Partneri sekcie:

Kompletné riešenie oceľovej haly

image 95381 25 v3

Lindab Systemline ponúka excelentné riešenie kompletnej oceľovej haly od návrhu až po jej realizáciu s ohľadom na ekonomickú a funkčnú stránku, rovnako tak, aby vyhovovala požiadavkám pre vnútorný priestor, spĺňala architektonické predstavy zákazníka a účel využitia stavby.

Svoje uplatnenie má v priemysle (výrobné a skladovacie haly), v poľnohospodárstve (objekty pre dobytok a skladovanie poľnohospodárskych plodín a techniky) ako aj stavby občianskej vybavenosti (telocvične, jazdiarne a malé športové haly). Okrem základných typov priemyselných hál ponúka systém Lindab Systemline množstvo verzií a prevedení, od jednopodlažných hál až po haly s medziposchodím, či viacpodlažným prevedením. Taktiež ponúka rôzne tvarové a konštrukčné modifikácie. Haly individuálnych projektov s rozponom 10 až 30 m so sedlovým alebo pultovým tvarom striech so sklonom 2°až 15°sú navrhované a dodávané na mieru podľa požiadaviek investora.

Súčasťou tohto systému je kompletná škála komponentov Lindab, ktoré tvoria primárna konštrukcia, sekundárna konštrukcia, strešný systém, opláštenie, odkvapový systém a všetky potrebné doplnky. Samozrejmosťou je kompletný návrh vrátane statických prepočtov a podklady k projektom.

ČO OBSAHUJE HALA LINDAB SYSTEMLINE 

NÁVRH A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Po Vašom dopyte Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. V prípade odsúhlasenia ceny náš technický tím pripraví kompletnú statiku a dielenskú dokumentáciu vrátane kompletných detailov k montáži.

 

PRIMÁRNA KONŠTRUKCIA

Lindab Systemline využíva nosnú konštrukciu založenú na použití normovaných za tepla valcovaných a zváraných profilov s vysokým štandardom kvality, s jednoduchým vzhľadom a nenáročnou údržbou. Hala je vždy zhotovená podľa požiadaviek zákazníka, so šírkou rozponov od 10 do 30 m. Dĺžka objektu nie je nijako konštrukčne obmedzená. Dokumentácia a statické výpočty sú samozrejmou službou pre našich klientov.

 

SEKUNDÁRNA KONŠTRUKCIA

Systém sekundárnej nosnej konštrukcie je tvorený tenkostennými pozinkovanými profilmi Lindab Z a C. Väznice a paždíky prenášajú váhové zaťaženie na celú konštrukciu, čím sa podieľajú na stužení celého skeletu. Vďaka tomu, že sú tenkostenné, majú nízku hmotnosť, čím umožňujú vytvoriť ekonomickú konštrukciu. Vstupným materiálom pre väznice.

 

OPLÁŠTENIE A ZASTREŠENIE

Typ opláštenia a zastrešenia budovy vždy závisí od technických požiadaviek objektu a samozrejme potreby investora ako aj požiadavky zákazníka. Lindab Systemline využíva technicky korektné riešenia a ponúka:

• nezateplený jednovrstvový trapézový plech (strecha, plášť);
sendvičový panel (jadro PIR / minerálna vlna)

 

ODKVAPOVÝ SYSTÉM A KLAMPIARSKE PRVKY

Spoločnosť Lindab disponuje s odkvapovým systémom v prevedeniach (Elite) a 4 rozmerových modifikáciách (190/120; 150/100; 125/87, odkvap štvorcového prierezu a pozinkovaný odkvap Lindab Magestic).

Náš skúsený tím je pripravený zodpovedať na všetky vaše otázky, pomôcť navrhnúť stavbu presne podľa vašich predstáv a je vám k dispozícií aj pri technickom riešení akéhokoľvek objektu.

O výhodách ako aj o možnostiach, ktoré vám Lindab Systemline ponúka sa dočítate na www.halovysystem.sk 

ZDROJ: PR článok spoločnosti Lindab a.s.