Lepenie veľkoformátovej dlažby na terase (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na lepenie veľkoformátovej dlažby s rozmerom od viac ako 600 × 600 mm do 1 000 × 1 000 mm je určený systém, ktorý tvorí hydroizolačný samolepiaci bitúmenový pás s HDPE nosnou fóliou lepený za studena, drenážna vrstva, ktorá vznikne zmiešaním epoxidovej parozábrany v predpísanom pomere s epoxidovým kremičitým pieskom, a epoxidová lepiaca malta, ktorá sa nanáša len na rub dlaždice.

Info o materiáloch

» Hydroizolačný samolepiaci bitúmenový pás s HDPE nosnou fóliou lepený za studena.
» Epoxidová parozábrana – dvojzložková epoxidová živica s nízkym obsahom emisií na vytvorenie účinnej parozábrany.
» Epoxidová lepiaca malta – biela dvojzložková lepiaca malta na báze epoxidových živíc bez obsahu rozpúšťadiel.

Čo budete potrebovať

Murexin Systém 100

 • Penetračný náter: Hĺbkový základ LF 1 (pre nasiakavé podklady)
  spotreba: približne 0,15 kg/m2, plastová fľaša 1 kg, plastový kanister 5, 10 a 25 kg, 5 kg 26,36 €
 • Vyrovnávacia malta: Rýchla vyrovnávacia malta Trass AM 50, spotreba: približne 1,6 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg 17,49 €
 • Epoxidová parozábrana: Epoxidová parozábrana 2K EP 170, spotreba: 0,2 až 0,6 kg/m2 (v závislosti od použitia, parozábrana: min. 0,45 kg/m2, epoxidová malta: 0,3 kg/m2/mm hrúbky vrstvy), plechový kanister (súprava) 30, 12 a 4,5 kg, 4,5 kg 99,28 €
 • Kremičitý piesok: frakcia 3 až 5 mm (na vytvorenie drenážnej vrstvy), frakcia 0,6 až 1,2 mm (na vytvorenie jemnej epoxidovej lepiacej malty)
 • Epoxidová lepiaca malta: Epoxidová lepiaca malta EKY 91, spotreba: 1,5 až 4,5 kg/m2 (v závislosti od veľkosti zuba oceľového hladidla), súprava (zložka A a B), 6 kg 97,37 €
 • Balkónový profil: Profil Profi
  – vonkajší roh 90°
  – vnútorný roh 90°
  – rovná spojka
  – ukončovacie záslepky
 • Elastická tesniaca páska: Izolačná páska DB 70, šírka: 120 mm, kotúč 10 a 50 m, šírka: 240 mm, kotúč 25 m, kotúč, 10 m 24,01 €
 • Dvojzložková polyuretánová izolácia: Univerzálna izolácia PU 500, spotreba: 1,4 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), plechová nádoba, súprava 23,2 kg 455,74 €
 • Hydroizolačný samolepiaci pás: Hydroizolačný samolepiaci pás SK 100, šírka: 1 m, dĺžka: 15 m, kotúč 261,14 €
 • Škárovacia malta: Drenážna škárovacia malta PF 30, spotreba: približne 1,7 až 3,5 kg/m2 (v závislosti od veľkosti škáry), plastová nádoba, 25 kg od 126,90 €
 • Emulzia do škárovacej malty: Emulzia pre škárovacie malty FE 85, spotreba: v závislosti od spotreby vody do škárovacej malty, plastový kanister 2,5 a 10 kg, 10 kg 58,03 €
 • PU tmel: Škárovacia hmota PU 15, spotreba: približne 1 kartuša/10 m (škára so šírkou 5 mm), kartuša 310 ml od 13,11 €
 • Náradie a pomôcky: priemyselný vysávač, penetračný valček, nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová nádoba, murárska lyžica, tvrdá špongia, oceľové zubové hladidlo, murárska lyžica, vyhladzovacia lata, gumená stierka, škárovacie hladidlo s molitanom, aplikačná pištoľ, škárovacia stierka, krepová lepiaca páska.

Vo všeobecnosti je na lepenie veľkoformátovej dlažby alebo platní v exteriéri potrebné použiť materiály, ktoré zabezpečia spoľahlivú aplikáciu a odolnosť proti poveternostným vplyvom. Mali by byť mrazuvzdorné, izolovať podklad proti vode a znižovať pnutie medzi podkladom a dlažbou.

Pri väčších formátoch dlažby sa dá očakávať väčšie povrchové pnutie ako pri menších formátoch. Podklad a lepiaca malta pritom musia preniesť bez porušenia tieto napätia, ktoré v nich vznikajú pôsobením rôznych faktorov. Preto si rôzne veľký formát vyžaduje zhotovenie rôznymi systémovými stavebnými materiálmi.

