Jégého alej V
Galéria(7)

Jégého alej V: Projekt rešpektujúci históriu svojho okolia

Mestský blok medzi bratislavskými ulicami Jégého,Trnavskou cestou, Záhradníckou a Miletičovou dostáva nový tvar, verejné priestranstvo a osobitý rezidenčný charakter v podobe projektu Jégého alej V.

V priebehu 19. storočia sa práve v týchto miestach mesto menilo na periférnu priemyselnú zónu. Pripomienkou nedávnej histórie lokality je neďaleká budova továrne na nite Cvernovka, ktorej veľkorysá architektúra reprezentuje významné historické obdobie a zároveň dôležitú urbánnu vrstvu mesta.

Architektonický koncept polyfunkčného bloku sa snaží do lokality platne začleniť. Vytvára integrujúci priepustný prvok, ktorý sa prirodzene zapája do štruktúry lokality, berie ohľad na industriálnu pamiatku a hierarchiu usporiadania verejného priestoru. Vytvára historickej pradiarni adekvátny priestor, aby sa po svojej konverzii mohla stať opäť významným priestorom Bratislavy.

Jégého alej V
Jégého alej V | Zdroj: Marián Svítek

Princíp negatívnych fasád

Fasády Jégého aleje V odzrkadľujú vzájomnou podobnosťou jednotný rukopis novovzniknutého súboru stavieb, nesnažia sa konkurovať historickému objektu. Charakter im dodávajú poctivé materiály, ako napríklad sklo, použité na zábradliach balkónov, či obklad z tehlových pásikov na budovách A a B.

Túto dvojicu budov projektu (Jégého alej V) spája princíp negatívnych fasád. Tie sú poňaté v rámci každého domu kontrastne. Budova A má raster vo svetlej omietke v kombinácii s tmavým obkladom, pri budove B je princíp presne opačný, s rastrom v tmavej omietke a výplňou so svetlým obkladom. Materiály sa v areáli cieľavedomo opakujú a ich decentná farebnosť evokuje pocit pokoja a domova.

Celým súborom sa prelína racionálny raster v rôznych podobách odkazujúci na priemyselnú minulosť lokality. Exteriéry skrývajú byty s premyslenými dispozíciami vybavené napríklad vonkajšími žalúziami alebo možnosťou dobíjania elektromobilov.

Jégého alej V
Jégého alej V | Zdroj: Marián Svítek

Verejný priestor

Zásadné verejné priestranstvo lokality je priestorovo vymedzené blokovým usporiadaním budovy C (Danubius One) s budovami A a B (Jégého alej V), spoločne so vznikajúcimi objektmi D (Danubius Two) a E (historická budova pradiarne) a nachádza sa na streche podzemných garáží budovy D.

Novodefinované námestie je nástupným priestorom do územia, miestom zapojeným do širšieho kontextu mesta vďaka vzťahu k Trnavskej ceste a do budúcnosti posilneným väzbou na Miletičovu ulicu.

Daná lokalita by mala poskytovať základnú občiansku vybavenosť, služby a retail, ako aj aktívne a pokojové zóny prístupné nielen rezidentom, ale aj širokej verejnosti. Námestie ako predpriestor vznikajúcich budov D a E je kombináciou spevnených plôch, plôch s trávnikmi, stromov, lavičiek. Nadväzuje na súčasnú zeleň smerom k ulici Trnavská a už vybudované spevnené plochy v susedstve budovy Cvernovky.

Jégého alej V
Jégého alej V
Jégého alej V
Jégého alej V
Jégého alej V, pôdorys 4. NP
Jégého alej V, rez budovou
Jégého alej V, pôdorys

Polyfunkčná budova Jégého alej V, Bratislava-Ružinov

Výška investície: 30 mil. €
Developer: FINEP SK
Architekti: A69 architekti
Hlavný zhotoviteľ: TAKENAKA EUROPE
Zastavaná plocha: 6 725 m2
Úžitková plocha: 18 628 m2
Počet podlaží: 8
Počet bytov: 183
Počet parkovacích miest: 509
Realizácia: 2.Q 2020 – 3.Q 2022

Článok bol publikovaný v špeciálnom vydaní ASB TOP Stavby Slovenska 2023.