Renovácia vinylovej podlahy v kancelárskych priestoroch (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Elastické podlahy, ktoré sú denne vystavené vysokému zaťaženiu alebo chemickým prostriedkom, strácajú odolnosť a rýchlo sa opotrebujú. Na ich obnovu je možné použiť špeciálny elastický polyuretánový náter v kombinácii so špeciálnym polyuretánovým lakom.

Info o materiáloch

» Eelastický náter na renováciu elastických podláh na dlhú ochranu v komerčných a priemyselných priestoroch s vysokou záťažou; rýchloschnúci, vysokopigmentovaný, na vodnej báze
» Elastický lak na ošetrenie elastických podlahových krytín a dlhodobú ochranu povrchov v priemyselných a komerčných priestoroch s vysokou pochôdznosťou; na vodnej báze, číry, odolný proti žltnutiu

Čo budete potrebovať

Systém Bona Care Program

 • Vysokoúčinný čistiaci prostriedok: Bona Power Remove R, spotreba: 0,02 až 0,1 l/m2, plastový kanister, 3 × 5 l
 • Diamantový brúsny papier: Bona Diamantové brusivo: priemer: 150 mm
 • Tanierová brúska: Bona Flexi Sand 1.9
 • Unášač k tanierovej brúske: Bona Quattro
 • Čistiaci stroj: Bona Power Scruber
 • Kefy k čistiacemu stroju: Bona Kartáč valcový červený
 • Dvojzložková polyuretánová farba: Bona Pure Color, spotreba: 0,1 až 0,12 kg/m2, plastová nádoba, 1 × 5 l alebo 1 × 1 l vrátane tvrdidla
 • Dvojzložkový polyuretánový lak: Bona Pure mat, spotreba: 0,1 až 0,12 kg/m2 (na jeden náter), plastový kanister, 3 × 5 l vrátane tvrdidla
 • Aplikačný valček z mikrovlákna: Bona Microfiber Roller
 • Dekoratívne chipsy: Bona Creative Chips
 • Čistiaci prostriedok na dennú údržbu: Bona Clean R50
 • Náradie a pomôcky: okrajová brúska, priemyselný vysávač, aplikátor dekoratívnych chipsov, batériová vŕtačka na miešanie, oblepovacia páska, ochranné návleky na topánky, gumené rukavice, filter na farbu a lak,
  obrúsky, plastová nádoba.

Povrch získa nový vzhľad, vyššiu odolnosť proti chemikáliám a dezinfekčným prostriedkom. Ide o rýchlejšiu alternatívu k úplnému odstráneniu podlahy a jej výmene za novú. Toto riešenie je vhodné pre vinylové podlahoviny, PVC podlahoviny, linoleum a gumu.

Samotnej aplikácii polyuretánového náteru predchádza jemné brúsenie. Zo zvislých konštrukcií, ktoré sú v styku s podlahou, sa odstránia krycie lišty a pomocou excentrickej brúsky a diamantového brúsneho papiera so zrnitosťou P 80 sa zbrúsia okraje podlahy.

Podlaha sa povysáva priemyselným vysávačom a očistí vysokoúčinným čistiacim prostriedkom na odstránenie nečistôt a starých zvyškov čistiacich prostriedkov. Čistiaci prostriedok sa zmieša s vodou v pomere 1 : 1 až 1 : 5 (koncentrát : voda, v závislosti od stupňa znečistenia podlahy).

Roztok sa nanesie na podlahu a dôkladne a rovnomerne sa rozotrie. Nechá sa zreagovať s podlahovinou 20 min. Mokrý povrch podlahoviny sa zbrúsi tanierovou brúskou s unášačom (Bona Quattro) v kombinácii s diamantovým brúsnym papierom so zrnitosťou P 80. Podlaha sa musí brúsiť zamokra.

Ak je to potrebné, pridá sa viac čistiaceho roztoku. Špinavá kvapalina sa zotrie čistiacim strojom s červenými kefami. Kefovaním sa zvýši účinok čistenia. Očistená podlaha sa potom ešte raz očistí čistiacim strojom s červenými kefami a vodou, ktorá povrch zneutralizuje.

