zmení panorámu Ružinova. Zároveň je však kontroverzný pre mnohé odvolania verejnosti či výrazom. Architektúrou by bol vhodnejší skôr do nového downtownu, kde by našiel pochopenie oveľa rýchlejšie. 

Príkladom môže byť výstredný Metropolis na Bottovej, ktorý dosahuje výšku 63 metrov. Nepatrí medzi najvyššie, no svojou mohutnosťou a extravaganciou do územia veží zapadol. Nový trh v Ružinove bude vyšší ako táto stavba, v najvyššom bode má dosahovať až 67 metrov. Tvrdenia o zmenenej panoráme Ružinova či hĺbkovej transformácii tohto územia tak sú na mieste. 

Nakoľko je polyfunkčný komplex v súlade s územným plánom mesta, je nanajvýš pravdepodobné, že proti nemu obyvatelia už veľa nezmôžu. Je ale nutné podotknúť, že kombinácia bývania, ubytovacieho zariadenia a občianskej vybavenosti je pre túto oblasť vhodnou alternatívou. Či bude ideálny aj finálny výraz sa uvidí až po sfinalizovaní povoľovacieho procesu, počas ktorého sa môže budúci vzhľad ešte mierne zmeniť. Dramatické zásahy do architektúry sú už ale nepravdepodobné. 

Ak v neďalekej budúcnosti developer získa územné rozhodnutie, vo výstavbe mu bude brániť už len nadobudnutie stavebného povolenia. A to môže teoreticky prísť už v priebehu budúceho roka, kedy plánuje začať s výstavbou. Ružinov tak postupne smeruje k obrovskému developmentu, ktorého výraz bude ešte dlho pútať pozornosť.

Polyfunkčný komplex Nový trh
Snímka obrazovky 2023 07 06 o 14.28.32
Snímka obrazovky 2023 07 06 o 14.32.09
Miesto výstavby Polyfunkčného komplexu Nový trh

Polyfunkčný komplex Nový trh

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Ružinov
Developer: INTRADE Financial Investments, s.r.o.
Architekt: Architekti Šebo Lichý
Rozpočet: 33 miliónov eur
Realizácia: 2024 – 2027
Stav: V príprave