Obytnú zónu v Žiline rozšíril komplex Rudiny II. Fasádu zdobia maľby imitujúce výšivky

Polyfunkčný komplex je rozšírením obytnej zóny Hliny VI s pridanou funkciou občianskej vybavenosti. Objekt s ľudskejšou mierkou má potenciál ponúknuť širokospektrálnu výbavu pre život svojich obyvateľov s dôrazom na kvalitu služieb a prostredia.

Multifunkčný objekt je rozdelený na štyri bytové domy vzájomne prepojené krytými garážami lemujúcimi zelené námestie s dvadsiatimi drobnými obchodnými prevádzkami. Objektom zároveň prechádza hlavná pešia zóna a cyklotrasa prepájajúca sídliská Hliny a Solinky s centrom mesta Žilina.

Na strechách garáží sú umiestnené komunitné záhrady, ktoré obyvateľom významne obohacujú pobytový priestor. Žilinský bytový fond takto rozšíril s pomocou projektantov developer Istrofinal.

Fasády jednotlivých obytných blokov zdobia veľkoformátové umelecké diela – maľby imitujúce výšivky.
Pohľad z vtáčej perspektívy.
Byty sú nasadené nad parterom skrývajúcim garáže a obchody.
Pohľady.
Pohľady.

118 bytov

Netradične riešený parter obytného súboru ponúka prvé nadzemné podlažie domov určené pre obchodné prevádzky, zatiaľ čo na druhom nadzemnom podlaží sú umiestnené garáže. Byty nad garážami majú predzáhradky rozprestierajúce sa na strechách garáží, ktoré rozširujú plochu zelene a súčasne prinášajú priamy dotyk s exteriérom.

Bytové jednotky sú na 3. až 9. nadzemnom podlaží navrhnuté ako jednoizbové až štvorizbové byty, špecialitou je aj päťizbový mezonet. Iniciatíva vybaviť zelené námestie prevádzkami, ktoré zabezpečia služby a tovary dennej potreby tak, aby obyvatelia objektu a okolití susedia mali všetko potrebné na dosah, má viacero aspektov ovplyvňujúcich každodenné fungovanie komplexu.

Nejde len o zabezpečenie komfortu, ale aj o riešenie, ktoré znižuje potrebu denného použitia dopravných prostriedkov na vybavenie bežných a základných potrieb. Výrazným benefitom je, že automobily pre 118 domácností sú zaparkované v krytých garážach na druhých nadzemných podlažiach budov, čím vznikol v okolí domov rozsiahly priestor na výsadbu desiatok stromov a na vytvorenie zelených oddychových zón.

Schéma budúcich prevádzok bola dopredu určená developerom. Obyvatelia majú pod oknami útulnú kaviareň, gurmantéku so zdravými potravinami, kaderníctvo, kvetinárstvo, novinový stánok, pribudnúť má aj pizzeria, joga centrum, kozmetika a ďalšie služby. Kritériá na výber nájomníkov sú prísne a posudzovaný je aj estetický aspekt vyhotovenia prevádzok.

Pohľad z vtáčej perspektívy.
Pohľad z vtáčej perspektívy. | Zdroj: Marián Madunický, Istrofinal
Alexandra Müllerová (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2021.