ASB Články na tému

oceľové konštrukcie

Správny výber haly je veľmi dôležitým a podstatným krokom, ktorý ovplyvní vašu budúcnosť na veľmi veľa rokov. Preto treba tento výber veľmi dôkladne zvážiť. Pre správny výber haly sa odporúča osloviť špecialistov a odborníkov, pre ktorých sú dodávky halový objektov ich hlavná činnosť.

AVG GROUP je známym slovenským výrobcom hál, ktoré sú vyrobené v certifikovanom výrobnom závode podľa prísnych európskych noriem a vnútropodnikových smerníc. Výroba hál AVG ponúka najlepšie konštrukčné riešenia, ktoré sú overené stovkami realizácií. Haly od AVG GROUP našli svojich spokojných zákazníkov nielen na Slovensku a Česku, ale aj vo Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku alebo aj v Južnej Amerike.

Systém spriahnutých oceľovo-betónových nosníkov DELTABEAM® prináša množstvo výhod investorom, stavebníkom, správcom aj užívateľom budov. Produkty zo slovenskej výrobnej pobočky fínskej spoločnosti Peikko v Kráľovej nad Váhom však prevažne smerujú na stavby v zahraničí. Prečo sme na Slovensku zatiaľ tieto výhody neobjavili a naďalej staviame tradičným spôsobom?

Vyhliadková veža na Dubni je hotová. Takmer tridsaťmetrovú rozhľadňu čaká vo februári kolaudácia a pre návštevníkov by mohla byť otvorená počas marca. Projekt bol financovaný z rozpočtu OOCR Malá Fatra a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Rozhľadňu navrhli architekti Ladislav Vikartovský a Gábor Nagy zo spoločnosti FKF Design.

Lindab Systemline ponúka excelentné riešenie kompletnej oceľovej haly od návrhu až po jej realizáciu s ohľadom na ekonomickú a funkčnú stránku, rovnako tak, aby vyhovovala požiadavkám pre vnútorný priestor, spĺňala architektonické predstavy zákazníka a účel využitia stavby.

Spoločnosť HESCON, s.r.o., získala zákazku v súvislosti s výstavbou novej technologickej linky na úpravu, zušľachťovanie a konečnú expedíciu zlievarenského a sklárskeho piesku. Získaná zákazka nadväzuje na realizačný projekt, ktorý spoločnosť HESCON, s.r.o. vypracovala na prelome rokov 2010 - 2011. Predmetom tejto novej zákazky je vypracovanie dielenskej dokumentácie oceľovej konštrukcie a zároveň autorský dozor projektanta pri realizácii a výstavbe závodu. Ide o rozsiahlu technologickú stavbu, v objeme cca 1.200 ton ocele.

Púštne vzdelávacie centrum v Al Aine v Spojených arabských emirátoch možno označiť za architektonicky mimoriadne náročnú stavbu. Neustále zmeny oblúkov a sklonov stavby vyžadovali 3D plánovanie debnenia. Len tak sa dali vytvoriť špeciálne navrhnuté debniace jednotky.

Lanové nosné sústavy zohrávajú stále dominantnú úlohu pri tvorbe novodobých konštrukcií s veľkými a ultraveľkými rozpätiami, aplikovanými v pozemnom, a najmä v mostnom staviteľstve. Aby sa tieto rozpätia mohli naďalej zväčšovať, v rámci neustáleho vývoja nových nosných systémov treba zabezpečiť adekvátnu pevnosť materiálov, a tým aj relevantnú odolnosť lanových konštrukčných prvkov, ako aj ich ochranu proti možným vplyvom prostredia.