EPERIA BVK 04

BVK-PRO, s.r.o.– stabilný partner na trhu občianskej a priemyselnej výstavby

Partneri sekcie:

Naša divízia oceľových konštrukcií v roku 2020 dokončila výrobnú dokumentáciu oceľových konštrukcií na projekte EPERIA II – druhá etapa výstavby obchodného centra v Prešove.

Dielenskú dokumentáciu sme pripravili na základe realizačného projektu, ktorú zabezpečila spoločnosť OBERMEYER HELIKA s.r.o.

Za výrobu a dodávku oceľovej konštrukcie bol zodpovedný náš partner a objednávateľ WINFER spol. s.r.o.

EPERIA BVK 03
Zdroj: BVK-PRO

Stavebný model bol vytvorený v programe Tekla Structures. Zložitosť modelu je zjavná z veľkého počtu prvkov, z ktorých sa skladá: 28 309 jednotlivých a 2 609 hlavných dielcov. Celkový počet montážnych výkresov je 78 kusov. Pri montáži bolo použitých 16 000 skrutiek.

EPERIA TEKLA BVK 01
Zdroj: BVK-PRO
EPERIA TEKLA BVK 02
Zdroj: BVK-PRO

BVK-PRO, s.r.o. zabezpečuje komplexnosť dodávky projektového riešenia stavby z hľadiska nosnej konštrukcie a rovnako pre konštrukcie základov pod technológie aj v náročných geologických či technologických podmienkach. Samozrejmosťou je pre nás intenzívna vzájomná komunikácia s investorom v súčinnosti so všetkými účastníkmi projektovania či realizácie.

Významnými partnermi sú pre nás popredné architektonické firmy, developeri a investori, realizačné a výrobné firmy, pre ktoré spracovávame realizačné projekty a výrobné dokumentácie nosných konštrukcií.

Ing. Ádám Varga
konateľ spoločnosti

 

ZDROJ: PR článok spoločnosti BVK-PRO, s.r.o.