V Dúbravke pribudne nový bytový dom. Zelené Záluhy nahradia chátrajúci Urbion

Partneri sekcie:

Na Hanulovej ulici na rozhraní zabývaných bratislavských mestských častí Dúbravka a Karlova Ves vzniká projekt Zelené Záluhy, ktorý prinesie 76 bytov. Autorom architektonického návrhu je ateliér šujan_stassel.

Zelené Záluhy vstupujú do kontextu južnej časti sídliska Dúbravka, ktoré postupne od roku 1965 vznikalo na stoloch architektov bratislavského Stavoprojektu (architekti – Iľja Skoček st., Ferdinand Konček, Ľubomír Titl, neskôr Imrich Ehrenberger a kol.). Jeho výstavba prebiehala až do roku 1985, pričom išlo o tzv. hromadnú bytovú výstavbu, v rámci ktorej sa zrealizovali aj komplexy vybavenosti.

Územie, do ktorého je osadený projekt Zelené Záluhy, je v súčasnosti čisto administratívnym okrskom, ktorý je v noci a cez víkendy ľudoprázdny. Aj preto je vstup rezidenčnej funkcie do takéhoto monofunkčného prostredia veľmi vítaný aj z mestotvorného hľadiska a v minoritnej miere ho upravuje aj regulácia územného plánu.

Zadná fasáda do masívu Devínskej Kobyly.
Predná fasáda do Hanulovej ulice.
Predzáhradka na 2. NP.
Vtáčia perspektíva.
Situácia.
Zelené Záluhy vstupujú do kontextu južnej časti sídliska Dúbravka.
Pôdorys 2. NP.
Pôdorys 3. – 7. NP.

S predzáhradkami i lodžiami

„Navrhovaný bytový dom vzniká na pôdorysnej stope administratívnej budovy Urbionu, ktorá doslúžila svojmu účelu a dlhodobo chátra,“ približuje projekt Ing. arch. Juraj Šujan z kancelárie šujan_stassel.

„Nový objekt využíva terénnu konfiguráciu a vytvára vlastné pobytové plató nad spodnou stavbou v úrovni severnej časti okrsku. Bytový dom je jednosekciový, chodbový, na siedmich nadzemných podlažiach je 76 bytov rôznych veľkostných kategórií od jedno po štvorizbové byty, v suteréne je 97 stojísk pre obyvateľov bytov a ich návštevníkov. Všetky byty majú predzáhradku alebo lodžiu,“ spresňuje architekt Juraj Šujan.

„Prestriedaná plne zasklená materialita zábradlia lodžií a boxy na umiestnenie exteriérových jednotiek chladenia bytov na lodžiách vytvárajú spolu so zníženými parapetmi okien obytných miestností príjemnú obytnú tvár fasád a zjemňujú priestorové pôsobenie doskovej hmoty,“ dodáva.

Predzáhradka na 2. NP.
Predzáhradka na 2. NP. | Zdroj: šujan_stassel

Konštrukcie a materiály

Budova je navrhnutá ako monolitický železobetónový skelet s modulovou osnovou prevažne 7,5 m, resp. 5,4 m, prechádzajúcou spodnou stavbou až do základovej dosky. Uvedený rozpon je optimálny ako na odstavovanie osobných vozidiel v suterénnych podlažiach, tak pre voľnú dispozíciu bytov a nebytových priestorov. Nosné konštrukcie sú uvažované zo železobetónu.

Železobetónové nosné steny v nadzemných podlažiach sú uvažované ako poloprefabrikované (ligránové), ostatné železobetónové konštrukcie (stropné dosky, obvodové a stredové steny podzemných podlaží, piliere, základová doska atď.) sú navrhnuté z monolitického železobetónu.

Nosné železobetónové steny, oddeľujúce v nadzemných podlažiach jednotlivé byty a komunikačné priestory, plnia zároveň funkciu akustickej deliacej konštrukcie. Fasády nadzemných objektov tvorí kontaktný zatepľovací systém so silikátovou omietkou.

Predná fasáda do Hanulovej ulice.
Predná fasáda do Hanulovej ulice. | Zdroj: šujan_stassel

Vegetačné úpravy

Exteriérové plochy na pozemku investora tvoria predovšetkým vegetačné úpravy terénu a strechy podzemnej garáže (trávniky, lúčne porasty, krovinatá a vyrastená zeleň s prevahou listnatých stromov domácich druhov), detské ihrisko a spevnené plochy (chodníky, požiarna komunikácia).

Súčasťou príslušenstva je aj blok polopodzemných zásobníkov na zber komunálneho odpadu a podzemná požiarna nádrž. Príjazd vozidiel na odvoz odpadu a požiarnej techniky je z Hanulovej ul. Podrobnejšie budú riešené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

„Predpokladáme, že budova nezostane solitérom, ale bude zárodkom menšieho rezidenčného projektu s drobným retailom a dotvoreným parkovo upraveným vonkajším pobytovým priestorom,“ dodáva architekt Juraj Šujan.

Vtáčia perspektíva.
Vtáčia perspektíva. | Zdroj: šujan_stassel

BYTOVÝ DOM ZELENÉ ZÁLUHY

Miesto: Hanulova ul., Bratislava-Záluhy
Investor: JADURO, s. r. o.
Developer: DEVECORP, s. r. o.
Architekti: šujan_stassel, s. r. o.
Termín realizácie: 6/2021 – 6/2023
Počet bytov: 76
Celková výmera: 244 m2

Devecorp

Článok bol publikovaný v časopise ASB 06-7/2021.