ASB cement a betón Stránka 2

cement a betón

Krajský pamiatkový úrad Bratislava vydal v roku 2014 rozhodnutie KPÚ Bratislava o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR tzv. Spilky, ktorá je súčasťou areálu Stein v Bratislave. V súčasnosti sa konverzia Spilky dokončuje. Rekonštrukciu si vyžiadali aj nosné konštrukcie.

Spoločnosť DOKA predstavila začiatkom roka nové produkty z oblasti debnenia a bezpečnosti. Nové debniace systémy pomáhajú zvyšovať efektivitu a produktivitu práce na stavbách a zároveň novinky z oblasti bezpečnosti zlepšujú úroveň ochrany v rámci BOZP.

Pri založení spoločnosti Proreco v roku 1999 stáli dvaja nadšenci pre priemyselné podlahy, ktorí začínali úplne od nuly. Aké riešenia ponúkajú a kam sa im za 20 rokov podarilo posunúť, nám prezradil Ing. Martin Holenda, konateľ spoločnosti.

Sanácia a diagnostika železobetónových konštrukcií by sa mala realizovať podľa presne stanovených postupov, teda procesných krokov.

Na dosiahnutie optimálneho riešenia nosnej železobetónovej konštrukcie je potrebná spolupráca projektantov stavebnej časti predovšetkým so statikom. Nezastupiteľné miesto v procese prípravy, ale hlavne v procese výstavby – zhotovovaní nosnej konštrukcie – má tiež stavebný dozor.

Spoločnosť ZAPA beton otvára 1. ročník betonárskeho školenia ZAPA TECH, ktorý nadväzuje na úspešnú radu školení z Českej republiky roka 2018. Prvý jarný termín v Bratislave bude venovaný hlavne zvýšeniu kvality riadenia stavieb v príprave a realizácií, zameriame sa na zásady spracovania betónu a na výhody betónov novej generácie. Dôležitá téma bude boj proti suchu a prínos drenážného betónu.

V Bratislave okolo Jurkovičovej teplárne na rohu Čulenovej a Továrenskej ulice vyrastá nová štvrť. Postindustriálnu architektúru nahradí SKY PARK od svetoznámej architektky Zahy Hadid, ktorá do nášho hlavného mesta prináša úplne novú úroveň architektúry obytných a administratívnych objektov a verejného priestoru s mestským parkom s rozlohou väčšou ako 30-tisíc štvorcových metrov. Stavba je jedinečná už vo fáze realizácie železobetónového skeletu, a to použitím unikátnych systémov debniacej techniky a BOZP, ktoré sa na slovenských stavbách použili vôbec prvýkrát.

V dňoch 8. a 9.11.2018 sa v bratislavskom hoteli Austria Trend uskutočnil 12. ročník konferencie Betonárske dní (BD). Hotel potvrdil dobrú atmosféru, bezchybný servis a zážitkovú stravu. Aj napriek tomu, že sa v máji tohto roku v Žiline uskutočnila Celoslovenská konferencia fib „Betón na Slovensku 2014 – 2018 sa organizátorom podarilo pripraviť bohatý a zaujímavý program.

Na najsledovanejšiu stavbu Slovenska dodal ZAPA beton ako výhradný dodávateľ betónu k dnešnému dňu takmer 500 000 m3 betónu. Išlo predovšetkým o striekaný betón na primárne ostenie, betón na sekundárne ostenie a výplňovú maltu ZAPA MILKMALT. V prípade striekaného betónu s rozptýlenou výstužou išlo o vôbec prvé použitie tejto technológie v tuneli na Slovensku.

V dňoch 8. a 9. 11. 2018 sa v bratislavskom hoteli Austria Trend uskutoční 12. ročník konferencie Betonárske dní (BD). Hotel počas BD 2016 príjemne prekvapil dobrou atmosférou, servisom a zážitkovou stravou, a preto bol pre nás prvou voľbou aj v roku 2018. Narastajúci objem investícií do novostavieb na Slovensku vytvára priaznivé podmienky na bohatý a zaujímavý program BD 2018.

Radi by sme vám priniesli trochu pracovnej inšpirácie. Poznáme partiu betonárov par excellence, ktorých pracovné nadšenie je obdivuhodné a kvalita práce doslova špičková.

Spoločnosť Mapei ponúka jednoduché riešenia sanácie betónových povrchov. Sanačné malty Planitop Rasa & Ripara R2 alebo R4 sú vhodné na rýchle opravy, ako aj na vyhladenie vzniknutých nerovností.

Keď si potrebujete kúpiť „bežný cement“, tak si možno hneď žiadate Multicem alebo vám ho ponúknu priamo v stavebninách. Cement Multicem od CRH je totiž najznámejším cementom na slovenskom trhu. Svoje miesto si za desať rokov našli aj ďalšie CRH balené cementy – Extracem a Profimalt, či  o niečo mladšie Flexicem a Multicem+ PLUS. Okrem iných vlastností sa CRH cementy vyznačujú stabilnou kvalitou a výbornou spracovateľnosťou.

Božie muky, drobná sakrálna stavba v tvare stĺpa, dávajú miestu charakter a pozývajú na návštevu, motivujú zastaviť sa. Nešetrným sceľovaním družstevných pozemkov a proticirkevným postojom komunistického režimu boli mnohé tieto pamiatky zničené. Vážme si, že sa stavajú nové Božie muky, napríklad aj neďaleko Havlíčkovho Brodu. Pri slávnostnom otvorení požehnal túto stavbu opát želivského kláštora Jáchym Jaroslav Šimek.