Montovaný stropný systém s nadbetonávkou (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Stropná konštrukcia je dôležitou súčasťou každej stavby preto výber typu stropu musíme dôkladne zvážiť.

Montovaný keramický strop Porotherm s nadbetonávkou
Montovaný keramický strop Porotherm s nadbetonávkou |
 1. Keramický predpätý stropný nosník Porotherm KPSN
 2. Keramická stropná vložka Porotherm KSV 17/60
 3. KARI sieť KA 17, 150 × 150 × 4 mm
 4. Asfaltovaný hydroizolačný pás ST LINE V60 S 35, 10 m2/balenie
 5. Keramická vencová tehla Porotherm VT 8/22
 6. Murovacia malta Porotherm MM
 7. Oceľová výstuž rebierková 10 425 (V)
 8. Zubová lišta Tebau
 9. Betón, minimálna trieda C 20/25
 10. Montážne podpery
 11. Zakladacia malta Porotherm Profi AM
 12. Keramická brúsená tehla Porotherm 44 EKO+ Profi + Tenkovrstvová malta Porotherm Profi alebo Murovacia pena Porotherm Dryfix extra

Čo budete potrebovať

 • Keramický predpätý stropný nosník: Porotherm KPSN, 120 × 65 mm, dĺžka 1 750 až 8 000 mm, dĺžkový modul 250 mm, m 11,18 €
 • Keramická stropná vložka:
  Porotherm KSV 17/60, osová vzdialenosť nosníkov 600 mm, 250 × 520 × 170 mm, ks 2,53 €
  alebo
  Porotherm KSV 17/45, osová vzdialenosť nosníkov 450 mm, 250 × 370 × 170 mm, ks 2,14 €
 • Vencová tehla:
  Porotherm VT 8/22, 80 (140) × 500 × 220 mm, s tepelnou izoláciou, ks 3,64 €
  alebo Porotherm VT 8/23,8 80 (140) × 500 × 238, s tepelnou izoláciou, ks 3,91 €
 • Murovacia malta: Porotherm MM 50, papierové vrece, 40 kg 5,93 €
 • Asfaltovaný pás
 • Oceľová výstuž: Rebierková výstuž 10 425 (V) ∅ 8 mm, pri väčších rozpätiach ∅ 10 mm
 • Oceľové siete: sieť KARI 150/150/4 mm alebo 150/150/8 mm (zdvojené kladenie nosníkov)
 • Betón: Betón triedy C 20/25, maximálna veľkosť zrna 8 mm
 • Podpery
 • Náradie a pomôcky: murovacia lyžica, gumené kladivo, akumulátorový skrutkovač, vodováha, meter, ostrý nôž, štikacie kliešte, vedro.

Krok 1: Príprava podkladu

Stropné nosníky sa ukladajú priamo na posledný rad tehál, posledný rad tehál musí byť preto dokonale rovný.

01 Príprava podkladu
01 Príprava podkladu |

Krok 2: Vyloženie nosníkov

Na vyloženie nosníkov na nosné steny v celých balíkoch sa odporúča použiť auto s hydraulickou rukou alebo žeriav. Balíky nosníkov položené na nosných stenách by sa mali podoprieť v závislosti od ich dĺžky, minimálne však 1-krát v strede.

02 Vyloženie nosníkov
02 Vyloženie nosníkov |

Prečítajte si tiež: Murovanie brúsených tehál na polyuretánovú penu (Pracovný postup)

Krok 3: Asfaltovaný pás

V mieste uloženia nosníkov sa na posledný rad tehál obvodového múru položí ťažký asfaltovaný pás. Šírka pásov na obvodových stenách má byť identická s hrúbkou venca, na vnútorných nosných stenách má byť na celú šírku.

03 Asfaltovaný pás
03 Asfaltovaný pás |

Krok 4: Ukladanie nosníkov

Nosníky sa ukladajú na asfaltované pásy podľa plánu kladenia. Min. dĺžka uloženia nosníkov je 125 mm. Nosníky sa kladú od kraja stropného poľa. Poloha nosníkov sa vymedzuje vložením stropných vložiek na oboch koncoch nosníkov.

04 Ukladanie nosníkov
04 Ukladanie nosníkov |

Krok 5: Komínová výmena

Komínová výmena, ale napr. aj otvor v strope či miesto napojenia schodiskového ramena sa riešia umiestnením dvoch alebo viacerých nosníkov vedľa seba v závislosti od statického návrhu.

05 Komínová výmena
05 Komínová výmena |

Krok 6: Uložené nosníky

V mieste uloženia nosníkov sa vkladajú stropné vložky, ktoré vymedzujú osovú vzdialenosť nosníkov. Prípadné medzery medzi krajnými nosníkmi a súbežnými stenami je potrebné poddebniť.

06 Uložené nosníky
06 Uložené nosníky |