iStock 1244947026

Prehľad rýchlotuhnúcich poterov

Partneri sekcie:

Pri požiadavke na minimalizáciu obmedzenia prevádzky v rekonštruovaných priestoroch je vhodné použiť rýchlotuhnúce potery, ktoré sú pochôdzne dokonca už po 3 hodinách.

Na zhotovenie podkladovej vrstvy pod nášľapnú vrstvu z dreva, PVC, linolea, keramickej dlažby, prírodného kameňa či na kladenie kobercov je potrebné použiť pri konštrukcii vhodný poter, ktorý bude slúžiť ako vyrovnávajúca vrstva.

Pri trhlinách v podklade je vhodné zvoliť poter, ktorý tieto trhliny premostí. Rekonštrukcie sú pomerne náročné z hľadiska času – investor zvyčajne požaduje minimálne obmedzenie prevádzky. V takomto prípade prichádza do úvahy použitie rýchlotuhnúcich poterov, ktoré umožňujú pochôdznosť už po 3 hodinách a kladenie finálnej vrstvy, akou je napr. keramická dlažba, už po 24 hodinách.

Hotové sypké zmesi majú zároveň výhodu v tom, že sa pripravujú len zmiešaním s vodou, čím sa zhotoviteľ vyhne možným omylom, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnom dávkovaní spojiva a nevhodnom výbere kameniva, čo môže negatívne ovplyvniť konečné charakteristiky poteru.

Zároveň sú vhodným riešením pri nedostatočnom výskyte kameniva dobrej kvality a správnej granulometrie alebo pri stavbách na miestach, kde by bola príprava poterov s použitím bežných spojív logisticky náročná. Je potrebné presne dodržať predpísané množstvo vody, pretože inak by sa mohli oslabiť finálne parametre poteru. Rýchlotuhnúce potery sú vhodné na zhotovenie tak plávajúcich, ako aj kotvených poterov.

Mapei Topcem Pronto

Vlastnosti: Rýchlotuhnúci poter s normálnym časom tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním. Vhodný na zhotovovanie plávajúcich alebo kotvených poterov na nových alebo existujúcich konštrukciách, v interiéri aj exteriéri, pred inštaláciou podlahoviny z dreva, PVC, linolea, keramickej dlažby, prírodného kameňa, kobercov a ostatných podlahových krytín. Pochôdzny po 12 hodinách a úplne vyschnutý po 4 dňoch. Lepenie keramickej dlažby po 24 hodinách.

Mapei Topcem Pronto
Mapei Topcem Pronto | Zdroj: Mapei
Balenie: papierové vrece, 25 kg
Spotreba: približne 18 až 20 kg/m2 (na 10 mm hrúbky)
Orientačná cena: 24,81 €/25 kg
Výrobca: Mapei

PCI Pericem® EBF Rapid

Vlastnosti: Rýchlotuhnúci špeciálny poterový betón s výstužnými vláknami kompenzujúcimi zmrašťovanie na vyrovnávacie a spádové vrstvy a pod priemyselné syntetické podlahy. V hrúbkach od 15 do 80 mm ako pripojený poter a od 40 do 80 mm ako plávajúci poter. Pochôdzny približne po 4 hodinách. Možnosť kladenia dlažby a ďalších podlahovín po 24 hodinách. Kvalitatívna trieda CT-C30-F5.

PCI Pericem® EBF Rapid
PCI Pericem® EBF Rapid | Zdroj: PCI Pericem
Balenie: papierové vrece, 25 kg
Spotreba: približne 18 kg/m2 (na 10 mm hrúbky)
Orientačná cena: 18,12 €/25 kg
Výrobca: Master Builders Solutions

Cemix Rýchly betónový poter (280)

Vlastnosti: Poter na ručné zhotovenie združených (pripojených) a plávajúcich poterov určených na položenie podlahovej krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátery a pod.). Na vytváranie poterov s možnosťou pochôdznosti už po 3 až 4 hodinách, lepenie dlažby najskôr po 24 hodinách. Ideálny na plochy, kde sú požiadavky na vyššiu pevnosť, odolnosť a premenlivú hrúbku, akou je spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, hromadných sprchách a pod.

Cemix Rýchly betónový poter (280)
Cemix Rýchly betónový
poter (280) | zdroj: Cemix
Balenie: papierové vrece, 25 kg
Spotreba: približne 19,5 kg/m2 (na 10 mm hrúbky)
Orientačná cena: 15,28 €/25 kg
Výrobca: Cemix

Murexin Rýchly poter SE24

Vlastnosti: Rýchlotuhnúci poter vhodný na vytvorenie plávajúcich a spriahnutých poterov, do priestorov so stredne veľkým vlhkostným režimom (napr. do kúpeľne, sprchy, na balkóny, terasy). Na ručné aj strojové spracovanie. Určený pod betónovú a keramickú dlažbu, podlahové dosky a ďalšie typy podlahových krytín. Pochôdzny po 18 hodinách. Ukladanie keramickej dlažby a paropriepustných podlahových krytín po 24 hodinách.

Murexin Rýchly poter SE24
Murexin Rýchly poter
SE24 | Zdroj: Murexin
Balenie: papierové vrece, 25 kg
Spotreba: približne 20 kg/m2 (na 10 mm hrúbky)
Orientačná cena: 17,97 €/25 kg
Výrobca: Murexin

weber rapid

Vlastnosti: Rýchlotuhnúci cementový poter vystužený vláknami, určený na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev vnútorných a vonkajších pripojených poterov v hrúbke 15 až 100 mm. Tvorí podkladovú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh a vyrovnávaciu vrstvu v suchom a vlhkom neagresívnom prostredí. Pochôdzny po 2 hodinách, zaťažiteľný po 24 hodinách.

weber rapid
weber rapid | Zdroj: weber
Balenie: papierové vrece, 25 kg
Spotreba: približne 18 až 21 kg/m2 (na 10 mm hrúbky)
Orientačná cena: 13,20 €/25 kg
Výrobca: Saint-Gobain Weber

ST line W 400

Vlastnosti: Cementový poter určený na zhotovenie spojených poterov. Tvorí podkladovú vrstvu na konečnú povrchovú úpravu podláh a slúži ako vyrovnávacia vrstva v suchom a vlhkom neagresívnom prostredí v hrúbke 35 až 70 mm. Pochôdzny po 24 hodinách.

ST line W 400
ST line W 400 | Zdroj: ST line
Balenie: papierové vrece, 25 kg
Spotreba: približne 20 kg/m2 (na 10 mm hrúbky)
Orientačná cena: 2,72 €/25 kg
Predajca: Stavmat Stavebniny
Andrea Dingová

Autorka spolupracovala s jednotlivými firmami.