Výstavba veľkorozponového oceľového skeletu hangáru Job Air Technic v Mošnove

Plocha hangáru je 5 400 m2, pričom celková hmotnosť oceľovej konštrukcie podľa návrhu spoločnosti INGSTEEL je 470 ton. Rozpätie väzníkov je 94 m, ich výška v hrebeni je 6,5 m a váha dosahuje až 30 ton. Samotná montáž na stavbe trvala len 60 dní.