schema zapojenia Concremote 1

Concremote – meranie priebehu teplôt v základovej doske

Partneri sekcie:

Doka uviedla online službu Concremote na náš trh už pred niekoľkými rokmi. Služba sa využívala na zisťovanie vývoja pevnosti mladého betónu v tlaku.

Tentoraz sa Concremote využil aj na meranie priebehu teplôt v základovej doske vyhotovenej podľa princípu bielej vane na stavbe Eurovea 2. Funkciu hydroizolácie bielej vane zabezpečuje vodonepriepustnosť betónu spolu s utesnením všetkých priestupov a dilatácií.

Vodonepriepustnosť a kvalita základovej dosky je zaručená ak v konštrukcii trhliny vôbec nevzniknú, respektíve vzniknú trhliny iba s obmedzenou šírkou. Vznik a rozvoj trhlín v rannom štádiu tuhnutia betónu spôsobuje hlavne teplotné namáhanie od hydratačného tepla (teplotný gradient) a zmrašťovania.

Za účelom monitorovania teplotného gradientu sa na tejto stavbe využili dva káblové senzory Concremote, ktoré merali teplotu betónu v šiestich úrovniach základovej dosky každých 10 minút. Stavba mala možnosť nepretržite kontrolovať vývoj teploty vo webovom prostredí.

Služba Concremote má viacero benefitov, jedným z nich je včasné upozornenie užívateľa, že merané hodnoty sa približujú ku kritickej hodnote. Zhotoviteľ má tak dostatok času na reakciu, čím zabráni znehodnoteniu alebo poškodeniu už zhotovenej konštrukcie. Výhodou je aj jednoduchosť inštalácie systému a automatická dokumentácia výsledkov merania.

senzor2
Senzor | Zdroj: DOKA

Viac informácii nájdete na: https://www.doka.com/sk/system-groups/doka-system-components/concremote-hardware/INTELIGENCIA_BETONU