agatova

Polyfunkčný súbor Agátová: Strabag chce stavať v Dúbravke, má v pláne byty a hotel

Periféria Dúbravky sa zahusťuje. Medzi ulicami Dúbravčická a Nejedlého chce STRABAG postaviť polyfunkčný bytový súbor s hotelom za približne 22,5 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložil úradom.

Projekt s pracovným názvom Polyfunkčný súbor Agátová. a bude rozprestierať na ploche 15 449 m. Developer má v pláne postaviť tri polyfunkčné bytové domy a hotel s prislúchajúcim zázemím, s prvkami dopravnej infraštruktúry a plochami zelene. Rozhodnutie postaviť hotel pravdepodobne vychádza z územného plánu, podľa ktorého musí v projekte vyčleniť 30 percent na občiansku vybavenosť.  Začiatok výstavby sa pri najlepšom scenári predpokladá na rok 2022, ukončenie o dva roky neskôr.

Pozemok, kde má polyfunkčný bytový súbor s hotelom stáť, je zo severnej strany obklopený neupravovanou náletovou vegetáciou, ktorá je zo severu ohraničená Dúbravčickou ulicou, z východu ulicou Na vrátkach, zo západu trávnatými porastami a obytnou zástavbou a z juhu bytovými a polyfunkčnými domami na Nejedlého ulici.

agatova2
Polyfunkčný objekt Agátová | Zdroj: EIA / A3 ARCHITEKTI

Byty aj apartmány

Autormi architektonického návrhu sú A3 ARCHITEKTI. Stavebnú hmotu rozdelili do viacerých kompaktných objektov s rôznou veľkosťou, tvarom a podlažnosťou. Hotel a tri bytové domy sú umiestnené na troch podnožiach garáží s jedným až dvomi podzemnými podlažiami a 4 až 13 nadzemnými podlažiami.

Všetky bytové domy sú riešené ako sekciové s 2 až 8 bytmi okolo komunikačného jadra na podlaží. Celkovo má projekt priniesť 183 bytov. V dvoch bytových domoch sa nachádza niekoľko apartmánov a kancelárskych priestorov na miestach, kde preslnenie nestačí na trvalé bývanie.  Byty sú jedno- až štvorizbové, apartmány jedno- alebo dvojizbové.

Každá bytová sekcia má svoj vlastný vchod zo strany vonkajšieho parkoviska. V podzemných podlažiach sú parkovacie miesta, technické miestnosti a skladové kobky. Trojhviezdičkový hotel v tvare písmena L má mať kapacitu 145 ubytovacích jednotiek.

agatova3
Polyfunkčný objekt Agátová | Zdroj: EIA / A3 ARCHITEKTI
raj