Na hranici Starého mesta a Ružinova vyrástol polyfunkčný objekt Sofora

Partneri sekcie:

V trojuholníku ulíc Kvačalova, Svätoplukova a Koceľova vyrástol elegantný biely objekt. Jeho dve hmoty prepája park ohraničený železobetónovou kulisou, ktorej silueta sa opakuje aj na fasádach. Charakterovo rozdielne hmoty, ktoré zastrešujú obytnú a administratívnu funkciu, kopírujú uličnú čiaru a urbanisticky definujú križovatku ulíc Záhradnícka a Svätoplukova.

Pôdorysná stopa súboru vychádza z tvaru pozemku. Hmota je rozdelená na dva kvázi samostatné objekty vystupujúce zo spoločnej podnože – suterénov, tvoriacich technické zázemie a miesto na parkovanie vozidiel. Nadzemnú časť tvoria päťpodlažný administratívny a osempodlažný bytový dom, ktoré sú funkčne a prevádzkovo nezávislé.

Funkcia administratívnej budovy je zrejmá už z pohľadu na zasklenú fasádu, ktorej po celom obvode dominujú pásy okien. Na úrovni parteru sú umiestnené komerčné priestory, na vyšších poschodiach pokračujú identické predajné kancelárske plochy.

Kubická hmota obytnej budovy je narušená lodžiami, terasami a nepravidelným rozmiestnením okien.
Sofora.
Sofora.
Medzi dvoma objektmi je umiestnený park.
Pôdorys 1. NP.
Pôdorys 3. NP.
Západné pohľady.

Dve hmoty

Hmota obytnej časti je nepravidelne popretínaná oknami a dotvarovaná lodžiami, ktoré narúšajú monumentalitu objektu a dodávajú jej charakter. V obytnom objekte sa opakuje komerčný parter, na vyšších podlažiach sú byty rôznych výmer. Dispozične sa opakujú od 2. po 4. a následne od 5. po 7.

Na najvyššom ôsmom poschodí sa nachádzajú tri veľkometrážne byty. Každý z bytov má k dispozícii lodžiu. Polyfunkčný objekt má jeden charakteristický prvok, ktorý zjednocuje stavbu v pohľade i v pôdoryse. Je to tvar trojuholníka, ktorý je použitý na fasáde, pri prepojovaní budov, v pôdoryse úprav medzipriestoru budov. Sadové úpravy takisto využívajú trojuholník pri úprave záhonov v trávnatých plochách.

Hlavným motívom úpravy medzipriestoru stavieb bolo vytvorenie prepojenia tejto časti stavby s neďalekým parčíkom. Vyrastené stromy a zeleň všeobecne vytvárajú ilúziu pokračovania parku. Pod zemou sú umiestnené tri suterénne podlažia. Rampa pokračuje komunikáciou, pozdĺž ktorej sú na 1. NP státia na automobily nájomcov administratívnej časti a komerčné priestory.

Zvyšné voľné plochy sa využívajú ako sklady a priestory potrebné na fungovanie objektu. Medzi 1. PP – 2. PP a 2. PP – 3. PP je navrhnutá jednosmerná rampa, predpokladá sa, že priestory týchto podlaží budú využívať vlastníci bytov. Parkovanie v 2. PP a 3. PP bude pozdĺž komunikácie, plochy okolo schodísk a rampy budú využité ako pivnice a sklady vlastníkov bytov.

Medzi dvoma objektmi je umiestnený park.
Medzi dvoma objektmi je umiestnený park. | Zdroj: Dominik Jursa
Alexandra Müllerová (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2021.