Autor: Redakčná úprava

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) aktualizoval Urbanistickú štúdiu brownfieldov 2022. V Bratislave je 113 brownfieldov na rozlohe 580 hektárov. Informácie zo štúdie MIB využije na lepšie plánovanie rozvoja mesta.

Monika Voleková Redakčná úprava -

Developerská skupina Antracit začala v Žiline s výstavbou projektu Antracit Spot. Moderné priestory na celkovej ploche 1 700 m2 rozšíria ponuku služieb pre obyvateľov Žiliny a okolia o ďalšie športové využitie.

Redakčná úprava -

Parlament prijal minulý týždeň dva návrhy zákonov súvisiacich s reformou v oblasti výstavby a územného plánovania. Výkonný riaditeľ bratislavského Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) Juraj Suchánek poskytol ASB vyjadrenie ku schváleným zmenám. Požiadali sme o vyjadrenie aj občianske združenie VIA IURIS, ktoré má výhrady, zatiaľ ho neposlalo.

Redakčná úprava -

Slovenská komora architektov (SKA) sa v sobotu 13. mája stretla na zasadnutí Valného zhromaždenia, ktoré sa koná každé dva roky. Za svoju novú predsedníčku na nasledujúce obdobie si grémium zvolilo architektku Noru Vranovú. Za podpredsedov boli zvolení architekti Kornel Kobák a Peter Moravčík.

Redakčná úprava -

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Výnosy z predaja emisných kvót pôjdu v zvýšenej miere na ochranu životného prostredia a podporu národných parkov.

TASR Redakčná úprava -