Škrabaná omietka (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Prečítajte si návod, ako vyhotoviť škrabanú omietku, známu aj ako brizolit. Pri požiadavke na dodržanie pôvodného vzhľadu brizolitovej omietky je vhodným variantom použitie omietkovej zmesi s obsahom sľudy.

Info o materiáli

» Ušľachtilá (šľachtená) minerálna omietka na štruktúrovanie škrabaním na ručné a strojové omietanie na jadrových omietkach a tepelnoizolačných systémoch; aplikácia v interiéri a v exteriéri.

Čo budete potrebovať

  • Ušľachtilá minerálna omietka: quick-mix KPS, spotreba: približne 18 kg/m2/12 mm hrúbku, ­zrnitosť 0 až 2 mm, 20 kg/m2/13 mm hrúbku, ­zrnitosť 0 až 3 mm, 22 kg/m2/14 mm hrúbku, zrnitosť 0 až 4 mm, papierové vrece, 30 kg od 20,33 €
  • Penetračný náter: Základ pod minerálnu omietku quick-mix MTG, spotreba: približne 0,25 l/m2 (pri riedení 2 : 1, v závislosti od nasiakavosti a štruktúry podkladu), plastový kanister 10 a 25 l, 10 l od 35,91 €
  • Náradie a pomôcky: maliarsky valček, nízkootáčkové elektrické miešadlo, maltovník, hladidlo, murárska lyžica, fólia, plastové štruktúrovacie hladidlo, lepiaca páska, škrabák.

 

Podklad, na ktorý sa bude omietka nanášať, musí byť zdrsnený, prípadne horizontálne „učesaný“ a bez vodoodpudivej úpravy. Musí byť úplne vyzretý, nosný, pevný, nasiakavý, suchý, čistý, bez uvoľnených častíc a prachu, nesúdržných vrstiev, mastnoty, starých náterov a iných separačných prostriedkov. Na podklad je potrebné naniesť vrstvu vhodného penetračného náteru na zníženie a zjednotenie nasiakavosti a spevnenie podkladu.

Penetračný náter sa nanesie neriedený alebo zriedený vodou (v pomere 2 : 1, v závislosti od druhu podkladu) celoplošne v rovnomernej vrstve a nechá sa dôkladne vyschnúť (min. 24 h). Na takto pripravený podklad je možné aplikovať minerálnu šľachtenú omietku.

Obsah vreca sa pri ručnom spracovaní zmieša s vodou (približne 6 l/30 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom do plastickej konzistencie bez hrudiek. Spracovateľnosť čerstvej zmesi je v závislosti od okolitých podmienok približne 60 min. Omietnuté plochy je potrebné vo všetkých fázach spracovania a po dokončení chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami.

Krok 1: Nanesenie omietky

Na pripravený podklad sa nanesie murárskou lyžicou čerstvá zmes minerálnej ušľachtilej omietky v hrúbke približne 10 mm a ďalšia vrstva omietky na hrúbku zrna spôsobom „živé do živého“.

01 Nanesenie omietky
01 Nanesenie omietky |

Krok 2: Vyrovnanie a stuhnutie povrchu

Povrch omietky sa vyrovná stiahnutím hliníkovou latou. Nechá sa stuhnúť až do chvíle, keď je vhodný na štruktúrovanie, teda keď sa zrno omietky pri škrabaní oddeľuje čisto a omietka nezostáva v škrabke. Tento čas sa priebežne kontroluje, pretože je ovplyvnený miestnymi tepelno-vlhkostnými podmienkami.

02 Vyrovnanie a stuhnutie povrchu
02 Vyrovnanie a stuhnutie povrchu |