Centrálny priestor v projekte Agáty v Bratislave-Dúbravke

Projekt Hrubé Lúky-Agátová prinesie na trh 900 bytov. Približne 40 z nich bude pre mesto

Výstavba prvej etapy rezidenčného projektu Hrubé lúky-Agátová v bratislavskej mestskej časti Dúbravka by sa mala začať v roku 2023. Prinesie približne 300 z 900 bytov. Z celkového počtu bytov bude patriť cca 40 mestu Bratislava ako byty nájomné.

Developer CORWIN informoval, že aj vďaka zmenám územného plánu teraz môže pokročiť v revitalizácii zanedbaného územia a v jeho premene na živú rezidenčnú štvrť. Mestské zastupiteľstvo schválilo v júni tohto roka pilotná balík zmien a doplnky územného plánu v v mestských častiach Petržalka, Dúbravka, Rača a Ružinov. Projekt je aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, Enviroportál ho zverejnil koncom apríla 2022.

„Vytvoril sa predpoklad na výstavbu takmer 3 000 nových bytov pre potreby mesta a pre komerčný trh,“ povedala vtedy bratislavská viceprimátorka Lenka Antalová Plavuchová pre ASB s tým, že zmeny v prospech bývania budú platiť pre sedem mestských pozemkov a šesť pozemkov vo vlastníctve developerských spoločností.  Mesto by zmluvnou spoluprácou s developermi malo získať 140 až 150 nájomných bytov. Zmluvy podpísal magistrát s piatimi podnikateľskými subjektmi.

Malý polder v projekte Agáty v Bratislave-Dúbravke
Malý polder v projekte Agáty v Bratislave-Dúbravke | Zdroj: CORWIN

V rámci bytového súboru Hrubé Lúky – Agátová plánuje investor postaviť päť polouzatvorených blokov so 6 až 8-podlažnými bytovými domami, seniorcentrom či materskou školou pre 120 detí. Doplní ich centrálny park s rozlohou 5-tisíc m2, ktorý bude menšími zelenými prvkami a námestíčkami prepojený s okolitým územím. Ďalších 10-tisíc metrov štvorcových zelene bude celý projekt dopĺňať v jeho severnej a severovýchodnej časti.

Projektový manažér CORWIN-u Samuel Csáder povedal, že  chcú nadviazať na filozofiu mesta v ľudskej mierke, ktorú dánski urbanisti využili v pripravovanej revitalizácii brownfieldu Palma v bratislavskom Novom Meste. V pláne sú aj verejné priestory s prvkami na oddych, šport, s detskými ihriskami či priestormi na grilovanie, záhradky atď. Zelené plochy doplnia viaceré vodné prvky.

V obytnom súbore Agáty bude fungovať manažment zrážkovej vody. Vďaka vegetačným strechám, suchým poldrom, dažďovým záhradám, retenčnému jazierku a viacerým vsakom ostane dažďová voda na pozemku, kde pomaly vsiakne do podložia, alebo sa postupne odparí.

Lokalita Agátová v Bratislave
Lokalita Agátová v Bratislave | Zdroj: CORWIN

V nových 1 až 4-izbových bytoch nájde svoj domov viac ako 1 600 obyvateľov. Priamo v novej štvrti či v jej blízkom okolí budú mať k dispozícii  občiansku vybavenosť. Priamo do centra Bratislavy môžu cestovať električkou, neďaleko je vyústenie diaľnice D2 a pripravovaný terminál integrovanej osobnej dopravy Lamačská brána. Projekt bude priamo napojený aj na plánovanú cyklotrasu R52.

Bytový súbor Hrubé Lúky – Agátová, Bratislava-Dúbravka

Investor: CC THETA (spoločníci CORWIN a Realitné investičné družstvo)
Architekt: GehlArchitects
Náklady: 90 mil. eur
Počet bytov: 900
Počet parkovacích miest: 1300 ( 1200 v podzemí, cca 100 na povrchu)
Začiatok realizácie prvej etapy: 2026
Stav: zámer v EIA