Galéria(5)

Rozšírená Harmincova sa dočkala prvého asfaltu. Finalizácia projektu sa však posúva a nebude hotová načas

Rozšírenie Harmincovej v Dúbravke nesie od minulého roka status významného dopravného projektu Bratislavy. Frekventovaná komunikácia bola pre svoju sírku nedostatočnou dopravnou tepnou Dúbravky, tvorili sa tu kolóny a trpela aj mestská hromadná doprava. Prvá etapa rozšírenia ulice mala byť dnes dokončená, finalizácia projektu sa však odsúva pre neočakávané komplikácie.

Niekdajšie dva pruhy na Harmincovej sa roky pohrávali s trpezlivosťou nejedného vodiča, pre túto ulicu boli totiž typické kolóny. Pre nedostatočnú šírku vozovky bolo problémové aj spojenie Dúbravky so zvyšnými časťami mesta a vodiči sa s ťažkosťami napájali aj na diaľnicu D2. Cesta, vybudovaná v 70-tych rokoch minulého storočia, tak dlhodobo nespĺňala potreby modernej komunikácie v exponovanej časti Dúbravky.

Iniciatíva prebudovať ju vždy narazila na problém v podobe nevysporiadaných pozemkov. Niektoré predmetné parcely mali totiž duplicitné vlastníctvo, niektoré dokonca neprešli ani dedičským konaním. Komplikované vyvlastňovanie sa podarilo vyriešiť až vstupom spoločnosti ITB Development do celého procesu.

Firma, realizujúca v blízkosti Harmincovej novú rezidenčnú štvrť Čerešne City, zdynamizovala pomalé procesy a spoločne s Magistrátom hlavného mesta vyriešila roky ťahajúce sa spory. Developer vykúpil pozemky v hodnote viac ako 700-tisíc eur a následne ich daroval mestu. V roku 2022 Hlavné mesto oznámilo dlhoočakávanú správu – spustenie rekonštrukcie Harmincovej ulice.

Rozšírenie prinesie plnohodnotnú štvorprúdovú komunikáciu, ktorá zabezpečí plynulejšiu dopravu a zlepšenie podmienok pre mestskú hromadnú dopravu. Konkrétne sa rozšíri úsek od križovatky s ulicou M. Schneidera-Trnavského po križovatku s ulicou Polianky, kde vozovka nadviaže na už vybudovanú štvorpruhovú komunikáciu. Realizácia stavby je rozdelená na tri etapy, pričom najvýraznejšie obmedzenia si vyžiada práve budovanie prvej fázy – rozšírenie cesty z dvoch na štyri pruhy.

Druhá etapa počíta s rekonštrukciou existujúcej komunikácie Harmincova v celej dĺžke, vrátane dobudovania a úprav dažďových vpustov, dobudovania cestnej svetelnej signalizácie a terénnych úprav. Tieto práce majú byť realizované za plnej premávky už na novej vozovke.

Tretia etapa sa týka prác spojených s vodorovným dopravným značením a dobudovaním ostrovčeka na križovatke Polianky. V rámci rekonštrukcie pribudnú aj nové semafory a verejné osvetlenie, zmodernizujú sa zastávky MHD a zlepšia sa aj podmienky pre peších zvýšením bezpečnosti na priechodoch pre chodcov.

V auguste minulého roka tak odovzdal Magistrát stavenisko zhotoviteľovi a začali sa prípravné práce a následne aj realizácia projektu. Počas zimy na prelome rokov boli stavebné práce na rozšírení utlmené, čo Hlavné mesto plánovalo. Podľa stanoviska Magistrátu sa v tomto období pracovalo na stabilizácii podložia, pre nepriaznivé meteorologické podmienky však bolo potrebné počkať na preschnutie zeminy. Práce následne pokračovali a Harmincova už získavala prvotné kontúry.

Aj napriek dobrému tempu sa finalizácia projektu omešká, o čom najnovšie informuje Hlavné mesto. Môžu za to neočakávané komplikácie: „Pre nestabilitu ílovitého podložia musela byť časť nového úseku trasy kompletne odkopaná a nahradená vhodným materiálom. Okrem týchto úprav sme museli spolu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou upraviť aj vodovodné šachty, ktoré sa ukázali byť v havarijnom stave. Časovo náročná bola najmä výroba atypických tvaroviek vodovodného potrubia” 

Pre tieto problémy avizuje mesto posun harmonogramu projektu o dva mesiace. „Práce na prvej etape, čiže vybudovanie úplne nového úseku cesty, ktoré malo byť hotové do konca apríla, tak budú trvať do konca júna,” píše Magistrát. Aktuálne sa v dolnej časti ulice pokladajú prvé vrstvy asfaltu, rovnako sa položili nové kamenné obrubníky, prídlažby a stĺpy verejného osvetlenia – všetko v súlade s Princípmi a štandardmi Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). „V hornej časti ulice práve prebieha realizácia podkladu zo štrkodrvy a s ním súvisiace zemné práce,” informuje o aktuálnych prácach mesto. 

Magistrát v závere stanoviska podčiarkuje dôležitosť projektu a predostruje, že rozšírenie bude viesť k už spomínanej plynulejšej doprave, zlepšeniu podmienok pre MHD, ale najmä odbremení časť Lamačskej cesty smerom na Lamač a Záhorskú Bystricu.

Práce na rozšírení Harmincovej ulice. | Zdroj: Marek Velček / Bratislava – hlavné mesto SR

Dielo malo byť pôvodne dokončené v auguste tohto roka, dnes už možno očakávať celkové dokončenie projektu v posledných mesiacoch roka 2023. 

Význam projektu je skutočne dôležitý, o to viac zamrzí komunikované meškanie. Oneskorenie ale nie je pre Magistrát ničím nezvyčajným, obyvatelia Bratislavy už dlho čakajú aj na druhú etapu Petržalskej električky, ktorá píše vlastný nekonečný príbeh a známe je aj omeškanie Ružinovskej radiály. 

Odďaľovanie však spôsobujú relatívne objektívne faktory, čo mesto v prípade rozšírenia Harmincovej komunikuje ako neočakávané komplikácie. Je to škoda, Bratislava má voči svojim obyvateľom veľký investičný dlh v podobe zastaranej dopravnej infraštruktúry, zanedbaných verejných priestorov či budov. Aktuálne vedenie mesta sa snaží o nápravu, meškania podobných významných projektov sú však znamením neistoty, ktorej si už obyvatelia mesta vytrpeli dosť.