Súčasný stav Vajnorskej radiály Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR