Oprava balkóna (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Opravy balkónov nie sú jednoduchou záležitosťou. Skúseností s realizáciami opráv pribudlo, ale nie vždy ich vieme správne zúročiť. Oprava nesmie prebiehať živelne, musí jej predchádzať zodpovedné posúdenie a komplexný návrh skúseného odborníka, ktorý bude rešpektovať požiadavky užívateľa a zároveň spĺňať všetky tepelnotechnické požiadavky na konštrukciu.

Systém na opravu balkónovej konštrukcie

Systém na opravu balkónovej konštrukcie

 1. Keramická dlažba
 2. Mrazuvzdorné lepidlo
 3. Betónový poter
 4. Plošná drenáž – nopová fólia
 5. Asfaltový modifikovaný pás – 2 vrstvy
 6. Konštrukcia konzoly balkóna so sklonom min. 2 %
 7. Výstuž balkóna
 8. Kotvenie zábradlia
 9. Zábradlie
 10. Odkvapový profil
 11. Antikorózny náter Mapefer K1
 12. Tixotropná malta vystužená vláknami Mapegrout 430 + Prísada na vyzrievanie betónu Mapecure SRA
 13. Dvojzložková pružná cementová malta Mapelastic alebo Mapelastic Smart
 14. Sklotextilná mriežka
 15. Dvojzložková pružná cementová malta Mapelastic alebo Mapelastic Smart
 16. Rozpúšťadlová penetrácia Elastocolor Primer + Pružný náter na báze akrylovej živice vo vodnej disperzii Elastocolor Pittura

Čo budete potrebovať

 • Antikorózny náter: Mapefer K1, spotreba: približne 0,1 kg/m výstuže ∅ 8 mm, 0,1 kg/m výstuže ∅ 16 mm (celková hrúbka náteru 2 mm), papierové vrecká 4 × 5 kg 67,54 €
 • Tixotropná malta vystužená vláknami: Mapegrout 430, spotreba: približne 17 kg/m2 (celková hrúbka: 10 mm), papierové vrece 25 kg 20,70 €
 • Prísada na vyzrievanie betónu: Mapecure SRA, spotreba: 0,25 až 0,5 % z hmotnosti zmesi, plastová fľaša 0,25 kg, kanister 20 kg, 0,25 kg 11,90 €
 • Dvojzložková pružná cementová malta: Mapelastic, spotreba: približne 1,7 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 2 mm), súprava 16 (zložka A: 2 × 6 kg vrecia, zložka B: nádoba 4 kg) a 32 kg (zložka A: 24 kg vrece,
  zložka B: 8 kg kanister), 32 kg 113,37 € alebo Mapelastic Smart, spotreba: približne 1,6 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 2 mm), súprava 30 kg (zložka A: 20 kg vrecia, zložka B: nádoba 10 kg), 30 kg 205,21 €
 • Sklotextilná mriežka: odolná proti alkáliám
 • Rozpúšťadlová penetrácia: Elastocolor Primer, spotreba: približne 0,05 až 0,15 kg/m2 (podľa pórovitosti podkladu), plechovka 10 kg 165,56 €
 • Pružný náter na báze akrylovej živice vo vodnej disperzii: Elastocolor Pittura, spotreba: 0,2 až 0,4 kg/m² (jeden náter, spotreba je výrazne ovplyvnená nasiakavosťou a drsnosťou povrchu, farebným odtieňom náterovej farby a spôsobom aplikácie), plastové vedro 20 kg 299,33 €
 • Náradie a pomôcky: oceľová kefa, elektrické nízkootáčkové miešadlo, plastová nádoba, štetec, murárska lyžica, oceľové hladidlo, nožnice na plech, aplikačná pištoľ, maliarsky valček.

Krok 1: Príprava podkladu a ošetrenie výstuže

Poškodený betón sa odstráni až na zdravú konštrukciu a obnaží sa, oceľová výstuž sa očistí na neskorodovaný kov. Plocha sa očistí od prachových častí a zvyškov uvoľneného betónu.

01 Príprava podkladu a ošetrenie výstuže
01 Príprava podkladu a ošetrenie výstuže |

Krok 2: Antikorózny náter

Na oceľovú výstuž sa nanesú štetcom dve vrst­vy jednozložkového antikorózneho náteru na cementovej báze. Druhú vrstvu možno naniesť po 2 h (najneskôr do 24 h). Výstuž sa pokryje celoplošne jednou homogénnou vrstvou. Hrúbka dvoch náterov musí byť min. 2 mm.

02 Antikorózny náter
02 Antikorózny náter |

Krok 3: Výplňová malta

Po vyschnutí antikorózneho náteru (približne 6 h) sa nanesie stierkou alebo murárskou lyžicou vrstva výplňovej tixotropnej malty vystužená vláknami v maximálne 35 mm hrubej vrstve v jednom kroku. Minimálna krycia vrstva výstuže je 20 mm.

03 Výplňová malta
03 Výplňová malta |