Napojenie strešnej parozábrany na komín (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Napojenie parozábrany a poistnej hydroizolácie na komínové teleso predstavuje vo všeobecnosti komplikovaný stavebný detail.

Info o materiáli

» Súprava na napojenie komínového telesa s deliacim izolačným prvkom na parotesnú fóliu pri prechode strešnou konštrukciou.

Čo budete potrebovať

  • Súprava na napojenie parotesnej fólie: SET pre napojenie izolačnej fólie pre komín Schiedel Absolut
    Balenie obsahuje:
    – obojstranne lepiaca butylová páska,
    – horná a spodná časť priechodu,
    – samolepiaca páska na prelepenie okrajov fólie a jej stykov.
  • Náradie a pomôcky: nožnice alebo ostrý nôž

Vzdialenosť horľavých stavebných materiálov od povrchu komínového telesa musí byť taká, aby ich povrchová teplota neprekročila +85 °C. Povrchová teplota horľavých materiálov je pritom ovplyvnená typom komínového telesa a teplotou spalín.

Parozábrana na vnútornej strane strešnej konštrukcie, cez ktorú komínové teleso prechádza, sa nesmie vyviesť na komín. Medzi komínovým telesom a parozábranou tak vzniká neutesnený priestor, cez ktorý môže do strešnej konštrukcie prenikať vlhkosť.

Tento detail je preto potrebné vhodne utesniť. Výrobcovia komínov ponúkajú systémové prvky určené priamo na tento účel. Pri správnej montáži zaistia bezpečné a parotesné utesnenie. Na zachovanie požiarnej bezpečnosti prestupu komína cez strešnú konštrukciu je potrebné použiť overené a bezpečné riešenia.

Každá dokončená komínová konštrukcia musí mať podľa platných predpisov identifikačný štítok, na ktorom musí byť uvedená okrem iného teplotná trieda komína a minimálna vzdialenosť plášťa komína od horľavých konštrukcií alebo materiálov. Ak sa investor rozhodne pre použitie komína, ktorý sa realizuje z nesystémových prvkov, preberá zodpovednosť za komín ako celok zhotoviteľ.

Prečítajte si tiež: Montáž tesniaceho pásu okolo komína

Krok 1: Prestup cez strešný plášť

Na zabezpečenie prerušenia tepelného mosta sa použije v mieste prestupu komínového telesa cez strešný plášť tvarovka s deliacim izolačným prvkom. V mieste prechodu sa uloží pás parozábrany s vystrihnutým otvorom na komínové teleso.

01 Prestup cez strešný plášť
01 Prestup cez strešný plášť |

Krok 2: Butylová páska

Jednotlivé pásy parozábrany sa kladú so vzájomným presahom min. 100 mm. Po pripevnení pásov parozábrany sa na komínové teleso paralelne so strešnou rovinou nalepí obojstranne lepiaca butylová páska.

02 Butylová páska
02 Butylová páska |