Pórobetónový montovaný stropný systém bez nadbetonávky

Partneri sekcie:

Montovaný stropný systém pozostávajúci z prefabrikovaných železobetónových nosníkov a výplňových nevystužených vložiek na báze pórobetónu.

 

Montovaný stropní systém ytong ekonom

Montovaný stropný systém Ytong Ekonom

 1. Stropná vložka Ytong+ 200
 2. Stropná vložka Ytong+ 100
 3. Nosník Ytong typu C
 4. Vencová tvárnica Ytong, 125/200
 5. Tenkovrstvová lepiaca malta Ytong lepiaca malta
 6. Priečne stužujúce rebro, oceľová výstuž s priemerom min. 1 × ∅ 8 mm
 7. Betonárska oceľ, rovné prúty a strmene na vystuženie vencov, prípadne ohnutá do tvaru L na vystuženie rohov a kútov vo venci
 8. Betón, minimálna trieda C 20/25
 9. Montážne podpery
 10. Asfaltovaný hydroizolačný pás ST LINE V60 S 35, 10 m2/balenie
 11. Presná tvárnica Ytong Standard (hr. 300 mm) (s profilovaním: pero + drážka, úchopové kapsy)
 12. Zakladacia malta Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná

Čo budete potrebovať

 • Montovaný stropný systém: Strop Ytong Ekonom
 • Stropná vložka: Ytong – stropná vložka, Ytong+ 200, rozmery (š. × v. × d.): 249 × 200 × 599 mm, 5,5 ks/m2, ks 4,66 €, Ytong+ 100, rozmery (š. × v. × d.): 125 × 100 × 599 mm, 1 ks/m2, ks 1,23 €
 • Stropný nosník: Ytong typu C (konštrukcia s hrúbkou 200 mm), Ytong 1,00/C, (š. × v. × d.): 1 000 × 120 × 175 mm, ks 11,56 € až Ytong 8,20/C (š. × v. × d.):8 200 × 120 × 175 mm (zdvojené nosníky = potrebné dávať dva nosníky vedľa seba), ks 138,86 €
 • Vencová tvárnica: Ytong – vencová tvárnica, (š. × v. × d.): 125 × 249 × 599 mm, ks 5,21 €, (š. × v. × d.): 125 × 199 × 599 mm, ks 4,17 €
 • Tenkovrstvová lepiaca malta: Ytong lepiaca malta, papierové vrece, 17 kg 6,81 €
 • Priečne stužujúce rebro: oceľová výstuž s priemerom min. 1× ∅ 8 mm
 • Betonárska oceľ: rovné prúty a strmene na vystuženie vencov, prípadne ohnutá do tvaru L na vystuženie rohov a kútov vo venci
 • Kari sieť
 • Betón: minimálna trieda C 20/25
 • Montážne podpery
 • Drevené fošne: celkový prierez min. 30 × 250 mm
 • Oceľový drôt
 • Náradie: meter alebo pásmo, fúrik, vedro, ochranné rukavice, murárska lyžica, tyč na prepichovanie alebo ponorný vibrátor, hoblík na zarovnanie ložných plôch, ručná vídiová píla alebo elektrická pásová píla, uholník, gumené kladivo, zubová naberačka, elektrické miešadlo s nástavcom, kliešte, vozík (tzv. rudla).

Krok 1: Vyloženie nosníkov a vložiek

Dodaný tovar sa skontroluje podľa technickej špecifikácie stropu, ktorá musí byť na stavbe. Stropné nosníky sa v ideálnom prípade vyložia priamo z vozidla na korunu múru.

01 Vyloženie nosníkov a vložiek
01 Vyloženie nosníkov a vložiek |

Krok 2: Prvý nosník

Prvý nosník je od okraja múru vzdialený tak, že stropná vložka leží jedným koncom na múre (min. 20 mm). Krajný rad vložiek sa môže skrátiť. Nosníky sa na múr ukladajú s min. vyložením 150 mm. Nerovnosti koruny múru treba zarovnať.

02 Prvý nosník
02 Prvý nosník |

Krok 3: Prvý rad stropných vložiek

Nosníky sa rozložia podľa plánu kladenia. Položením prvého radu stropných vložiek sa skoriguje osová vzdialenosť nosníkov na 680 mm. Vložky sa kladú postupne, symetricky od obidvoch koncov nosníkov.

03 Prvý rad stropných vložiek
03 Prvý rad stropných vložiek |

Krok 4: Podperná konštrukcia

Po rozložení nosníkov podľa výkresu skladby sa vyhotoví podperná konštrukcia, aby sa zabránilo priehybu nosníkov. Korekciou výšky stĺpikov podpernej konštrukcie sa stredy navýšia o predpísanú hodnotu.

04 Podperná konštrukcia
04 Podperná konštrukcia |

Krok 5: Železobetónová výmena

Komín musí prechádzať cez strop voľne. Dilatačná škára okolo komína je min. 20 mm. To sa dosiahne aj skrátením nosníka a podoprením jeho konca železobetónovou výmenou obchádzajúcou komínové teleso alebo iný otvor v stropnej konštrukcii.

05 Železobetónová výmena
05 Železobetónová výmena |