Zhotovenie samonosnej základovej dosky (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Základová doska predstavuje oceľovobetónovú dosku s hrúbkou niekoľko desiatok centimetrov. Používa sa najmä vtedy, ak je základová pôda menej únosná (okolo 0,1 až 0,15 MPa) alebo sa pod ňou nachádza spodná tlaková voda.

Samonosná základová deska

 1. Tkaná geotextília Geolon PP
 2. kameň, frakcia 0/63, hrúbka 200 mm
 3. geomreža Gunnex EDILGRID
 4. kameň, frakcia 0/63, hrúbka 200 mm + kameň, frakcia 0/8, hrúbka 50 mm
 5. základová doska – betón triedy min. C 25/30, vystužená kari sieťou 150 × 150 × 8 mm a 100 × 100 × 8 mm s dištančnými pásmi TEBAU
 6. penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS
 7. asfaltový hydroizolačný pás Icopal Fundament 4.0 Speed Profile SBS
 8. ochranná fólia hydroizolácie – nopová fólia Gunnex NOPPEX DUO
 9. gabion (spádový maltový klin)
 10. Ytong zakladacia malta, tepelnoizolačná
 11. pórobetónové zakladacie tvárnice YTONG START, hrúbka 375 mm
 12. pórobetónové presné tvárnice YTONG Statik Plus, hrúbka 375 mm + Ytong lepiaca malta
 13. drenáž: drenážna rúra Rehau v štrkovom lôžku obalenom netkanou geotextíliou Gunnex TESSILDRAIN

Čo budete potrebovať

 • Uzemňovacia pásovina FeZn: rozmer: 30 × 4 mm, balík 25 m 35,57 €
 • Tkaná geotextília: Geolon PP
 • Drvené kamenivo: frakcia 0/63 mm, t 9,84 €, frakcia 0/8 mm, t 20,40 €
 • Ohybná tkaná geomreža: Gunnex Edilgrid
 • Sieť kari: veľkosť oka 150 × 150 × 8 mm a 100 × 100 × 8 mm
 • Dištančné pásy
 • Betón: trieda min. C 25/30
 • Náradie a pomôcky: vibračná doska, debniace prvky, dištančné prvky, viazač výstuže, ponorný vibrátor.

Krok 1: Geotextília a prvá vrstva kameniva

Na upravený terén sa po uložení uzemňovacej pásoviny, vývodov guľatiny na bleskozvod a do rozvodnej skrine uloží geotextília s presahom približne 500 mm (tak, aby vytvárala na okrajoch vaničku), na ktorú sa navezie vrstva drveného kameniva s frakciou 0/63 mm v hrúbke 200 mm, ktorá sa zhutní 250 kg vibračnou doskou.

01 Geotextília a prvá vrstva kameniva
01 Geotextília a prvá vrstva kameniva |

Krok 2: Geomreža a druhá vrstva kameniva

Uloží sa geomreža s presahom približne 500 mm, na ktorú sa navezie druhá vrstva drveného kameniva s frakciou 0/63 mm v hrúbke 200 mm a zhutní sa. Nakoniec sa aplikuje vrstva kameniva (frakcia 0/8 mm) v hrúbke 50 mm. Do hornej vrstvy kameniva sa osadí kanalizačné a vodovodné potrubie, potrubie na prívod vody a chráničky na elektrinu.

02 Geomreža a druhá vrstva kameniva
02 Geomreža a druhá vrstva kameniva |

Krok 3: Osadenie výstuže

Vytýčia sa rohy základovej dosky a vyhotoví sa debnenie. Pod spodnú vrstvu kari siete sa osadia dištančné prvky, aby betón obalil kari sieť z každej strany. Potom sa osadia dištančné pásy (vo vzájomnom rozstupe max. 600 mm), ktoré sa používajú pri viacvrstvovom armovaní základov. V mieste nosných stien sa armovanie zosilní vo vrstve medzi kari sieťou.

03 Osadenie výstuže
03 Osadenie výstuže |

Krok 4: Betonáž dosky

Pripravená základová doska sa zabetónuje betónom triedy min. C 25/30. Dosku sa odporúča vybetónovať v jednom pracovnom kroku. Betón dopravovaný pumpou z výšky približne 500 mm nad doskou sa hneď rozhŕňa, aby sa nenakopil. Uložený betón sa zhutní pomocou vibrátora a upraví na garantovaný výškový interval (do 10 mm).

04 Betonáž dosky
04 Betonáž dosky |
Text + foto: spracované v spolupráci s Ing. Martinom Miklášom, firma MM základy
Vizualizácia detailu: Viktor Mikovčák

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2019.