Súčasná podoba objektu, Košice

Brownfield košických tlačiarní sa má zmeniť na polyfunkčný súbor Letná

Skupina CTR kúpila v júni 2021 veľký brownfield bývalých Východoslovenských železiarní v širšom centre mesta. V metropole východného Slovenska má na konte už projekty Multicenter Košice, Business Centre Košice a vo výstavbe je rezidenčný projekt Albelli.

Memorandum z roka 2021

Košický magistrát a developer CTR Letná podpísali v novembri minulého roka memorandum, dohodli sa aj na zrealizovaní vyvolaných investícií. Najmä do výstavby nových ciest a rekonštrukcie existujúcich križovatiek tak, aby zvládli zvýšený nápor a zlepšili dopravnú obslužnosť celej lokality.

Magistrát informoval, že investor sa na tieto účely zaviazal zložiť bankovú zábezpeku vo výške 2,5 milióna eur, z ktorých sa budú financovať jeho investície do dopravnej infraštruktúry. Vtedy odhadol výšku v lokalite na úrovni na 70 miliónov eur.

Výsledná forma novej zástavby vzíde z vyzvanej medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže, píše sa v návrhu zámeru polyfunkčného súboru Letná. V marci tohto roka ho predložila spoločnosť CTR Letná na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Podľa informácií z webovej stránky developera vyhlásil architektonickú súťaž v januári 2022. Jej účastníkmi sú GUTGUT, Chybik + Kristof Architects & Urban Designers, KOPA, Kuba & Pilař architekti a Architekti zerozero. Pre územie bola v roku 2019 spracovaná urbanistická štúdia Polyfunkčný areál VST Košice.

Nákres projektu Letná
Nákres projektu Letná | Zdroj: Šimko a Sekan Architekti

Počítajú aj s apartmánovým hotelom

Podľa územného plánu je územie určené pre polyfunkčnú zástavbu s dominantnou obytnou funkciou. Nezasahuje na územie pamiatkovej rezervácie Košíc ani do jej ochranného pásma. Bývalý tlačiarenský závod postavili v 60. rokoch 20. storočia a jeho najväčšia časť je brownfieldom.

Pozemok budúcej výstavby sa nachádza v košickej mestskej časti Sever. Ohraničujú ho ulice Watsonova, Stará spišská cesta a Festivalové námestie. V okolí sa nachádzajú obchodná akadémia, administratívne budovy, parkovacie plochy a amfiteáter a na juhozápadnej a západnej strane sú rodinné domy.

Má na ňom vyrásť súbor s objektmi na bývanie a polyfunkčnými objektmi s občianskou vybavenosťou, obchodnými priestormi, nájomnými kanceláriami, apartmánovým hotelom a doplnkovými funkciami.

Navrhovaná činnosť sa posudzuje v dvoch variantných riešeniach a je porovnaná s nultým variantom. V území boli vo variantoch navrhnuté rozdielne intenzity využitia plochy.

Pribudne 650 bytov

V oboch variantoch je počet bytov 650 a parkovacích státí 1 181. Variant 1 rieši súbor pozemných stavieb v zastavanom území mesta s podlahovou plochou cca 80-tisíc m2 v nadzemných podlažiach a cca 40-tisíc m2 v podzemných podlažiach.

Podlahová plocha bytov v tomto variante je cca 37-tisíc m2 , obchodov a služieb cca 7-tisíc m2. Čistá plocha kancelárií je cca 1 200 m2 a apartmánový hotel má podlahovú plochu cca 8 500 m2.

Vo Variante 2 je podlahová plocha 77-tisíc m2 v nadzemných podlažiach a cca 40-tisíc m2 v podzemných podlažiach, s podlahovou plochou bytov cca 3-tisíc m2, obchodov a služieb cca 7-tisíc m2. Čistá plocha kancelárií je navrhnutá na cca 1 200 m2 a apartmánového hotela na cca 8 500 m2. Počet parkovacích státí je rovnaký ako vo Variante 1.

V modernej mestskej štvrti vybuduje investor aj pešie komunikácie a riešené územie bude napojené na mestské cyklistické trasy, ktoré budú situované východne a južne.

Rezidencia Letná

Lokalita: Košice Sever
Investor: CTR Letná
Odhadované celkové náklady: 50 mil. €.
Začiatok výstavby: 01/2024
Ukončenie výstavby: 01/2028

Monika Volekova