Podlaha sa nechá preschnúť minimálne jednu hodinu. Na urýchlenie schnutia sa môže použiť vhodný ventilátor. Na pripravený podklad sa nanesie odolný náter – dvojzložková polyuretánová farba. Náter sa naleje do miešacej nádoby cez sitko, aby sa odstránili drobné čiastočky pigmentu.

Do miešacej nádoby s náterom sa naleje jedna fľaša tvrdidla. Tvrdidlo sa nalieva pomaly počas neustáleho miešania zmesi. Mieša sa min. 1 min. Tvrdidlo sa nesmie pridávať priamo do kanistra s náterom. Zmes sa mieša mechanicky elektrickým miešačom, nie ručne.

Bezprostredne po namiešaní zmesi polyuretánovej farby a tvrdidla (max. do 2 h) sa na pripravený podklad nanesie prvá vrstva náteru technikou do kríža pomocou aplikačného valčeka z mikrovlákna. Prvá vrstva sa nechá zaschnúť (min. 2, max. 24 h – bez potreby prebrúsenia). Následne sa nanesie druhá vrstva náteru.

Na ešte mokrý povrch náteru sa pomocou aplikátora rozsypú dekoratívne chipsy. Povrch sa nechá zaschnúť 2 h. Zaschnutý povrch polyuretánovej farby a tvrdidla sa prekryje transparentným polyuretánovým lakom. Pred aplikáciou sa lak dôkladne premieša a naleje sa do miešacej nádoby.

Do laku sa pomaly pridá jedna fľaša tvrdidla za neustáleho miešania zmesi elektrickým miešadlom (nie ručne). Mieša sa min. 1 minútu. Pri miešaní menšieho množstva laku sa treba ubezpečiť, či sa dodržal správny pomer tvrdidla a laku. Zmes sa nechá chvíľu zreagovať (min. 5 min.).

Bezprostredne po namiešaní (max. do 2 h) sa lak nanesie najskôr pri stenách aplikačným valčekom z mikrovlákna a potom celoplošne technikou do kríža valčekom na dlhej rúčke. Takto upravený povrch podlahoviny sa nechá zaschnúť do ďalšieho dňa. Nakoniec sa zhotoví nové lištovanie.

Krok 1: Zbrúsenie okrajov podlahoviny

Zo zvislých konštrukcií, ktoré sú v styku s podlahou, sa odstránia krycie lišty a okraje podlahy sa zbrúsia pomocou excentrickej brúsky a diamantového brúsneho papiera so zrnitosťou P 80.

01 Zbrúsenie okrajov podlahoviny
01 Zbrúsenie okrajov podlahoviny |

Krok 2: Celoplošné zbrúsenie

Podlaha sa povysáva priemyselným vysávačom a očistí vysokoúčinným čistiacim prostriedkom. Mokrý povrch podlahoviny sa zbrúsi tanierovou brúskou s unášačom (Bona Quattro) v kombinácii s diamantovým brúsnym papierom so zrnitosťou P 80.

02 Celoplošné zbrúsenie
02 Celoplošné zbrúsenie |

Krok 3: Zotretie čistiaceho prostriedku

Špinavá kvapalina sa zotrie čistiacim strojom s červenými kefami. Kefovaním sa zvýši účinok čistenia.

03 Zotretie čistiaceho prostriedku
03 Zotretie čistiaceho prostriedku |

Neprehliadnite: Ako bezpečne položiť drevené parkety do kúpeľne?

Krok 4: Neutralizovanie povrchu

Očistená podlaha sa ešte raz očistí čistiacim strojom s červenými kefami a vodou, ktorá povrch zneutralizuje. Podlaha sa nechá preschnúť minimálne jednu hodinu. Na urýchlenie schnutia sa môže použiť vhodný ventilátor.

04 Neutralizovanie povrchu
04 Neutralizovanie povrchu |