Byty sú nasadené nad parterom skrývajúcim garáže a obchody. Zdroj: Marián Madunický, Istrofinal