Súčasný stav Vajnorskej radiály
Galéria(5)

Mesto sa rozhodlo nečakať: Začína sa rekonštrukcia časti Vajnorskej radiály

Súčasný stav Vajnorskej radiály je desivý. Na niektorých miestach je stará presne polstoročie a posledná oprava sa tu realizovala ešte na začiatku tohto milénia. Koľaje sú dnes v katastrofálnom stave, opotrebované sú podvaly aj výhybky a trať je rozbitá. Toto všetko sa ale o pár dní začne meniť – Magistrát hlavného mesta konečne oznámil rekonštrukciu časti električkovej trate.

Vajnorská radiála spája Trnavské mýto s priemyselnou zónou v Novom Meste – časťou Jurajov dvor, ale aj rekreačnou oblasťou Zlaté piesky. Električková trať tu vznikla po častiach, najprv v 50. rokoch minulého storočia a v roku 1989 bola dobudovaná trať od Depa Jurajov dvor po konečnú na Zlatých pieskoch.

Ako uvádza mesto, za posledných 30 rokov prešla radiála len jednou úsekovou opravou, a to v roku 1993. Rekonštrukcia sa v skutočnosti udiala ešte aj medzi ulicami Za kasárňou a Tomášikovou, kde bol v roku 2002 opravený úsek dlhý 710 metrov. Technický stav trate je však dlhodobo neuspokojivý, dôsledkom čoho sa Dopravný podnik Bratislavy (DPB) v posledných rokoch zaoberal prípravou jej nevyhnutnej rekonštrukcie. 

Začiatok obnovy sa ale naťahoval. Ako sme informovali v článku zo začiatku augusta tohto roka, sklz nastal už v roku 2015. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie nestihol termín tak, aby mohla byť rekonštrukcia preplatená z Operačného programu Doprava.

Súčasný stav Vajnorskej radiály – Pohľad na úsek trate medzi BKV panelmi a otvoreným koľajovým zvrškom v pozadí Zdroj: imhd.sk
Súčasný stav Vajnorskej radiály – Pohľad na úsek trate medzi BKV panelmi a otvoreným koľajovým zvrškom v pozadí. | Zdroj: imhd.sk

Od roku 2020 pripravovala projektovú dokumentáciu spoločnosť Dopravoprojekt a.s., ktorá ju odovzdala minulý rok. Bohužiaľ, Magistrát na plánovanú rekonštrukciu musel vydať nesúhlasné záväzné stanovisko, keďže mal k dokumentácií viacero výhrad. Paradoxne, mesto s firmou na tejto dokumentácii spolupracovalo.

Projekt rekonštrukcie rozdeľuje trať na dva úseky. Záporné stanovisko mesta sa týka prvého úseku od Trnavského mýta po Tomášikovu ulicu, resp. jazero Kuchajda. Nešlo teda o celú radiálu. „To, že tu bolo vydané nesúhlasné záväzné stanovisko súviselo s určitou nedopracovanosťou projektovej dokumentácie. My teda požadujeme, aby sa dopracovala. Neznamená to ale, že nebudeme na tomto projekte ďalej pracovať,” spresnila Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora.

Tá uviedla aj dôvod, pre ktorý sa mesto rozhodlo tento úsek zatiaľ z realizácie vynechať: „Mesto Bratislava muselo v nejakom čase urobiť rozhodnutie, ktorej stavbe – či Ružinovskej radiále alebo Vajnorskej, dá prednosť. Dôvodom bolo spolufinancovanie a stav prípravy projektových dokumentácií. Rozhodli sme sa teda, ešte pred vydaním záporného stanoviska, že dávame prednosť Ružinovskej radiále.”

Dnes je teda zrejmé, že Vajnorská radiála neprejde rekonštrukciou naraz. Ako prvá sa však začne obnova druhého úseku od Tomášikovej po konečnú zastávku na Zlatých pieskoch. Práve táto časť je v najhoršom stave a Magistrát sa už rozhodol ďalej nečakať. 

„Je to ďalší významný krok k tomu, aby naša mestská hromadná doprava bola spoľahlivejšia, bezpečnejšia a rýchlejšia. Som rád, že sa podarilo získať peniaze z eurofondov a môžeme sa pustiť do práce, aby sme z Vajnorskej radiály urobili modernú, bezpečnejšiu, rýchlejšiu a tichšiu trať,” povedal Matúš Vallo, stojac symbolicky na Vajnorskej radiále. 

