Architektúra spätá s prírodou. Prvú etapu Zelených Vlčiniec v Žiline skolaudovali

Developerská spoločnosť Reinoo skolaudovala prvú etapu rezidenčného projektu Zelené Vlčince, ktoré ponúkli v dvoch bytových domoch 1- až 4-izbové byty s výmerami od 29 metrov štvorcových až do 126 metrov štvorcových a nadštandardné 5-izbové strešné byty s rozľahlými terasami. Novostavby bytových domov vyrástli v mestskej časti Vlčince, na rozmedzí Moskovskej a Bulharskej ulice.

Po dokončení výstavby všetkých etáp rezidenčných domov vznikne bývanie rodinného typu so zaujímavým dispozičným riešením jednotlivých bytov s nadštandardne veľkými balkónmi a podzemným parkovaním. Jednotlivé domy budú vysoké osem podlaží, pričom posledné podlažie bude ustúpené.

Osempodlažný bytový dom má posledné podlažie ustúpené.
Pri príprave projektu bol kladený veľký dôraz na využitie ekologických riešení a na zeleň.
Pri príprave projektu bol kladený dôraz na využitie ekologických riešení a na zeleň.
Situácia.
Pôdorys 8. NP.
Rez.
Rez.

Ekologické riešenia

Spätosť architektúry s prírodným prostredím je podľa viacerých výskumov naozaj veľmi dôležitá. Zeleň sa však môže stať doslova aj súčasťou architektúry. V uplynulých rokoch získavajú popularitu najmä zelené strechy. Oživujú stavbu a zlepšujú v nej komfort. Podobný prístup je aj pri projekte Zelené Vlčince.

Ako už hovorí samotný názov, pri príprave projektu bol kladený veľký dôraz na využitie ekologických riešení a na zeleň. V okolí bytových domov je realizovaná nadštandardná parková výsadba s už vyrastenými stromami s výškou až 12 m. Stromy vytvoria najväčšiu súvislú stromovú aleju v Žiline. Strechy bytových domov sú realizované ako zelené, vegetačné bez nároku na údržbu.

Vegetačné súvrstvie priaznivo pôsobí na mikroklímu v okolí budovy, nahradí zastavanú zeleň a veľmi účinne chráni bytový dom pred teplotnými výkyvmi v priebehu dňa. Vďaka tomu sa zvyšuje komfort bývania, ale sa aj znížia náklady na vykurovanie.

Samozrejmosťou je inštalácia systémov na vsakovanie dažďovej vody, ktoré zabezpečia prirodzený odvod vody z územia naspäť do pôdy namiesto odvádzania do kanalizácie. Budúci majitelia bytov tak ušetria na stočnom.

Ďalšími príjemnými vymoženosťami sú polozapustené veľkokapacitné kontajnery na komunálny a triedený odpad, ale aj možnosť zriadiť si vlastnú nabíjaciu stanicu na elektromobil.

Osempodlažný bytový dom má posledné podlažie ustúpené.
Osempodlažný bytový dom má posledné podlažie ustúpené. | Zdroj: Pavel Kudivany

Mestské bývanie

V blízkom okolí novostavby Zelené Vlčince sa nachádzajú viaceré služby. V pešej dostupnosti do 15 minút sú vodné dielo, parky, jasle, škôlky a školy. Takisto pošta, lekárne, obchody, kostol, kaviarne, reštaurácie, poliklinika a klientske centrum. Priamo uprostred zástavby vznikne aj nové detské ihrisko a park.

„Cieľom projektu bolo vytvoriť moderné mestské bývanie, ktoré zapadne do koloritu obľúbenej mestskej štvrte s rešpektovaním výšky a charakteru okolitej zástavby. Uvedomelo sa postupovalo aj pri problematike parkovania. Spolu s architektmi sme dbali na rozumné výmery a čisté dispozície bez hluchých miest. Byty sa navrhovali tak, aby sa dali ľahko a flexibilne zariadiť,“ dodáva Milan Dubec, CEO spoločnosti Reinoo.

Situácia.
Situácia. | Zdroj: Gažo Architekti
Ľudovít Petránsky (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2021.