Pohľad z vtáčej perspektívy. Zdroj: Marián Madunický, Istrofinal