Partner sekcie:
  • Stavmat

Úprava zlievarenských a sklárskych pieskov Senica

image 66250 25 v1

Spoločnosť HESCON, s.r.o., získala zákazku v súvislosti s výstavbou novej technologickej linky na úpravu, zušľachťovanie a konečnú expedíciu zlievarenského a sklárskeho piesku. Získaná zákazka nadväzuje na realizačný projekt, ktorý spoločnosť HESCON, s.r.o. vypracovala na prelome rokov 2010 - 2011. Predmetom tejto novej zákazky je vypracovanie dielenskej dokumentácie oceľovej konštrukcie a zároveň autorský dozor projektanta pri realizácii a výstavbe závodu. Ide o rozsiahlu technologickú stavbu, v objeme cca 1.200 ton ocele.

Výstavba spomínaného technologického zariadenia bola zahájená v novembri 2013. V súčasnosti prebieha už realizácia vrchnej stavby. Projekt sa realizuje v Priemyselnom parku Senica. Pre spoločnosť HESCON, s.r.o. tak ide po projektoch pre spoločnosti ArcelorMittal Tailored Blanks Senica a ArcelorMittal Gonvari SSC v poradí už o tretiu významnú zákazku, ktorú realizuje v tomto Priemyselnom parku.

Investorom celého projektu je spoločnosť NAJPI, a.s, Bratislava, ktorej predmetom činnosti je okrem iného dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov. Dobývací priestor pre realizovanú prevádzku v Priemyselnom parku Senica sa nachádza v neďalekej lokalite Borský Peter a Šajdíkove Humence. Piesok sa po vyťažení prepraví do úpravárenského závodu, kde sa vyčistí od nečistôt a nežiaducich prísad, vysuší a vytriedi na požadované frakcie. Vyťažený a upravený piesok má široké uplatnenie v rôznych odvetviach strojárskeho, chemického, sklárskeho a stavebného priemyslu.

Investícia je čiastočne financovaná z prostriedkov EU v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. Plánovaný termín ukončenia výstavby je február 2015.

POPIS FIRMY
Sme projekčná a statická kancelária, ktorá vznikla na začiatku roku 2008. Jej zakladateľ, autorizovaný stavebný inžinier Erik Hrnčiar, sa po skúsenostiach v oblasti projektovania a navrhovania nosných konštrukcií stavieb ako aj riadenia projektov, rozhodol osamostatniť a vytvoril tím skúsených projektantov a statikov, ktorý Vám dnes prezentujeme pod hlavičkou spoločnosti HESCON s.r.o.

Našim klientom poskytujeme KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ SLUŽBY v oblasti projektovania stavieb a konštrukcií. To zahŕňa aj vytvorenie štúdie, jej ďalšie spracovanie až po realizačný projekt. Nosné konštrukcie stavieb spracovávame až do výrobnej dokumentácie. OPTIMALIZÁCIA a STATIKA STAVIEB je naša špecializácia.

Odbornosť našej firmy zabezpečuje tím skúsených inžinierov a autorizovaných inžinierov. Naši odborníci využívajú na projektovanie profesionálny 3D software TEKLA Structures, Advance Steel, Nemetschek Allplan, Scia Engineer, GEO, RIB a iné. Na riadenie projektov využívame vlastný informačný systém.

KONTAKT

Ing Erik Hrnčiar – konateľ spoločnosti, autorizovaný statik
Mobil: +421 911 509 411
Tel.:  +421 32 6513 710
E-mail: hrnciar@hescon.sk
Web: www.hescon.sk

HESCON s.r.o.
Nám. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín

Zdroj: PR článok spoločnosti HESCON s.r.o.

Komentáre