Letecký pohľad na úsek diaľnice realizovaný Spoločnosťou Doprastav a. s. od km 33000

Diaľničiari plánujú opravovať úseky v Bratislave a okolí za viac ako dva a pol milióna eur

NDS zadala zákazku na štyri roky združeniu na čele so spoločnosťou Doprastav. Z ôsmich uchádzačov štyroch vylúčili.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) plánuje vynaložiť na opravy vozoviek diaľnic v Bratislave a okolí za štyri roky 2,63 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku zadala združeniu na čele so spoločnosťou Doprastav, a. s., spolu s partnermi TESScontrol, s. r. o., a Santech, s. r. o., ktorí uspeli vo verejnom obstarávaní s uvedenou cenovou ponukou.

Pôjde o opravy v pôsobnosti strediska správy a údržby diaľnic v hlavnom meste. Diaľničiari uzavreli s vybraným zhotoviteľom rámcovú dohodu na veľkoplošné a lokálne opravy, na základe ktorej celková cena nesmie presiahnuť 3 mil. eur bez DPH, čo bola pôvodná predpokladaná hodnota prác.

Ako vyplýva z výsledku tendra zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania, ponuky predložilo celkovo osem uchádzačov, z nich štyria boli vylúčení. Tesne za víťazným uchádzačom skončila spoločnosť Porr, s. r. o., s ponukou 2,65 mil. eur bez DPH.

Jeden z vyradených, MBM-Group, s. r. o., pôvodne predložil najnižšiu cenu 2,37 mil. eur bez DPH, podľa NDS tento uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti.

Dôvodom vylúčenia spoločnosti Skanska SK, a. s., ako aj združení vedených spoločnosťami Metrostav DS, a. s., a Cesty Nitra, a. s., (neskôr sa zlúčila so spoločnosťou Colas Slovakia, a. s.) bolo zhodne to, že po žiadosti nepredložili predĺženú platnosť zábezpeky.

Ponuky v tendri boli v rozsahu od spomínaných 2,37 mil. eur bez DPH až po 3,37 mil. eur bez DPH (Skanska SK). Tender v podobe výzvy na predkladanie ponúk diaľničiari vyhlásili v decembri 2019, sprevádzali ho opakované námietky aj odvolanie.

SITA