Svetlovod do šikmej strechy (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Do tmavých miestností uprostred dispozície je niekedy veľmi zložité priviesť denné svetlo. Priestory, ktoré sú odkázané na zdroje umelého osvetlenia, dokáže prirodzeným denným svetlom presvetliť svetlovod. Tento pasívny osvetľovací systém môže prenášať denné svetlo aj na pomerne veľké vzdialenosti pomocou odrazu od vysokoreflexného vnútorného povrchu tubusu.

Info o materiáli

» Svetlovod na montáž do profilovanej strešnej krytiny s maximálnou výškou profilu 120 mm, pre strechy so sklonom 15 až 60°, dĺžka tubusu 1 až 1,8 m s možnosťou predĺženia do 6 m.

Čo budete potrebovať

 • Svetlovod do profilovanej strešnej krytiny:
  Svetlovod Velux TWR OK10 (svetlovod s pevným tubusom), priemer tubusu: 250 mm (370 mm pre osadzovací rám), ks 340 € alebo
  Svetlovod Velux TWR OK14, (svetlovod s pevným tubusom), priemer tubusu: 350 mm (470 mm pre osadzovací rám), ks 395 €
 • Svetlovod do plochej strešnej krytiny:
  Svetlovod Velux TLR OK10 (svetlovod s pevným tubusom), priemer tubusu: 250 mm (370 mm pre osadzovací rám), ks 340 € alebo
  Svetlovod Velux TLR OK14 (svetlovod s pevným tubusom), priemer tubusu: 350 mm (470 mm pre osadzovací rám), ks 395 €
 • Páska na prelepenie hydroizolačnej fólie
 • Náradie a pomôcky: skrutkovač, meter, ceruzka, akumulátorový skrutkovač, odlamovací nôž, ručná elektrická priamočiara píla alebo reťazová píla.

Svetlovody sa vyrábajú vo variante na montáž do profilovanej strešnej krytiny s max. výškou profilu 120 mm a na montáž do plochej krytiny s max. výškou do 16 mm (2 × 8 mm). Svetlovod sa dodáva ako kompletná súprava s jednotlivými dielmi určenými na napojenie na vonkajšej a vnútornej strane budovy, ako aj s dielmi slúžiacimi na ich vzájomné prepojenie.

Základnou súčasťou svetlovou je horný rám, difúzor, rovný teleskopický diel a dve kolená. Na rám s tvrdeným sklom so samočistiacou povrchovou úpravou a integrovaným polyuretánovým lemovaním v čiernej farbe (svetlovod do strechy s profilovanou krytinou) alebo na rám s integrovaným plechovým lemovaním v sivej farbe (svetlovod do strechy s plochou krytinou) nadväzuje tubus s priemerom 250 mm alebo 350 mm.

V miestnosti tubus vyúsťuje kruhovým difúzorom s akrylátovým dvojsklom. Celková dĺžka vysokoreflexného tubusu je v základnom balení 1 až 1,8 m, s predlžujúcimi dielmi až 6 m. Dĺžka svetlovodu by nemala byť menej ako 1 m.

Montáž svetlovodu pozostáva z troch častí. Najskôr sa namontuje vonkajší strešný modul, potom rám difúzora a na záver tubus svetlovodu. Pred montážou svetlovodu z vonkajšej strany sa zo šikmej strechy odstráni časť strešnej krytiny. V závislosti od priemeru tubusu sa do strechy vyreže primeraný montážny otvor.

Pridá sa latovanie, na ktoré sa z vonkajšej strany upevní narezaná hydroizolačná fólia. Tá sa vo všetkých štyroch rohoch prelepí špeciálnou páskou. Po prichytení hydroizolácie na latovanie sa laty podľa potreby zrežú a pripraví sa miesto na drenážny žliabok. Jeho inštaláciou sa zaistí bezpečný odtok vody mimo prechodu svetlovodu strechou.

