ASB Články na tému

električková doprava v bratislave

Súčasný stav Vajnorskej radiály je desivý. Na niektorých miestach je stará presne polstoročie a posledná oprava sa tu realizovala ešte na začiatku tohto milénia. Koľaje sú dnes v katastrofálnom stave, opotrebované sú podvaly aj výhybky a trať je rozbitá. Toto všetko sa ale o pár dní začne meniť – Magistrát hlavného mesta konečne oznámil rekonštrukciu časti električkovej trate.

Andrej Sárközi -

Nový primátor dostal do daru jedno neusporiadané mesto bez schváleného územného plánu. Okrem množstva problémov je tu potrebné riešiť nosnú koľajovú dopravu, ktorá je pre Bratislavu dôležitá, a jej ďalší rozvoj je zásadný pre rast mesta.

Na Slovensku tvoria električky nosnú kostru mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a Košiciach. Ich význam však dlhé obdobie nekorešpondoval s kvalitou ponúkaných služieb. Obnova vozového parku prebiehala pomaly a sporadicky, do údržby a rozvoja tratí sa investovalo minimálne. So vstupom do Európskej únie prišla možnosť čerpania európskych fondov na obnovu a rozvoj. Po diaľniciach a železniciach sa tak „dostalo aj na električky“. V únii sme od 1. mája 2004, teraz máme jar 2017, v Košiciach aj Bratislave obnovený vozový park, no čo sa týka tratí, v oboch mestách máme len „spackanú električku“.