Polyfunkčný súbor Hraničná v Bratislave-Ružinove.
Galéria(6)

Definitívna asanácia. Zanedbaný areál na Hraničnej nahradí nová rezidenčná štvrť

Priemyselná minulosť Bratislavy je čiastočne viditeľná aj v roku 2023. Areály však postupne zanikajú a nahrádzajú ich súčasnejšie developerské projekty. Bodku za svojim príbehom začal písať v roku 2021 ďalší brownfield, na ktorého mieste chce stavať spoločnosť YIT Slovakia. Dnes je už definitívne, že z priemyselnej mapy Bratislavy sa vytratí logistický a skladový areál na Hraničnej.

Zámer výstavby novej rezidenčnej štvrte v Ružinove ohlásil medzi prvými magazín Index. Developer YIT Slovakia si mal v roku 2021 prenajať pozemky na Hraničnej od spoločnosti Asset, ktorá je vlastníkom brownfieldu. Išlo tak o prvú zmienku premeny priemyslenej lokality a zároveň začiatok konca skladového areálu.

Celkovo ide o atraktívnu polohu. Územie sa nachádza v blízkosti zóny Mlynských nív ako aj developmentu Nuppu, za ktorým stojí rovnako YIT Slovakia. Situovaná je tu aj diaľnica D1 a v pešej dostupnosti je prístav, za ktorým možno nájsť nový bratislavský dowtown. Developer si tak vybral perspektívnu lokalitu, ktorá je ideálna na vznik nového projektu. 

O tom, že zámer napreduje, svedčí povoľovací proces. V marci tohto roku zverejnilo Staré Mesto oznámenie o začatí stavebného konania a konania o povolení odstránenia stavby, teda asanácie bývalého areálu. Dnes mestská časť, ako príslušný stavebný úrad, definitívne povolila odstránenie areálu Hraničná, čím developer získal voľnú cestu k asanácii. Súčasťou tohto povolenia je aj úprava areálového plynovodu. 

Vizualizácia: Polyfunkčný súbor Hraničná
Polyfunkčný súbor Hraničná | Zdroj: YIT Slovakia

V rámci nového projektu má vzniknúť dvojica sedempodlažných domov s jedným podzemným podlažím – bytový dom a hotel, vytvárajúce mestský blok. Bytový dom je osadený na východnej a severnej hrane riešeného územia a pozostáva z troch sekcií so samostatnými vstupmi. Obsahovať má 92 bytov pre 219 obyvateľov – 10 jednoizbových, 51 dvojizbových, 22 trojizbových a 9 štvor a päťizbových nehnuteľností. 

Hotel sa bude nachádzať na západnej hrane riešeného územia s jedným hlavným vstupom a osadený má byť na podzemnej garáži. Navrhovaný je v trojtraktovej schéme s jednostranne orientovanými izbami, v striktne definovanom členení fasád a so základným elementom francúzských okien s plytkými balkónmi. 

Prízemie bude typické vstupnými priestormi hotela či gastroprevádzkou a administratívnym zázemím. Na druhom až siedmom podlaží sa bude nachádzať 72 hotelových izieb pre 144 hostí. Súčasťou projektu je aj občianska vybavenosť – v polyfunkčnom súbore sa má nachádzať 11 obchodných prevádzok. 

V podzemí je navrhnutá garáž, ktorá má disponovať 119 parkovacími stojiskami pre bytový dom a 39 miestami pre budovu hotela. Automobily bude možné zaparkovať aj na novovytvorených cestách. Na komunikácii A zaparkuje 11 vozidiel a na komunikácii B zase 10. Celkovo tak bude nový zámer developera YIT Slovakia obsahovať 179 parkovacích miest. 

Snímka obrazovky 2023 06 27 o 18.41.46 2
Priemyselný areál na Hraničnej | Zdroj: Google Maps

Zámer vyšiel z architektonického pera kancelárie Compass, ktorí navrhli objekty, reagujúce na primerané merítko prostredia. Hmoty stavieb sú tvarovo obohatené o vystupujúce konštrukcie balkónov a lokálne ustupujúce konštrukcie loggií. Materialita stavieb je umiernená, prevládajú biele plochy a celkovo jednoduchá architektúra. Oživenie môže priniesť výrazné krajinárske riešenie vnútrobloku, pričom pozemok má byť po ukončení výstavby upravený a dotvorený aj atraktívnymi sadovými úpravami verejnej zelene a drobnou architektúrou. 

Vizualizácie naznačujú, že projekt do lokality zapadne vcelku prijateľne. Architekti vytvorili solídny zámer, ktorý môže zanedbané logistické územie vzkriesiť späť k životu. Celkové náklady na realizáciu sú odhadované na 20 miliónov eur. Najskôr však musia zaniknúť staré sklady a objekty, na ktoré získal developer povolenie. 

Celkovo bude asanovaných osem stavieb. Odstráni sa jednopodlažný murovaný objekt vrátnice s výrazne poškodenými stenami, nasledovať bude trojpodlažná administratívna budova, či prízemná hala so zámočníckymi dielňami a prístavbou.

V priemyselnom areáli budú asanované aj garáže pre nákladné automobily a rovnako aj pre osobné vozidlá. Odstráni sa taktiež dvojpodlažné diagnostické stredisko, resp. administratívna budova, slúžiaca najmä na kancelárske účely s možným dočasným ubytovaním. Povolenie obsahuje aj asanáciu prístrešku a spevnených plôch.  

Vizualizácia: Polyfunkčný súbor Hraničná
Polyfunkčný súbor Hraničná | Zdroj: YIT Slovakia

Hraničná sa v nasledujúcom období zmení. No zatiaľ len odstránením zanedbaného areálu. Výstavbu totiž brzdí územný plán, podľa ktorého v území nemožno stavať rozsiahly rezidenčný projekt. Aj napriek napredovaniu v projekte vo forme povolenia na odstránenie zanedbaného areálu, sa výstavba tak skoro nezačne.

Potrvá roky, pokiaľ na pozemok prídu prvé ťažké stroje so zámerom výstavby bytového domu a hotela. Najskôr bude totiž potrebné zmeniť územný plán. O to sa už ale musí zapríčiniť najmä Magistrát hlavného mesta.

V okolí sa výhľadovo počíta aj s plánovanou električkovou radiálou, tiahnúcou sa po Mlynských nivách. Tá len potvrdí rozvoj Bratislavy, ktorej centrum sa naďalej rozširuje. Jeho súčasťou môže byť aj projekt v lokalite, ktorej potenciál chce využiť YIT Slovakia. Zámer na Hraničnej ale musí čakať na zmenu územného plánu a developer môže nateraz maximálne zbúrať staré sklady. 

Polyfunkčný súbor Hraničná v Bratislave-Ružinove.
Polyfunkčný súbor Hraničná v Bratislave-Ružinove.
Vizualizácia: Polyfunkčný súbor Hraničná
Vizualizácia: Polyfunkčný súbor Hraničná
Vizualizácia: Polyfunkčný súbor Hraničná
Snímka obrazovky 2023 06 27 o 18.41.46 2

Polyfunkčný súbor Hraničná

Lokalita: Mestská časť Bratislava-Ružinov
Developer:
YIT Slovakia
Architekt: Compass
Stav: V príprave (stavebné povolenie na odstránenie areálu Hraničná)