Vonkajší strešný modul so zabudovaným pripojením sa pomocou dodaných skrutiek zafixuje k nosnej konštrukcii. Pri profilovanej strešnej krytine je dôležité prispôsobiť a ohnúť spodnú manžetu strešného modulu do príslušného uhla tak, aby diel presne doľahol na krytinu. Manžeta sa rozklepe kladivkom.

Nad svetlovod sa inštaluje drenážny žliabok a potom sa okolo strešného modulu doloží krytina. Na nainštalovaný strešný modul sa pomocou priloženého kotviaceho materiálu priskrutkuje zasklenie. Zasklenie svetlovodu je vhodné nasmerovať na najslnečnejšiu stranu strechy.

Ideálna je orientácia na juh či juhozápad, odkiaľ dopadá počas roka najviac slnečných lúčov. Po inštalácii strešného modulu na šikmú strechu sa pokračuje montážnymi prácami v interiéri. V podhľade sa vyreže otvor s rozmerom 305 mm pre svetlovod s priemerom 250 mm alebo 410 mm pre svetlovod s priemerom 350 mm.

Na rám difúzora sa predpísaným spôsobom napojí parotesná fólia s kruhovým nábehom, ktorá zabezpečuje tesnosť medzi tubusom a konštrukciou strechy. Do rámu s pripevnenou parotesnou fóliou sa osadí tubus svetlovodu.

Rám difúzora s pripojenou parotesnou fóliou sa v mieste styku s tubusom utesní priloženou lepiacou páskou. Do predpripraveného otvoru v podhľade sa vloží rám difúzora s parozábranou a upevní sa pomocou skrutkovacích úchytov. Po dokončení montážnych prác v exteriéri a interiéri sa pristúpi k montáži tubusu v medzistrešnom priestore.

Krok 1: Kompletnosť dodávky

Pred začiatkom montáže sa skontroluje kompletnosť dodávky. Svetlovod sa dodáva ako kompletná súprava. Základnou súčasťou svetlovodu je horný rám, difúzor, rovný teleskopický diel a dve kolená.

01 Kompletnosť dodávky
01 Kompletnosť dodávky |

Krok 2: Vysokoreflexný tubus

V základnej súprave svetlovodu sa nachádza vysokoreflexný tubus s dĺžkou do 1,8 metra, je však možné doobjednať predlžujúce diely. Dĺžka svetlovodu by nikdy nemala byť menej ako 1 meter.

02 Vysokoreflexný tubus
02 Vysokoreflexný tubus |

Krok 3: Montážny otvor

Zo šikmej strechy sa odstráni časť strešnej krytiny. Do strechy sa vyreže montážny otvor s rozmermi 380 × 420 mm (tubus ∅ 250 mm) alebo 500 × 520 mm (tubus ∅ 350 mm). Pridá sa latovanie, na ktoré sa z vonkajšej strany upevní narezaná hydroizolačná fólia, a vo všetkých štyroch rohoch sa prelepí špeciálnou páskou.

03 Montážny otvor
03 Montážny otvor |

Krok 4: Zrezanie latovania

Po prichytení hydroizolácie na latovanie sa laty podľa potreby zrežú a pripraví sa miesto na drenážny žliabok na bezpečný odtok vody mimo prechodu svetlovodu cez strechu.

04 Zrezanie latovania
04 Zrezanie latovania |

Prečítajte si tiež: Aký spôsob presvetlenia interiéru zvoliť a prečo?

Krok 5: Upevnenie strešného modulu

Vonkajší strešný modul so zabudovaným pripojením sa pomocou dodaných skrutiek upevní na nosnú konštrukciu.

05 Upevnenie strešného modulu
05 Upevnenie strešného modulu |

Krok 6: Úprava manžety

Na profilovanej strešnej krytine sa spodná manžeta strešného modulu prispôsobí a ohne tak, aby diel presne doľahol na krytinu. Manžeta sa rozklepe kladivkom.

06 Úprava manžety
06 Úprava manžety |