Partneri sekcie:

Protipožiarne obklady oceľových nosníkov cementovláknitými doskami

image 97235 25 v1

Na zabezpečenie statickej bezpečnosti budovy aj v prípade požiaru je potrebné chrániť stĺpy a nosníky pred vysokými teplotami zhotovením protipožiarneho obkladu.

Protipožiarne obklady s rozličnou požiarnou odolnosťou je možné realizovať protipožiarnymi cementom spájanými doskami z ľahčeného betónu vystuženými sklenými vláknami, protipožiarnymi sadrovláknitými doskami alebo bežnými sadrovláknitými doskami. Výber vhodného materiálu závisí od oblasti/kategórie použitia a požadovanej požiarnej odolnosti.

Cementom spájané dosky z ľahčeného betónu sú určené na vysokokvalitnú požiarnu ochranu. Spĺňajú kategóriu použitia typu X podľa ETAG 018-1 (odolnosť proti vode) a sú vhodné aj do vlhkých priestorov a vonkajšieho prostredia. Patria do najvyššej európskej triedy reakcie na oheň A1 podľa STN EN 13501-1: 2010.

Pri použití cementom spájaných dosiek z ľahčeného betónu postačuje vyhotoviť jednovrstvové opláštenie, ktoré je použiteľné bez dodatočnej povrchovej úpravy aj v exteriéri. Výber hrúbky protipožiarneho opláštenia závisí od požadovanej požiarnej odolnosti, kritickej teploty ocele a súčiniteľa prierezu Ap/V (tabuľky vhodných hrúbok sú uvedené v technických predpisoch výrobcu).

Spracovanie dosiek

Dosky sa režú na potrebné rozmery stacionáronou pílou alebo ručnou kotúčovou pílou s vodiacou lištou s odsávaním. Na presné a ostré hrany sa odporúča použiť pílové kotúče so striedavými zubami s britmi z tvrdokovu.

Na upevnenie dosiek skrutkami sa odporúča použiť skrutky s vrúbkovanou zápustnou hlavou. Na spájanie sponkami s vrstvou živice sú vhodné všetky bežne na trhu dostupné výrobky. Aby sa predišlo poškodeniu povrchu, mali by sa sponkovačky používať zásadne s obmedzovačom hĺbky zariadenia, podľa predpisov výrobcu.

Vzájomné rozstupy upevňovacích prostriedkov sú pri jednovrstvových konštrukciách ≤ 250 mm, pri dvojvrstvových konštrukciách (1. a 2. vrstva do spodnej konštrukcie) – 1. vrstva ≤ 400 mm a 2. vrstva ≤ 250 mm. Pri dvojvrstvových konštrukciách (doska na dosku) sú vzájomné rozstupy nasledovné: kotvenie 1. vrstvy do spodnej konštrukcie ≤ 250 mm, kotvenie 2. vrstvy do 1. vrstvy dosiek so skrutkami ≤ 250 mm/vzdialenosť radov 400 mm alebo pri kotvení so sponkami ≤ 150 mm/vzdialenosť radov 400 mm.

Protipožiarne cementom spájané dosky z ľahčeného betónu sa spájajú natupo (tzn. šírka škáry ≤ 1 mm) a v závislosti od požiadavky na povrchovú úpravu sa upravujú omietkou alebo tmelom.

Na vzájomné lepenie dosiek sa odporúča použiť protipožiarne lepidlo (samovytvrdzujúce špeciálne lepidlo na báze vodného skla s minerálnymi plnivami). Na lepenie rohových škár, prípadne rohových spojov alebo na ich utesnenie sa používa protipožiarne lepidlo alebo montážna malta.

Vďaka hladkému povrchu pohľadovej strany protipožiarnej dosky nie je pre väčšinu typov povrchových úprav potrebné stierkovať alkalický povrch dosky. Ak sa však bude povrch natierať alebo lakovať, odporúča sa hĺbkový penetračný náter. Stierkovanie, nátery a lakovanie možno realizovať výrobkami na báze disperzií, umelej živice alebo akrylu. V prípade špeciálnych aplikácií sa musí povrch dosky naimpregnovať produktmi, ktoré sú odolné proti alkáliám. Pritom je potrebné riadiť sa pokynmi výrobcu. 

01 | Rezanie dosky
Potrebný rozmer protipožiarnej dosky sa odreže ručnou kotúčovou pílou s vodiacou lištou. Na presné a ostré hrany sa odporúča použiť pílové kotúče so striedavými zubami s britmi z tvrdokovu.

02 | Vyvŕtanie dier do stropu
Príklepovou vŕtačkou sa do stropnej konštrukcie pri hrane oceľového nosníka vyvŕta potrebný otvor na uchytenie oceľového podkladového U profilu.

03 | Rozstup medzi dierami
Ďalšie diery sa vyvŕtajú vo vzájomnom rozstupe ≤ 500 mm.

04 | Prvá skrutka
Oceľový U profil sa pripevní do stropnej konštrukcie rýchloreznou skrutkou pomocou akumulačného skrutkovača.

05 | Pripevnenie oceľového U profilu
Oceľový profil sa priskrutkuje po celej dĺžke rýchloreznými skrutkami v mieste predvŕtaných dier v stropnej konštrukcii.

06 | Klipy na CD profil
Na spodnú hranu oceľového nosníka sa obojstranne nasunú špeciálne spony na pripevnenie CD profilov vo vzájomnom rozstupe ≤ 500 mm.

07 | Pripevnenie CD profilu
Na oceľové klipy sa nasunie stropný oceľový CD profil na obidve strany oceľového nosníka.

