ASB Články na tému

cement a betón

Stavebný priemysel čelí v posledných rokoch masívnym zmenám a cirkulárna ekonomika sa stáva dôležitou témou. Mnoho materiálov v stavebníctve je možné opätovne použiť a zrecyklovať. Jedným z nich je aj betón.

Sláva Štefancová -

Výrobca stavebných materiálov CEMMAC sa v súlade s ekologizáciou výroby cementu zameral nielen na technologické inovácie vo výrobnom procese, ale zároveň kontinuálne hľadá možnosti na optimalizáciu produktov. Po rozsiahlej investícii v objeme 4 mil. eur v minulom roku investoval viac ako 1 mil. eur do zmeny produktového portfólia. V tomto roku rozširuje výrobu o 4 nové druhy cementu, ktoré dokážu znížiť emisnú stopu z výroby až o 47 %.

Inovácia, ktorá tu ešte nebola! Bezodpadové a ekologické riešenie vyvinula spoločnosť Baumit a po dvoch rokoch vývoja uzrel svetlo sveta nový produkt – ALL IN Betón pre dom a záhradu v samorozpustnom vreci.

Pri požiadavke na minimalizáciu obmedzenia prevádzky v rekonštruovaných priestoroch je vhodné použiť rýchlotuhnúce potery, ktoré sú pochôdzne dokonca už po 3 hodinách.

„Každému, kto aspoň raz videl naživo našu fabriku v Hornom Srní musí byť jasné, že CEMMAC asi navždy ostane najmenšou cementárňou na Slovensku. Keďže nemôžeme rásť do objemov, musíme sa na trhu presadiť kvalitou, efektivitou a vlastnou šikovnosťou,“ hovorí generálny riaditeľ jedného z najväčších zamestnávateľov v Trenčianskom kraji Martin Kebísek.

Nadväzuje na urbanistický koncept prvej fázy projektu Eurovea, ktorý dopĺňa. Okrem rozšírenia nákupného centra Eurovea bude zahŕňať dve kancelárske budovy, podzemné garáže a dva bytové domy, pričom jeden z nich bude aj prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. Aktuálne už prebieha realizácia prác na podzemných železobetónových konštrukciách v otvorenej stavebnej jame. Článok sa venuje statickému návrhu hĺbkového založenia objektov pomocou veľkopriemerových pilót, ako aj ich následnej realizácii vzhľadom na geologické podložie aj tesnú blízkosť koryta rieky Dunaj.

Čo teda čaká firmu, ktorej existencia sa týka práve betónu, v ďalších rokoch? A aké boli tie uplynulé? Zhovárame sa s Ing. Romanom Pánisom, konateľom spoločnosti BetónRacio, ktorá oslavuje v septembri 25 rokov svojej existencie na trhu.

Jednou z najzložitejších úloh pri vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach bola demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu, ktorej súčasťou bola preprava tlakovej nádoby reaktora zo šachty reaktora do vopred pripravených železobetónových vodotesných bazénov. V týchto bazénoch bude prebiehať ďalší proces likvidácie nádob reaktorov formou fragmentácie pod vodnou hladinou.

Opravy balkónov nie sú jednoduchou záležitosťou. Skúseností s realizáciami opráv pribudlo, ale nie vždy ich vieme správne zúročiť. Oprava nesmie prebiehať živelne, musí jej predchádzať zodpovedné posúdenie a komplexný návrh skúseného odborníka, ktorý bude rešpektovať požiadavky užívateľa a zároveň spĺňať všetky tepelnotechnické požiadavky na konštrukciu.