20170216
Galéria(5)

Konštrukcie z ocele rastú ako z vody

Systém spriahnutých oceľovo-betónových nosníkov DELTABEAM® prináša množstvo výhod investorom, stavebníkom, správcom aj užívateľom budov. Produkty zo slovenskej výrobnej pobočky fínskej spoločnosti Peikko v Kráľovej nad Váhom však prevažne smerujú na stavby v zahraničí. Prečo sme na Slovensku zatiaľ tieto výhody neobjavili a naďalej staviame tradičným spôsobom?

20170216
201705033
Deltabeamfloorunderconstruction
Herttoniemi2017 11 0109 37
Rakusko2

Požiadavky na ekologickejšiu, udržateľnejšiu a efektívnejšiu výstavbu v spojení s korona krízou vytvárajú vhodné podmienky na dynamický rozvoj a adaptáciu moderných stavebných postupov konečne aj na slovenskom trhu.

„Na Slovensku sa stále uprednostňujú monolitické stavby. Sme spoľahlivým dodávateľom riešení pre tento typ výstavby, no chceli by sme postupne aj u nás presadiť systém DELTABEAM®, ktorý zatiaľ investori, architekti aj inžinieri prehliadajú,“ hovorí výkonný riaditeľ Peikko Slovakia Martin Fenčák. Vyžaduje to postupnú zmenu myslenia a prístupu celého radu profesií zapojených do navrhovania, projektovania a výstavby budov.

Udržateľný spôsob výstavby

Alternatívne riešenie k monolitickej či prefabrikovanej konštrukcii budov prináša množstvo výhod – a to nielen z pohľadu okamžitých benefitov pri výstavbe, ale aj pri predĺžení životného cyklu budovy. Spriahnuté oceľovo-betónové nosníky DELTABEAM® znamenajú väčší rozpon vertikálnych nosných prvkov, čo vytvára flexibilný otvorený priestor.

Tým, že je vzdialenosť medzi stĺpmi taká veľká a priestor taký otvorený, môže sa zmeniť spôsob využitia budovy bez toho, aby sa musela zbúrať a postaviť nanovo. Je to investícia do predĺženia životného cyklu budovy o desiatky rokov!

„Budovy musíme stavať tak, aby sa dala kedykoľvek a bez väčších nákladov zmeniť ich vnútorná dispozícia. V lokalite, kde sú dnes žiadané kancelárie, môže byť o 15 rokov dopyt po malých nájomných bytoch. Náš systém takúto premenu umožňuje, a to s rozumnými nákladmi,“ približuje prínos modulárnej výstavby a ekologický rozmer systému riaditeľ slovenskej pobočky Peikko.

Rakusko2
Zdroj: Peikko Slovakia

Zároveň Peikko predstavuje rýchlejšiu, bezpečnejšiu a ekologickejšiu výstavbu. Každý jeden diel je navrhnutý a vyrobený na konkrétne miesto v štruktúre budovy, čím sa minimalizuje odpad. Nosníky DELTABEAM® a spriahnuté stĺpy od spoločnosti Peikko sú neporovnateľne ľahšie a subtílnejšie ako železobetónové ekvivalenty, no napriek tomu majú dostatočnú únosnosť.

Dutinové panely (alebo iný alternatívny systém stropných dosiek) zas minimalizujú potrebu debnenia na stavbe a znižujú množstvo betónu potrebného pre tvorbu stropu. To potom znižuje celkovú hmotnosť stropu a celej konštrukcie, vďaka čomu je možné znížiť aj rozmery a hĺbku základov.

Na postavenie konštrukcie je na stavbe potrebných doslova len pár pracovníkov: dvaja či traja skúsení montéri a žeriav. V časoch pandémie je aj menší počet ľudí na stavbe určite výhodou. Zároveň nie je potrebné komponenty na stavenisku skladovať – nosníky privezie kamión presne vtedy, keď sú potrebné. „Výstavba skeletu prebieha rapídne rýchlejšie než pri použití monolitu, čím sú nižšie aj emisie CO2 pri výstavbe. Riešenie umožňuje certifikáciu podľa BREEAM a LEED,“ vymenúva ďalšie výhody Martin Fenčák.

Deltabeamfloorunderconstruction
Zdroj: Peikko Slovakia

Napriek tomu, že je systém založený na oceľových prvkoch, dosahuje vynikajúcu požiarnu odolnosť bez nutnosti dodatočných protipožiarnych úprav či náterov. Nosníky sa dajú navrhnúť tak, aby dosahovali odolnosť proti požiaru až 180 minút.

Tenšie stropy = viac poschodí

Najväčšou výhodou DELTABEAM® je schopnosť vytvárať tenšie, bezprievlakové a hladké stropy. Nosník je súčasťou stropu a je v ňom dokonale ukrytý. Na každom podlaží to predstavuje úsporu približne 12 % výšky. To developerom umožňuje zväčšiť podlahové plochy pridaním ďalších podlaží – a to pri zachovaní celkovej výšky budovy.

Ak ale investor viac podlaží nepotrebuje, ušetrí pri prevádzke budovy počas celého jej životného cyklu. Pre rovnaký využiteľný vnútorný objem spotrebuje menej energie na vykurovanie a chladenie. Tenká stropná konštrukcia ďalej umožňuje úsporu množstva potrebných vertikálnych komponentov, ako sú stĺpy, steny, opláštenie, výťahové a schodiskové šachty, potrubia atď. Dizajn a inštalácia HVAC sa takisto výrazne zjednodušuje.

Ďalšou výhodou je tím slovenských špecialistov, ktorí navrhnú štruktúru budovy presne podľa požiadaviek investora a architekta s využitím riešení Peikko. „Projektanti a stavebníci sa môžu spoľahnúť aj na dlhoročné skúsenosti našich kolegov z celého sveta, ktorí sú pripravení operatívne riešiť výzvy vyplývajúce z netradičných architektonických riešení,“ zdôrazňuje M. Fenčák.

Herttoniemi2017 11 0109 37
Zdroj: Peikko Slovakia
  • Všetky výhody modulárneho systému DELTABEAM® FRAME zhrnuté v jednom videu.
  • Presvedčte sa na vlastné oči v časozbernom videu, ako so systémom modulárnej výstavby neuveriteľne rýchlo vyrástol projekt Capella vo Veľkej Británii.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o.