Vizualizácia novej električky.

Urbanizmus Bratislavy a nová električka

Nový primátor dostal do daru jedno neusporiadané mesto bez schváleného územného plánu. Okrem množstva problémov je tu potrebné riešiť nosnú koľajovú dopravu, ktorá je pre Bratislavu dôležitá, a jej ďalší rozvoj je zásadný pre rast …
image 91541 25 v1

„Spackaná električka“ alebo Od myšlienky ku kolaudácii

Na Slovensku tvoria električky nosnú kostru mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a Košiciach. Ich význam však dlhé obdobie nekorešpondoval s kvalitou ponúkaných služieb. Obnova vozového parku prebiehala pomaly a sporadicky, do údržby a rozvoja tratí …