Peikko Projekt Luxenbourg 08
Galéria(9)

Ako za 20 dní postaviť konštrukciu budovy s 54 nájomnými bytmi

Riešenia spoločnosti Peikko umožňujú rýchlej­šiu, bezpečnejšiu a efek­tív­nejšiu výstavbu. Po celom svete nájdeme projekty, ktoré využívajú systém oceľových nos­níkov a stĺpov v kombi­nácii s prefabri­kovanými panelmi.

Peikko Projekt Luxenbourg 01
Peikko Projekt Luxenbourg 02
Peikko Projekt Luxenbourg 03
Peikko Projekt Luxenbourg 04
Peikko Projekt Luxenbourg 05
Peikko Projekt Luxenbourg 06
Peikko Projekt Luxenbourg 07
Peikko Projekt Luxenbourg 08

Inšpiráciou pre tých, ktorí sľúbili masívnu výstavbu tisícok nájom­ných bytov aj na Sloven­sku, by mohol byť naprí­klad projekt realizovaný v kanadskom Quebecu. Od výkopu základov po kolaudáciu trvala výstav­ba len 10 mesiacov.

Projekt Luxenbourg pozostáva z dvoch rov­nakých budov, pričom každá má podlahovú plochu približne 8000 m², päť nadzemných a dve podzemné podlažia na parkovanie. V každej je 54 bytových jednotiek vo vyššom štandarde.

Výzvou pre developera bolo nájsť spôsob, ako zefektívniť harmonogram výstavby tak, aby sa minimalizovali nároky na pracovnú silu a budova bola pod strechou ešte pred príchodom zimy. Tým sa mali výrazne znížiť náklady na vykurovanie zle izolovanej budovy ako aj potreba odpratávania snehu počas výstavby v chladnejších mesiacoch.

Územný plán v centre Quebecu navyše obmedzoval výšku budovy, takže sa požadovaný počet poschodí dal realizovať iba s použitím systému tenkých stropov. Prvoradým cieľom developera bolo zabezpečiť aj predpísanú požiarnu odolnosť konštrukcie.

Všetky tieto požiadavky dokáže zabezpečiť kombinácia kompozitných oceľo-betónových nosníkov, kompozitných stĺpov a dutinových prefabrikovaných panelov. Nosníky a stĺpy sú vlastne duté oceľové profily obsahujúce protipožiarnu výstuž inštalovanú priamo vo výrobe. Profily sú po zmontovaní vyplnené na mieste betónom, aby sa zvýšila ich pevnosť a zaistila požiarna odolnosť.

Peikko Projekt Luxenbourg 01
Zdroj: Peikko Slovakia

V projekte Luxenbourg vďaka tomuto riešeniu vznikli stropy hrubé iba 250 mm, pričom do svetlej výšky podlaží nezasahovali prievlaky. Pozoruhodné je, že nosníky umožňujú rozpon nosných prvkov 11 x 8 metrov, čím sa eliminuje potreba nosných deliacich stien a vznikajú veľké otvorené priestory, kde sa architekti môžu „vyhrať“ s flexibilnou vnútornou dispozíciou.

V druhej fáze projektu preto developer vytvoril bytové jednotky s menšou podlahovou plochou ako v prvej fáze a vyhradil ich na nájomné bývanie. Namiesto desiatich bytov je tak na jednom podlaží 11 bytových jednotiek bez zásadnej zmeny projektu.

Peikko Projekt Luxenbourg 03
Zdroj: Peikko Slovakia

Na projekt Luxenbourg sa podobne ako na väčšinu nových stavieb v mestských oblastiach vzťahovalo výškové obmedzenie stanovené mestom. Aj to bol dôvod, prečo boli použité nosníky DELTABEAM®, ktoré sú integrované v stropnej konštrukcii.

Využitie tenkých lichobežníkových kompozitných nosníkov a dutinových panelov znamenalo celkovú hrúbku stropu vrátane nadbetonávky iba 300 mm. Ak by sa na podopretie prefabrikovaných stropných dosiek použili oceľové alebo prefabrikované nosníky, nosník by musel byť vysoký až 400 mm a celková hrúbka stropu by tak narástla na 700 mm.

Inak povedané, použitie systému kompozitných nosníkov a stĺpov prinieslo úsporu na celkovej výške budovy 7 x 400 mm, teda 2,8 metra. To zas samozrejme znamená úsporu na opláštení, vertikálnych rozvodoch, výťahových šachtách a podobne.

Peikko Projekt Luxenbourg 04
Zdroj: Peikko Slovakia

Po vybudovaní základov začal na stavbe pracovať iba päťčlenný tím. Štyria šikovní montéri a jeden žeriavnik dokázali postaviť jedno kompletné podlažie s plochou 1 200 m² iba za tri až štyri dni. Prvý deň sa inštalovali všetky kompozitné stĺpy a nosníky systému DELTABEAM® Frame.

Druhý deň sa na miesto osadili dutinové panely a tretí deň sa robila betónová injektáž všetkých kompozitných stĺpov, nosníkov a spojov medzi panelmi. Štvrtý deň sa cyklus mohol začať znova na ďalšom podlaží. Päť nadzemných podlaží dokončil tento tím teda za 20 pracovných dní.

Tento typ konštrukcie má výhodu aj v tom, že dokončený strop nie je potrebné podopierať. Na práve dokončenom podlaží sa tak môžu začať ďalšie nadväzujúce práce takmer okamžite. Je to veľký rozdiel a podstatná časová úspora oproti početným podperným stĺpikom, ktoré v prípade liatych a debnených konštrukcií ostávajú na mieste aj niekoľko týždňov, pokým betón nevyzreje.

Časozberné video z výstavby projektu si pozrite tu:

https://www.youtube.com/watch?v=Oe5CPl8qX5A

www.peikko.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o.