02 2
Galéria(3)

Architekt Ján Kukuľa k premene kolosu na Starej Vajnorskej: „Ambíciou je vytvoriť atraktívne centrum tejto časti mesta”

Aj keď sa niektoré časti Bratislavy v ostatných rokoch pomerne dynamicky menia, Stará Vajnorská ostáva rovnaká. Ide o časť Bratislavy s kanceláriami, skladmi, ale aj výrobnými halami. Celkovo je lokalita neatraktívna a neprípomína súčasť hlavného mesta, ale skôr scénu z katastrofického filmu. Čiastočne to chce zmeniť developer Zipp office park s.r.o., ktorý plánuje v oblasti zrekonštruovať jednu z najmohutnejších stavieb. Podľa exkluzívnych vizualizácií sa z budovy môže stať omnoho príjemnejší celok.

Konkrétne ide o kancelársky komplex Závodov inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie (ZIPP), ktorý postavili v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Komplex sa nachádza v periférnej časti Bratislavy medzi ulicou Stará Vajnorská a radiálou Vajnorskej ulice. Východná časť budovy slúžila pre účely závodu, západná ako školská ubytovňa (internát). Investor chystá premenu budovy na polyfunkčný objekt Garden Park s bytmi, ubytovacími zariadeniami či obchodmi a verejným stravovaním.

Tento zámer získal ešte v októbri minulého roka súhlasné záväzné stanovisko od Hlavného mesta, čím Magistrát potvrdil súlad projektu s územným plánom. Pre investora je to prvá zelená v povoľovacom procese a pre Bratislavu zároveň prvý krôčik k premene schátraného a nevýrazného územia Starej Vajnorskej. 

Nový objekt bude obsahovať 42 bytov a 174 ubytovacích jednotiek na ôsmich nadzemných podlažiach. Miesto na parkovanie tu nájde 163 automobilov a celková výmera záujmového územia ostane nezmenaná – 12 416 metrov štvorcových. Prestavba a celkové zhumanizovanie priestoru však bude náročnejšie. Detaily nám priblížil zodpovedný projektant tohto zámeru, architekt Ján Kukuľa z kancelárie Atelier 008.

Snímka obrazovky 2023 06 16 o 15.55.43
Aktuálny stav budovy | Zdroj: Google Street View

Čo bolo pre Vás najväčšou výzvou pri návrhu prestavby tejto budovy?

Objekt sme nenašli vo veľmi atraktívnom stave, najväčšiu výzvu však predstavoval neutešený stav širšieho i bezprostredného okolia. Od začiatku bolo jasné, že projekt rekonštrukcie musí ísť ruka v ruke s návrhom kvalitného verejného priestoru v jeho predpolí. Našou ambíciou bolo prostredníctvom rekonštrukcie stavby a kultivácie verejných priestorov vytvoriť atraktívne centrum tejto časti mesta.

Čo využijete z pôvodného objektu a ako sa zmení? 

V súčasnosti je stavba dlhodobo nevyužívaná a v zlom stavebno-technickom stave. Dobrou správou je, že nosnú železobetónovú konštrukciu môžeme využiť v plnom rozsahu. Vo východnom trakte budú dvojizbové a trojizbové byty.

V západnom trakte sme navrhli  ubytovacie zariadenie turistického ruchu typu penzión. V parteri objektu budú vstupné priestory bytovej časti, obchodné a prenajímateľné prevádzky, ale aj reštaurácia pre 60 osôb.

Vstupné priestory a recepciu tu bude mať aj penzión. Najvýraznejšími vonkajšími zásahmi bude rekonštrukcia fasády spojená s odstránením vonkajších exteriérových schodísk a zatraktívnenie parteru.

Aký bude architektonický návrh prestavby budovy a čo je dôležité pri tejto prestavbe spomenúť?

Architektonický výraz pôvodného objektu je pomerne schématický, pôsobí monotónne. Fasády sú členené horizontálne, pričom sa striedajú plné parapetné panely a pásové okná. 

Cieľom rekonštrukcie je vniesť do hlavných fasád harmonickú kompozíciu s vyvážením horizontálnych a vertikálnych línií. Dôležitým prvkom parteru je vytvorenie tzv. vysokého rádu v úrovni 1. a 2. nadzemného podlažia, tvoreného výkladmi obchodných a stravovacích prevádzok. Tento vysoký rád vyvažuje súčasnú výraznú horizontalitu hlavného priečelia a robí ho tak vizuálne atraktívnejším. 

02 2
Polyfunkčný objekt Garden Park | Zdroj: Atelier 008 s.r.o.

Prejde výraznou zmenou aj fasáda? 

Fasáda bude mať povrchovú úpravu v minerálnej omietke v rôznych štruktúrach a odtieňoch vo farbe terracotty. Na čelnej fasáde parteru budú existujúce výplne otvorov vymenené za nové hliníkové zasklené steny v plnej výške podlažia.

Ďalej odstránime niektoré existujúce konštrukcie vonkajšieho schodiska a vytvoríme terasu, ktorá bude prístupná zo spoločenského priestoru pre hostí ubytovacieho zariadenia. Všetky okenné otvory na fasáde nahradíme novými v antracitovej farbe. 

Zmení sa a „poľudští“ aj okolie budovy?

Tým, že zmeníme účel využitia na polyfunkčný objekt a vytvoríme ponuku kvalitného ubytovania (krátkodobého i trvalého), prispejeme k zvýšeniu diverzity využitia územia a tým aj k skvalitneniu mestského prostredia. To v súčasnosti trpí vyľudnením vo večerných aj nočných hodinách.

Cieľom je tiež vytvoriť čo najviac plôch zelene. Vznikne zázemie, ktoré bude slúžiť ako oddychový a rekreačný priestor pre obyvateľov objektu aj širšieho okolia. Prvky zelene zároveň poskytnú izolovanie od hlavnej komunikácie a medzi jednotlivými parkovacími  plochami.

Aktuálne sa tu nachádza niekoľko novších prvkov detského ihriska, workoutové prvky alebo drevostavba altánku, ktoré v projekte využijeme. Počítame tiež s inštaláciou pergol porastených popínavou zeleňou, ktoré budú prekrývať časť parkovísk, aby redukovali prehrievanie okolia v letných mesiacoch. Pozdĺž celého pozemku uvažujeme o vybudovaní  novej cyklotrasy s rekonštrukciou chodníka.

01 2
Polyfunkčný objekt Garden Park | Zdroj: Atelier 008 s.r.o.

Finálna architektonická podoba projektu nebola dosiaľ známa. Podľa najnovších vizualizácií sa však zdá, že Stará Vajnorská sa dočká príjemnej rekonštrukcie, ktorá sčasti prinesie do lokality 21. storočie.

Hnedá fasáda bude oproti aktuálnej fádnej šedej omnoho lepším kompromisom, pričom okrem budovy si polepší aj verejný priestor. Nehnuteľností budú s najväčšou pravdepodobnosťou určené najmä pre ľudí, ktorí s vlastným bývaním len začínajú.

Starú Vajnorskú tento projekt úplne netransformuje, priblíži ju však vyspelejším častiam Bratislavy. Ak sa podobných iniciatív dočkajú aj ostatné stavby v danom okolí, výhľadovo môže ísť o perspektívnu časť hlavného mesta. Tento cieľ je ale v súčasnosti nepravdepodobný.

02 2
01 2
Snímka obrazovky 2023 06 16 o 15.55.43

Polyfunkčný objekt Garden Park

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Investor: Zipp office park s.r.o.
Architekt: Atelier 008 Bratislava – Ján Kukuľa
Stav: V príprave