15 | Lepidlo na hrany dosiek
Na hranu pripevnenej vodorovnej a čelnej dosky, ktoré tvoria druhú vrstvu protipožiarnej ochrany oceľového nosníka, sa nanesie aplikačnou pištoľou protipožiarne lepidlo/škárovacie lepidlo.

16 | Ďalšia doska druhej vrstvy
K vodorovnej protipožiarnej doske sa priloží ďalšia protipožiarna doska a priskrutkuje sa samoreznými skrutkami. Dosky sa spájajú natupo.

17 | Vzájomný styk dosiek
Šírka škáry medzi doskami má byť ≤ 1 mm.

18 | Technologická prestávka
Nasleduje technologická prestávka minimálne 18 hodín na vytvrdnutie protipožiarneho lepidla/škárovacieho lepidla.

20 | Pretmelenie škár
Očistené škáry medzi jednotlivými protipožiarnymi doskami od prebytočného lepidla sa prestierkujú jemným finálnym tmelom, ktorý sa nanesie pomocou oceľového hladidla.

21 | Pretmelenie skrutiek
Jemným finálnym tmelom sa pretmelia aj rýchlorezné skrutky.

08 | Pripevnenie protipožiarnej dosky
Na stropné oceľové CD profily na spodnej strane oceľového nosníka sa pripevní pomocou rýchlorezných skrutiek (3,9 × 30 mm) cementom spájaná doska z ľahčeného betónu vystužená sklenými nehorľavými vláknami. Doska sa prichytáva skrutkami vo vzájomnom rozstupe ≤ 400 mm a ≤ 25 mm od hrany dosky.

09 | Čelná protipožiarna doska
Na pripravený oceľový U profila a CD profilu sa pomocou rýchlorezných skrutiek (3,9 × 30 mm) pripevní čelná protipožiarna doska, a to s rovnakým rozstupom skrutiek ako pri vodorovnej doske.

10 | Druhá doska
Protipožiarne dosky sa spájajú natupo.

11 | Škára medzi doskami
Šírka škáry medzi doskami má byť ≤ 1 mm.

12 | Druhá vodorovná doska
Na prvú pripevnenú protipožiarnu dosku sa pomocou rýchrorezných skrutiek (3,9 × 40 mm, rozstup skrutiek ≤ 250 mm) pripevní druhá protipožiarna doska.

13 | Lepidlo na hranu dosky
Na vonkajšiu hranu priskrutkovanej druhej vodorovnej protipožiarnej dosky sa aplikačnou pištoľou nanesie škárovacie lepidlo.

14 | Druhá čelná doska
Potom sa na prvú čelnú dosku pripevní pomocou rýchlorezných skrutiek (3,9 × 40 mm, rozstup skrutiek ≤ 250 mm) druhá protipožiarna doska. Šírka škáry medzi vodorovnou a čelnou doskou musí byť ≤ 1 mm.

19 | Odstránenie zvyškov lepidla
Po vytvrdnutí protipožiarneho lepidla/škárovacieho lepidla sa prebytočné zvyšky odstránia pomocou ostrej stierky.

22 | Povrchová úprava
Ak nie je požiadavka na omietnutie alebo vystierkovanie, na protipožiarne dosky sa aplikuje hĺbkový penetračný náter (na špeciál­ne aplikácie – penetračný náter odolný proti alkáliám).

Info o materiáli:

» Cementom spájaná doska z ľahčeného betónu vystužená sklenými nehorľavými vláknami na požiarnu ochranu stien, stropov, stĺpov a nosníkov; hrúbka: 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 a 60 mm, formáty: 2 600 × 1 250 mm a 3 000 × 1 250 mm

Čo budete potrebovať:

Cementom spájaná doska z ľahčeného betónu
Fermacell AESTUVER
hrúbka: 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 a 60 mm, formáty: 2 600 × 1 250 mm a 3 000 × 1 250 mm

Skrutky
Skrutky Fermacell AESTUVER
4 × 55 mm, 4,5 × 70 mm, 4,5 × 80 mm
alebo
Rýchlorezné skrutky Fermacell
3,9 × 30 mm, 3,9 × 40 mm, 3,9 × 55 mm

Oceľový U profil

Klipy na CD profil

Oceľový CD profil

Protipožiarne lepidlo
Protipožiarne lepidlo Fermacell AESTUVER 1300
fólie v plastovom vedre, 20 alebo 40 ks

Montážna malta
Montážna malta Fermacell AUSTUVER
plastové vedro, 8,5 kg

Škárovacie lepidlo
Škárovacie lepidlo Fermacell
spotreba: približne 20 ml/bm škáry, kartuša 310 ml

Jemný finálny tmel
Jemný finálny tmel Fermacell Powerpanel
spotreba: približne 1 l/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), plastové vedro, 10 l

Hĺbkový penetračný náter

Náradie a pomôcky
ručná kotúčová píla s vodiacou lištou
pílové kotúče so striedavými zubami s britmi z tvrdokovu
príklepová vŕtačka
akumulačný skrutkovač
aplikačná pištoľ
ostrá stierka
maliarsky valček

Tip

Povrch bez viditeľných spojov
Ak na protipožiarnom obklade nesmú byť viditeľné spoje, potom je potrebné na celú plochu naniesť omietku/stierku s integrovanou výstužnou tkaninou.

Zvýšené požiadavky na odolnosť proti korózii
V prostredí so zvýšeným požiadavkami na odolnosť proti korózii sa kladú zvláštne požiadavky na kvalitu spodnej konštrukcie a spojovacích prostriedkov. V projektovej dokumentácii by preto mali byť stanovené stavebné materiály, ktoré sa môžu použiť.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Fermacell
FOTO: Fermacell

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2017.