Viladom Tajovského.

Viladom Tajovského: výhľady zabezpečuje „kukaňa“

Realizácia objektu bratislavského štúdia pod vedením Martina Bielika a Kataríny Michalkovej dostala do vienka špecifickú perspektívu. A to doslova. Autori sa zamerali na vytvorenie výhľadov do krajiny, ktorá má čo ponúknuť, zatiaľ čo šikovne eliminovali …
Úpravy fasád a materialita vzišli z úzkej spolupráce s pamiatkarmi.

Staré kasárne v Nitre premenili na škôlku

Znovuvyužitie bývalých kasární iniciované krajským mestom Nitra bolo výborným krokom k oživeniu jedného z najzaujímavejších areálov v meste – Martinského vrchu. Jeho začlenenie tak dáva potenciál na ďalšiu revitalizáciu a doplnenie funkcií korešpondujúcich s objektom …
Nárožie Budyšínskej a Osadnej ulice.

Rezidencia Budyšínska nevtieravo zapadla do bloku činžiakov

V bratislavskej mestskej časti Nové Mesto bola nedávno dokončená Rezidencia Budyšínska, ktorá vyplnila rohovú prieluku zovretého bloku činžiakov z prvej polovice 20. storočia medzi ulicami Budyšínska – Osadná – Česká – Vajnorská v stavebne prakticky …