Vajnorská radiála - plánovaná oprava jednotlivých úsekov.
Vajnorská radiála – plánovaná oprava jednotlivých úsekov. | Zdroj: imhd.sk

Podľa predsedu predstavenstva Dopravného podniku Bratislavy, Martina Rybanského, trpí Vajnorská radiála výrazným investičným dlhom. „Ide o náročný projekt z hľadiska prípravy a zabezpečenia náhradnej dopravnej obsluhy územia. Som však presvedčený, že naši cestujúci výsledok prác ocenia a ich čakanie na spoj, či jazda po novej trati, budú po dokončení oveľa príjemnejšie. Prejazd traťou ocenia aj naši kolegovia vodiči, ktorí museli doposiaľ jazdiť úsekmi so zníženou rýchlosťou,“ doplnil Martin Rybanský.

Práce sa začnú rozobratím existujúcej trate, odstránením koľajového zvršku a rozobratím zastávok. V priestore električkového koridoru bude vybudovaný nový otvorený koľajový zvršok, zastávkové ostrovčeky budú zvýšené pre potreby cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a rodičov s kočíkmi. Teda po vzore zastávok zrealizovaných na Račianskej radiále. Povrch nástupíšť bude po novom pokrytý Bratislavskou dlažbou. 

Na každej zastávke nebude chýbať nový prístrešok, označník a elektronická infotabuľa zobrazujúca odchody spojov. Zrekonštruované budú aj stožiare trakčného vedenia, kde dôjde k obnove ich povrchov a k aplikácii antracitovej farby. Zároveň sa uskutoční posilnenie trakčných napájacích káblov tak, aby vyhovovali moderným vozidlám.

Cieľom rekonštrukcie je tiež priniesť tichšiu prevádzku električiek, čo už skonštatoval aj primátor Matúš Vallo. Do trate majú byť zabudované antivibračné a protihlukové zariadenia. Súčasťou modernizácie je tiež zabezpečenie preferencie električkovej dopravy. Hlavné mesto rovnako počíta so zvýšením priemernej traťovej rýchlosti na 65 kilometrov za hodinu. 

Súčasný stav Vajnorskej radiály
Súčasný stav Vajnorskej radiály | Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR / DPB

Počas prác bude vylúčená električková doprava a nahradená autobusovou linkou v úseku od Stanice Nové Mesto po Zlaté piesky. Podľa mesta budú autobusy premávať v obdobnom časovom intervale ako električky.

Keďže rekonštruované úseky trate sú v kontakte s priľahlou cestou, práce si vyžiadajú aj čiastočné dopravné obmedzenia. V niektorých úsekoch budú vyznačené buspruhy pre zabezpečenie plynulosti náhradnej autobusovej dopravy. V iných častiach budú v jednom jazdnom pruhu umiestnené mechanizmy rekonštruujúce trať a doprava tam preto bude musieť byť zúžená do jedného jazdného pruhu. Aj z tohto dôvodu bude autobusová linka 57 prevádzkovaná po okružnej trase Zlaté piesky – Vajnorská – Jurajov dvor – Žabí majer – Stavivá – Zlaté piesky. 

Oprava trate sa začne už vo štvrtok 5. októbra a s dokončovacími prácami potrvá do konca júna roku 2024. Projekt za takmer 25 miliónov eur bude financovaný prostredníctvom Operačného programu integrovaná infraštruktúra, na ktoré už Dopravný podnik Bratislavy dostal rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku. Električková doprava bude obnovená po sprevádzkovaní prvej časti rekonštrukcie. 

Podľa informácií redakcie ASB bude úsek od Trnavského mýta po Tomášikovu rekonštruovaný až podľa doplneného projektu. Kedy by sa mohla spustiť táto časť obnovy zatiaľ nie je známe, keďže mesto teraz robí len rozhodnutia, ktoré súvisia s financovaním. Začiatok má závisieť aj od toho, v akej kondícii bude mesto. V hre má byť dokonca aj menšie percento spoluúčasti vo financovaní, čo by zohrávalo dôležitú rolu.

Mesto urobilo dobrý krok, keď sa rozhodlo ďalej nečakať a vziať rekonštrukciu do vlastných rúk. Výsledkom bude konečne trať 21. storočia, ktorá sa nevlní, nerozpadáva a električky tu môžu jazdiť aj vyššou rýchlosťou. To všetko zlepší cestovanie Bratislavou, ktorej vedenie tak konečne začína naprávať investičný dlh voči svojim obyvateľom. 

Súčasný stav Vajnorskej radiály
Kristove roky trate na Zlaté piesky poznať na prvý pohľad
Súčasný stav Vajnorskej radiály
Súčasný stav Vajnorskej radiály
Vajnorská radiála - plánovaná oprava jednotlivých úsekov