ASB pracovný postup Stránka 11

pracovný postup

V ostatnom období sa začínajú na trhu uplatňovať univerzálne tepelnoizolačné systémy. Popularita univerzálnych systémov a univerzálnych lepiacich a stierkových mált výrazne stúpla po tom, ako od 1. januára 2016 vstúpili do platnosti zvýšené požiadavky na požiarnu odolnosť budov. Uplatňovaním týchto požiadaviek sa pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov výrazne častejšie stretávajú tepelné izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MV), čo si v minulosti vyžadovalo použitie rôznych lepiacich a stierkových mált.

Na rekonštrukciu krytín plochých striech možno použiť rozličné materiály. Jedným z vhodných spôsobov je aplikácia trvalopružnej hydroizolačnej membrány na báze disperzie polymérov. Je vhodná na podklady z betónu, asfaltové strešné krytiny z pásov s pieskovaným povrchom, plechové, dostatočne zoxidované krytiny a eternitové strešné krytiny. 

Pred zhotovením novej hydroizolačnej vrstvy je potrebné upraviť podklad. Podklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý, môže byť mierne vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté.

Prevetrávaná fasáda má v porovnaní s kontaktným tepelnoizolačným systémom vzduchovú medzeru, cez ktorú prúdi vzduch. Vetraná vzduchová medzera zabezepčuje odvod vlhkosti z povrchu izolácie a vnútorného líca vonkajšieho opláštenia a zároveň zabraňuje prehrievaniu fasády.

Asfaltové šindle, niekedy tiež nazývané kanadské šindle, sú pri rekonštrukciách starých striech často používaným strešným materiálom. Hodia sa však aj ako strešná krytina pre novostavby, pretože môžu ponúknuť niekoľko veľmi zaujímavých vlastností. Nízku plošnú hmotnosť, odolnosť, dlhú životnosť, variabilný vzhľad a rýchlu aplikáciu. Ako správne postupovať pri montáži a čoho sa naopak vyvarovať?