Na odstránenie napätia sú určené zosilňovacie/oddeľovacie tkaniny alebo hydroizolačné pásy a tiež pružné lepiace malty. Okrem toho sa v rámci dostupných systémov používa napr. aj špeciálny drenážny profil, ktorý zabezpečí dodatočné odvedenie prípadnej vody pod dlaždicami.

Príprava podkladu

Podklad je potrebné pred aplikáciou lepiaceho systému vhodne upraviť. Nesúdržné vrstvy a hrubé nečistoty treba odstrániť vhodným mechanickým spôsobom. Podklad sa potom povysáva. Overia sa parametre podkladu (napr. pevnosť, vlhkosť…).

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, bez prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem a predpisov.

Vhodný nasiakavý podklad sa napenetruje hĺbkovým penetračným náterom. Na pripravený podklad sa nanesie v potrebnej hrúbke a v predpísanom spáde čerstvá zmes vyrovnávacej malty. Uhladí sa vyhladzovacou latou a nechá sa zaschnúť (1 až 6 hodín).

Na voľný koniec terasy/balkóna sa osadí na spádovú vrstvu do vrstvy epoxidovej lepiacej malty balkónový profil a mechanicky sa prichytí. Na takto pripravený podklad sa nalepí hydroizolačný pás a nanesie sa drenážna vrstva.

Prečítajte si tiež: Lepenie obkladu na obklad

Lepenie dlažby

Na lepenie dlažby je možné použiť dva spôsoby. Lepiť sa dá epoxidovou lepiacou maltou, ktorá sa nanáša len na rubovú stranu dlaždice. Druhý spôsob predstavuje nalepenie dlažby jemnou epoxidovou maltou, ktorá sa pripraví z epoxidovej parozábrany zmiešanej s kremičitým pieskom frakcie 0,6 až 1,2 mm v miešacom pomere 1 : 25 (EP : KP).

Rubová strana dlaždice sa pred nanesením jemnej epoxidovej malty napenetruje valčekom epoxidovou parozábranou. Lepiaca malta sa nanesie na napenetrovaný podklad dlaždice hladidlom s oblým zubom (veľkosť zuba: 15 až 25 mm v závislosti od veľkosti dlažby).

Krok 1: Odstránenie nesúdržných vrstiev

Nesúdržné vrstvy a hrubé nečistoty sa odstránia vhodným mechanickým spôsobom. Overia sa parametre podkladu (napr. pevnosť, vlhkosť…). Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, bez prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc.

01 Odstránenie nesúdržných vrstiev
01 Odstránenie nesúdržných vrstiev |

Krok 2: Príprava podkladu

Podklad sa dôkladne povysáva a v rovnomernej vrstve sa naň valčekom nanesie penetračný náter tak, aby sa netvorili mláky. Nechá sa zaschnúť. Podklad sa vyspáduje použitím vyrovnávacej malty a napenetruje epoxidovou parozábranou s posypom kremičitým pieskom. Na voľnom konci terasy sa osadí balkónový profil.

02 Príprava podkladu
02 Príprava podkladu |

Krok 3: Tesniaca páska

V styku spádovej vrstvy a zvislej konštrukcie sa osadí elastická tesniaca páska do čerstvého lôžka dvojzložkovej pružnej izolácie. Ľahko sa zatlačí do vlhkého lôžka a stierkou sa upravia okrajové časti výstužnej tkaniny ďalšou vrstvou pružnej izolácie. Stredný pás má ostať nepokrytý.

03 Tesniaca páska
03 Tesniaca páska |

Krok 4: Hydroizolačné pásy

Na pripravený podklad (po zaschnutí penetračného náteru, min. 6 hodín) sa nalepí samolepiaci hydroizolačný pás. Jednotlivé pásy sa navzájom prekrývajú na 50 mm. Pásy sa lepia od balkónového profilu smerom k stene. Pri teplote 15 °C sa lepia pomocou horáka so slabým plameňom.

04 Hydroizolačné pásy
04 Hydroizolačné pásy |

Krok 5: Drenážna malta

Zložka A epoxidovej parozábrany sa zmieša so zložkou B v pomere 2 : 1 nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (500 ot/min) a mieša sa 2 až 3 min. Preleje sa do čistej nádoby a opätovne sa premieša. Pripravená zmes sa zmieša s kremičitým pieskom frakcie 3 až 5 mm v pomere 1 : 25 až 1 : 50.

05 Drenážna malta
05 Drenážna malta |